Nummer 785–868 i Psalmer och Sånger (2003)

Forts från Nummer 326-784 i Psalmer och sånger. Sångerna är ett tillägg till Psalmer och Sånger 1987 publicerat 2003.

Psalmer och sånger är gemensam för Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Frälsningsarmén.

Lovsång och tillbedjan

785 Du är helig, du är hel --- Listad
786 Du är helig och helighet
787 Jag vill upphöja dig, Gud
788 Kom, lova vår Gud
789 Min Jesus, min Herre
790 Sjung lovsång, alla länder
791 Sjung med glädje till Guds ära
792 Vi vill ge Dig ära --- Listad
793 Ära åt Gud

Fader, Son och Ande

Treenigheten

794 Jag tror på en Gud, en enda

Gud, vår Skapare och Fader

795 Jag lever i din kärlek

Jesus, vår Herre och broder

796 Så kom du då till sist
797 Som ett naket frö i handen

Anden, vår hjälpare och tröst

798 Kom, helig Ande

Kyrkan och nådemedlen

Kyrkan - församlingen

799 Själv utan gränser
800 Vi tackar dig att tron har funnit uttryck

Dopet

801 Upp ur vilda, djupa vatten

Nattvarden

802 I Offerlammets tecken
803 Vilket stort mysterium
804 Vårt nattvardsbord är dukat
805 Ät mitt bröd

Helg och gudstjänst

806 Trädet och grenen

Vittnesbörd - tjänst - mission

807 Ditt uppdrag, Jesus, är förvisst
808 Här är jag, Herre

Kyrkoåret

Advent

809 Vi tänder ett ljus
810 Vi tänder ett ljus i advent

Jul

811 Ej upplysta gårdar --- Listad
812 Herdar som på fälten vaktat

Trettondedag jul

813 Å, vilka stora gåvor

Fastan

814 Du Guds lamm, du fattige

Påsk

815 Jesus har uppstått, halleluja
816 Kristus lever, fri och stark
817 Världen som nu föds på nytt

Övriga helgdagar

Kyndelsmässodagen

818 Barn och stjärnor --- Listad

Alla helgons dag

819 Johannes fick se Lammet stå

Dagens och årets tider

Årstiderna

820 Över berg och dal

Att leva av tro

Stillhet - meditation

821 Du är en bön (Bli stilla)
822 Min själ får vila ut

Bön

823 För detta tackar vi dig, Gud
824 Herre, hör min bön
825 Här, nära

Sökande - tvivel

826 Håll om mig

Kallelse

827 Se hur gudsvinden bär

Skuld - förlåtelse

828 Det enda som bär
829 Om och om igen

Förtröstan - trygghet

830 Din trofasta kärlek
831 Du vänder ditt ansikte till mig
832 Gud, i dina händer
833 Herre, till dig får jag komma
834 I min Gud
835 Känn ingen oro
836 Tro, att Jesus lever
837 Jag tror på en Gud som är helig och varm

Glädje - tacksamhet

838 Som gränslösa vidder

Vaksamhet - kamp - prövning

839 Inte en sparv till marken
840 Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre
841 När livet inte blir som vi har tänkt oss

Efterföljd - helgelse

842 Möt mig nu som den jag är
843 Vänd mot källan

Tillsammans i världen

844 Gud kallar oss att pröva nya vägar
845 Må din väg gå dig till mötes
846 Må friden från jorden följa dig
847 Nära marken

Framtiden och hoppet

Pilgrimsvandringen

848 Livets ljus är av evighet

Livets gåva och gräns

849 Allt blev med ens så stilla
850 Som liljan på sin äng

Kristi återkomst

851 En dag skall Herrens skapardrömmar möta
852 Med små lamm i lugn och ro

Psaltarpsalmer och andra sånger ur Bibeln

853 Bara i dig
854 Ditt ord är en lykta
855 Gloria (Ära)
856 Halleluja
857 Halleluja
858 Halleluja
859 Halleluja
860 Helig, helig, helig
861 Helig, helig är du, Herre
862 Herre, förbarma dig
863 Kyrie eleison
864 Laudate Dominum (Lovprisa Herren)
865 Låt ditt rike komma
866 O, Guds Lamm
867 Se Guds lamm
868 Tacka Herren

Se även

redigera