Nya sånger är en psalmbok vars första samling publicerades 1932, utgiven på Kåbes förlag i Uddevalla. Den användes inom olika frikyrkliga samfund, såsom Svenska missionsförbundet, Frälsningsarmén och Svenska baptistsamfundet. Arbetsgruppen bakom böckerna var Elsa Eklund, Nathanael Cronsioe och Herbert Brander som också stod bakom de flesta av sångerna.Syftet med Nya sånger var att förse musikföreningar med sång- och spelbara psalmer. Samma arbetsgrupp stod också bakom Tempeltoner, vilken riktade sig direkt till körsångare. Totalt utgavs i Nya sånger i de sju första häftena 175 sångtexter med noter. Det 8:e häftet utgavs våren 1939 och samtliga utgavs efterhand först utgivna var för sig och därefter inbundna i klotband med fyra häften i vardera inbundna. Även Nya sånger 1-4 och Nya sånger 5-8 återutgavs i två samlingsvolymer. Fram till 1957 utgavs 465 psalmer i 20 mindre häften.

  • Första samlingen (Nya sånger 1932)
  • Andra samlingen (Nya sånger 1933)
  • Tredje samlingen (Nya sånger 1934)
  • Fjärde samlingen (Nya sånger 1935)
  • Femte samlingen (Nya sånger 1936)
  • Sjätte samlingen (Nya sånger 1937)
Nya sånger
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1932-1957

Första samlingen (Nya sånger 1932)Redigera

Nr Första textrad Alternativ titel Psalmförfattare Koralkompositör
1 Fattig och sorgsen en gång jag gick Nu är min synd förlåten Elsa Eklund Elsa Eklund
2 Lyckan, som jag länge sökt Lyckan finns blott hos Jesus Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
3 Jag älskar den genomstungna handen Den genomstungna handen Herbert Brander Herbert Brander
4 Bortom stjärnehärens värld - Elsa Eklund Elsa Eklund
5 Det finns liv, det finns frid Han kan trösta Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
6 Herren är min herde, som mig leder varje dag - Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
7 När det en gång emot afton lider Skall det bli ljust Elsa Eklund Elsa Eklund
8 När igenom öknar går min pilgrimsgång Alla mina källor äro i dig Herbert Brander Herbert Brander
9 Sök icke längre i världen din fröjd Sök, och du finner Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
10 Bort från jordlivets kval och ve De saligas land Elsa Eklund Elsa Eklund
11 Dag för dag min Jesus är när - Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
12 Eld som brinner, eld som flammar - Einar Karlsson Herbert Brander
13 Till en värld i mörker sänkt Han har kommit Elsa Eklund Elsa Eklund
14 O säg, vart leder vägen Vägen Elsa Eklund Elsa Eklund
15 Önskar du att nå en gång Mot löftets land Herbert Brander norsk melodi
arr: Elsa Eklund
16 Gå fram, min själ, med makt - Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
17 O, jag längtar outsägligt Brudens längtan Einar Karlsson Herbert Brander
18 Uti en värld, där sorger bo Ära ske Gud Elsa Eklund Elsa Eklund
19 Hemåt vi vandra till himmelens land Går du med Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
20 Du som vandrar fjärran från din Faders hus Lämna dig i Frälsarens hand Herbert Brander Herbert Brander
21 O vilken fröjd, att här få tjäna - Elsa Eklund Elsa Eklund
22 Min natt förbytts i solig dag Jesus, min rikedom Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
23 Nattliga skuggorna längas allt mer Evighetsmorgonen Herbert Brander Herbert Brander
24 Broder, du som plats uti ledet tagit Se ej tillbaka Elsa Eklund Elsa Eklund
25 Hur stormar rasa och vågor slå O kors, jag hälsar dig Herbert Brander Herbert Brander

Andra samlingen (Nya sånger 1933)Redigera

I första upplagan var numreringen i den andra samlingen från 1-24, men detta ändrades till den andra upplagan som utgavs i januari 1934 "med tanke på fortsatt utgivande av sångsamlingen".

