Nyhumanism (New Humanism) är en akademisk rörelse inom litteraturkritik grundad av Irving Babbitt och Paul Elmer More i USA i början av 1900-talet.

De kritiserande starkt vad de uppfattade som maktfullkomlighet i sin samtid och pläderade för demokratisk självuppfostran genom moderation[förtydliga].