För Valamo gamla kloster i ryska Karelen, se Valamo kloster.

Valamo kloster (finska Valamon luostari), även kallat Valamo nya kloster är ett ortodoxt munkkloster i Savolax i östra Finland. Ursprungligen låg klostret på ön Valamo, ryskt namn Valaam (kyrilliska: Валаам), i sjön Ladoga i Karelen, men efter Vinterkrigets slut 1940 evakuerades klostret på grund av att ön efter fredsslutet 1940 tillföll Sovjetunionen. Klosterbröderna flyttade till Papinniemi herrgård i Heinävesi i Finland. Även de finländska klosterbröderna från Petsamo kloster och Konevits kloster evakuerades, och flyttade litet senare även de till Valamo kloster i Heinävesi, vilket alltså blev det enda ortodoxa munkklostret i Finland. Från 1970-talets slut är klostret i Heinävesi finskspråkigt (tidigare kyrkoslaviskt), och inga munkar från det gamla klostret är längre vid liv. År 2005 bodde fem munkar i klostret, samt ungefär lika många noviser och visiterande munkar och präster från andra ortodoxa länder. I Palokki, Heinävesi, 18 km från Valamo kloster, finns Lintula kloster, ett ortodoxt nunnekloster, där systrarna framställer vaxljus, främst för hela den finska ortodoxa kyrkans behov.

Valamo klosterkyrka på vintern.
Ikonostasen i Valamo huvudkyrka.

Valamo kloster fick en ny kyrka 1977 helgad åt Kristi förklaring, såsom huvudkyrkan i (Gamla) Valamo hade varit. Vinterkyrkan, helgad åt Sankt Sergius och Sankt Herman, Valamos grundare på 1400-talet, är i en flygel till huvudkyrkan. Därtill byggdes ett omfattande kulturcentrum med bibliotek, rum för konferenser och en konserveringsanstalt, främst för att renovera gamla ikoner och gudstjänsttextiler. Litet senare byggde klostret också en folkhögskola , där man håller kurser rörande ortodoxi och närbelägna ämnen, och bokbinderi samt retreater. Folkhögskolan har utvidgats under åren 2006-2007 med ett nybygge. Valamo kloster har blivit inte bara ett andigt centrum för Finlands ortodoxa kyrka och en "stiftsgård", utan också en turistattraktion. Den finländske författaren Mika Waltari drog sig tidvis tillbaka till Valamo kloster för att kunna vara ifred och skriva.

Författaren Pentti Saarikoski ligger begravd vid (Nya) Valamo kloster.

Klosterverksamhet i gamla ValamoRedigera

I gamla Valamo kloster i Ladogasjön i ryska Karelen återupptogs klosterverksamheten 1989. Detta var början till en omfattande och pietetsfullt genomförd renovering. Också Rysslands president Vladimir Putin har byggt en villa på ön. År 2005 hade detta kloster 250 munkar och noviser, och det räknas åter som ett första klassens kloster, vilket det hade varit före oktoberrevolutionen år 1917.

Externa länkarRedigera