Nycirkus (fra. nouveau cirque) blev ett begrepp i Frankrike och England från mitten av 1970-talet på en föreställingsform inom den fria alternativa teatermiljön, som baserade sig på cirkusfärdigheter. Fenomenet nycirkus sprängde gränserna för den klassiska cirkusen: konventionellt, konstnärligt, kulturellt och socialt. Nycirkusen blev starten på en utveckling, som i dag har öppnat upp för att etablera cirkus som scenkonst på lika nivå med dans, teater, performance-konst och dylikt.

Exempel på nycirkusar redigera

Referenser redigera