Nun och Naunet
Den muslimska fisken hittas på Nûn

Nun var det ursprungliga kaoset i egyptisk mytologi.

Nun tänktes som en vattenansamling och gestaltades som en människa, eller ibland en groda eller en orm, nedsänkt i vatten. Nuns roll i den egyptiska skapelsemyten är något kluven – han framstår både som ett abstrakt medium, som är alltings ursprung, och hotar att återigen uppsluka all ordning, och en aktiv gudomlighet som skapade de första gudarna.