Nr Första textrad Alternativ titel Psalmförfattare Koralkompositör
26 Härliga morgon som randas en gång! Himmel för mig Elsa Eklund Elsa Eklund
27 Klädd i helig skrud en lycklig skara En helig skara Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
28 O Herre, jag tröttnat att vandra Helt Herbert Brander Herbert Brander
29 Du Guds lilla här, som till striden gått Frukta ej! Elsa Eklund Elsa Eklund
30 Blicka uppåt, du sorgsne broder - Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
31 O Fader, tag min hand den svaga - Elsa Eklund Elsa Eklund
32 Låt mig få en stilla stund med Jesus En stund med Jesus Elsa Eklund Elsa Eklund
33 Gode herde, led du mig! - Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
34 Är det sant, som mången säger Pröva själv! Herbert Brander Herbert Brander
35 När du oro känner Lita blott på Jesus! Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
36 Gränslösa nåd - Herbert Brander Martin Karlsson (kompositör)
37 Kristi kämpaskara - Viktor Lövgren Viktor Lövgren
38 Förundrad jag stod invid kärlekens hav Kärlekens hav Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
39 Tryckt utav synd och smärta Klagan förbytts i jubelsång Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
40 Uti öknen, långt från fadershuset sköna Kom hem! Elsa Eklund Elsa Eklund
41 Herre, lär mig följa dig Bön Herbert Brander Herbert Brander
42 Tiden flyr, minuterna försvinna Skall porten öppnas? Elsa Eklund Elsa Eklund
43 Det bor i mitt hjärta en underbar frid Underbar frid Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
44 Underbar nåd av Jesus - Haldor Lilienas
övers. Herbert Brander
Haldor Lilienas
45 Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd Sänd den härliga kraften Elsa Eklund Elsa Eklund
46 Över stormig våg, ibland mörka skär Lägg ditt liv i frälsarens händer Herbert Brander Herbert Brander
47 Trött av den fruktlösa kampen O, vad fröjd! Elsa Eklund Elsa Eklund
48 Ifrån jordlivets natt med dess sorger och kval Pilgrimsskaran Elsa Eklund Elsa Eklund
49 Livet, säg mig, vad är det? Livet Mary Erikson Herbert Brander

Sjätte samlingen (Nya sånger 1937)Redigera

Nr Första textrad Alternativ titel Psalmförfattare Koralkompositör
127 Fastän stormen gnyr Mot himmelen Herbert Brander Viktor Lövgren
128 Du sorgsna själ Allt kan bli nytt Elsa Eklund Elsa Eklund
129 Går du tyngd av skuld och samvetskval När Guds strömmar flyta fram Herbert Brander Herbert Brander
130 Själ, du som tynges av smärta och nöd Sjung i tro Werner Skibsted
övers: Ruben Nyström
Werner Skibsted
131 Hör, o Fader - Elsa Eklund Elsa Eklund
132 Uppå korsets stam I det djupa hav Charles H. Gabriel
övers: Herbert Brander
Ch. H. Gabriel
133 Ifrån all himlens skönhet och prakt Oändlig kärlek Gunvor Haag Gunvor Haag
134 Sjungen till Herrens ära - Elsa Eklund Elsa Eklund
135 Allt är fåfängt Han är här Herbert Brander Herbert Brander
136 Du, som är trött av syndens tunga börda Kom till Jesus Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
137 Från Egypten Guds folk drog ut en gång Som en eldstod C A Miles
övers: Herbert Brander
C A Miles
138 När solen sjunker uti västerled - Elsa Eklund Elsa Eklund
139 En jublande sång till hans ära - Elsa Eklund Elsa Eklund
140 Hos Gud är makten Tro på Gud Nathanael Cronsioe Nathanael Cronsioe
141 Säg, vill du ej giva ditt hjärta Stäng ej ditt hjärta Johan Vallin Johan Vallin
142 Mången genom världen En glädjesång Herbert Brander Herbert Brander
143 Underbar kraft som en gåva från Gud - Elsa Eklund Elsa Eklund
144 När sig solen döljer i moln och i dimma Hemlandssång Elsa Eklund Elsa Eklund
145 När du i stormens brus I stormen Elsie Ahlwén Viktor Hedgren
146 Från hemmets lugna, trygga härd Kom hem, mitt barn Elsa Eklund Elsa Eklund
147 I forna dar gick Jesus fram Jesus går fram Herbert Brander Herbert Brander
148 Allt närmare korset, dess marter och sår Närmare korset Elsa Eklund Harald Johansson
149 Snart vi lyftas ifrån jord Halleluja, vilken dag Alfons Karlsson Alfons Karlsson
150 Själ, du som längtar bli frälst idag Kom, skynda till Jesus fram Alfons Karlsson Alfons Karlsson
151 Snart den sälla dagen skall randas - Elsa Eklund Elsa Eklund

Sjunde samlingen (Nya sånger 1938)Redigera

Sånger nr 152-175

Åttonde samlingen (Nya sånger 1939)Redigera

Sånger nr 176-200

Nionde samlingen (Nya sånger 1940)Redigera

Sånger nr 201-222

Tionde samlingen (Nya sånger 1941)Redigera

Sånger nr 223-244

Elfte samlingen (Nya sånger 1942)Redigera

Sånger nr 245-268

Tolfte samlingen (Nya sånger 1943)Redigera

Sånger nr 269-293

Trettonde samlingen (okänt år)Redigera

Sånger nr 294-317

Fjortonde samlingen (Nya sånger 1944)Redigera

Sånger nr 318-340

Femtonde samlingen (Nya sånger 1946)Redigera

Sånger nr 341-363

Sextonde samlingen (Nya sånger 1947)Redigera

Sånger nr 364-380

Sjuttonde samlingen (Nya sånger 1948)Redigera

Sånger nr 381-399

Artonde samlingen (Nya sånger 1950)Redigera

Sånger nr 400-422

Nittonde samlingen (Nya sånger 1953/54)Redigera

Sånger nr 423-446

Tjugonde samlingen (Nya sånger 1957)Redigera

Sånger nr 447-465