Nyköpingsbanan är en informell men väletablerad benämning på Södra stambanan mellan Åby (Norrköping) vid f.d. Östra stambanan, och Järna (Södertälje) vid Västra stambanan. Trafikverkets nuvarande definition av Södra stambanan är järnvägen från Malmö till Katrineholm respektive Järna, varigenom Nyköpingsbanan är en av två grenar ovanför Norrköping. Till skillnad från Katrineholmsgrenen är den enkelspårig. Kilometermarkeringarna utmed banan anger avstånd ifrån Järna.

Nyköpingsbanan
Vagnhärad station Trosa.jpg
Vagnhärad station.
Allmänt
PlatsSverige
SträckaJärnaÅby
Anslutande järnvägslinjerVästra stambanan
Grödingebanan
Linjen Sala–Oxelösund
Södra stambanan
Organisation
InvigdI sin helhet 1915
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörSJ
samt godstrafikoperatörer
BiljettoperatörSJ
Tekniska fakta
Längd109 kilometer
Antal spårEnkelspår med mötesspår
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast22,5 ton
ATCJa
FjärrblockeringJa, System H
Högsta hastighet160 km/h
ElektrifieradJa
Matning15000 Volt 16 2/3 Hz
Linjekarta
Unknown BSicon "LSTR"
Västra stambanan mot Stockholm
Unknown BSicon "ABZgr"
0 Järna Grödingebanan mot Flemingsberg
Unknown BSicon "PSL"
8 Hölö - mötesstation
Station on track
19 Vagnhärad, anslutande bussar mot Trosa
Unknown BSicon "PSL"
32 Lästringe - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
38 Tystberga - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
50 Sjösa - mötesstation
Station on track
57 Nyköping, anslutande bussar mot Skavsta flygplats
Unknown BSicon "KRZo"
Linjen Sala-Oxelösund mot Västerås och Oxelösund
Unknown BSicon "PSL"
65 Enstaberga - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
73 Jönåker - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
82 Ålberga - mötesstation
Unknown BSicon "eABZgr"
91 Stavsjö, f.d 600 mm Stavsjö Järnväg
Station on track
97 Kolmården, byte till buss mot Kolmårdens djurpark
Unknown BSicon "PSL"
103 Getå - mötesstation
Unknown BSicon "ABZg+r"
109 Åby, Södra stambanan mot Katrineholm
Unknown BSicon "LSTR"
Södra stambanan mot Norrköping-Malmö
Station on track
118 Norrköping
Övergångsställe vid Norrvrå.

BakgrundRedigera

Nyköpingsbanan byggdes i två omgångar. I första etappen öppnades bandelen mellan Järna och Nyköping, vilket ägde rum 1913. Två år senare öppnades förlängningen mellan Nyköping och Åby. Den svåra terrängen gjorde att banan blev betydligt dyrare än vad man först hade räknat med. Nyköpingsbanan byggdes som ett alternativ till stambanan mellan Södertälje och Katrineholm.

Mycket få förändringar av banan har gjorts sedan invigningen. Den största är när banan elektrifierades år 1932. En viktig förändring är också den planskilda anslutningen till Västra stambanan strax söder om stationen i Järna, som byggdes år 1993.

Restider och kapacitetRedigera

Restiden mellan Södertälje och Norrköping (tågen på Nyköpingsbanan stannar inte i Järna eller Åby) är 1 timme och 16 minuter. Delsträckan mellan Södertälje och Nyköping tar 39 minuter. Vidare från Nyköping till Norrköping tar det sedan 37 minuter. Således ligger Nyköping ungefär på mitten av banan.

Snabbtåg av typen X2000 mellan Stockholm och Malmö går normalt inte via Nyköpingsbanan annat än vid trafikstörningar, utan tar istället vägen över Katrineholm. Trafiken på banan utgörs istället av regionaltåg mellan Stockholm och Norrköping, vilka förstärks av enstaka tåg i rusningstrafik mellan Stockholm och Nyköping.

Under dagtid trafikeras banan av konventionella loktåg med topphastigheten 160 km/t.

Antalet vagnar varierar beroende på tidpunkt men utgörs alltid av minst tre stycken (tågets totallängd 94,72 m samt tomvikt 215 ton). Trafiken bedrivs under högtrafik i entimmesintervall men banan på sträckan Järna-Åby är av enkelspårstyp. Det finns dock ett flertal mötesplatser längs denna sträcka (Hölö, Vagnhärad, Lästringe, Tystberga, Sjösa, Nyköping, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Getå samt Åby). Banans kurvgeometri är av låg standard vilket innebär låga medelhastigheter.

Trafiken på sträckan är ej lämpad för folk med rörelsesvårigheter då nivåskillnaderna mellan plattform och vagngolv är cirka en halvmeter. Hiss saknas i såväl Vagnhärad som Nyköping, vilket gör att rullstolsbundna resenärer måste passera trafikerade spår med stora hål i gångbanan (för räls). Plattformen i Nyköping saknar till stor del plattformstak och i Vagnhärad finns inget sådant alls.

FramtidRedigera

Banans framtid är helt beroende av hur realiseringen av Ostlänken förlöper. Denna är planerad av Trafikverket att vara en ny, snabbare, järnväg mellan (Stockholm)-Södertälje och Linköping, via Skavsta flygplats, Nyköping och Norrköping.

StationerRedigera

Vid följande stationer gör tåg idag uppehåll, inklusive Södertälje Syd och Norrköping som egentligen ligger på andra banor.

Historiska stationer längs NyköpingsbananRedigera

Här listas stationer som någon gång varit öppna längs banan. Notera att det bara är delen mellan Järna och Åby som finns med här.

Externa länkarRedigera