Nummer 326–870 i Frälsningsarméns sångbok (1990)

Frälsningsarméns egen fortsättning på den ekumeniska delen av den svenska psalmboken.

Nummer 1-325Redigera

Se Psalm 1-325 i den ekumeniska psalmboken

Frälsningsarméns sångbok 1990 nr. 326-870Redigera

FrälsningRedigera

326 Anden kom ifrån himlen sänd
327 Bröllopet tillrett står
328 Den hand som blev naglad
329 Den store läkaren är här Finns på Wikisource.
330 Det finns en källa, fylld med blod
331 Det finns en underbar källa
332 Det är ett fast ord Finns på Wikisource.
333 Du skall inte tro att Gud dig överger
334 En blick på den korsfäste livet dig ger Finns på Wikisource.
335 En nådastol Herren Gud oss givit Finns på Wikisource.
336 Endast ett steg till Jesus
337 Fattiga, sorgbundna trälar
338 Finns här ett ångerfullt hjärta
339 Fruktar och tvivlar du ännu
340 Frälsare på korsets stam
341 Har du blodets kraft förnummit i din själ
342 Har du inte rum för Jesus
343 Herren bjuder alla frälsning
344 Härligt nu skallar frälsningens bud
345 I dag finns nåd, mer värd än guld
346 I Jesu namn får du komma
347 Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus
348 Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav
349 Jag vill skynda fram till nådens helga flod
350 Jesus kan allt förvandla
351 Jesus kom till detta fallna släkte
352 Jesus, se mig vid din fot
353 Jesus, vid din fot med skövlat hopp
354 Kärlek utan gränser, rik och fri Finns på Wikisource.
355 Livet försvinner i hast som en dröm Finns på Wikisource.
356 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
357 Långt bort från Gud du länge vandrat
358 Medan allting ler och blommar Finns på Wikisource.
359 Mitt rop nu hör, o Herre kär
360 Mångtusen frälsta tågat in i himmelens palats
361 När det en gång mot afton lider
362 O, sprid det glada budskap vida
363 Om din synd än är blodröd
364 Om min Frälsares kärlek jag hört
365 Se, en källa där flödar så fri
366 Själ, i stormens brus
367 Stunden har kommit, din stund inför Gud
368 Så nära Guds rike
369 Säg mig den gamla sanning
370 Tag det namnet Jesus med dig Finns på Wikisource.
371 Till de renas och heligas hemland vi tåga Finns på Wikisource.
372 Var och en som hör – o, dyrbara ord
373 Var är mitt vilsna barn i kväll Finns på Wikisource.
374 Vem kan läka hjärtesåren
375 Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus
376 Vem som helst kan bli frälst Finns på Wikisource.
377 Vill du från syndernas börda bli fri?
378 Är du bedrövad, av sorger trängd
379 Är du en sökande, längtande själ
380 Är du trött av livets hårda strider
381 Öppen står Guds milda fadersfamn

HelgelseRedigera

382 Alla tvivel bär till Jesus Finns på Wikisource.
383 Allt för Gud jag nu bekänner
384 Allt åt Jesus helt jag lämnar
385 Att vara Kristi brutna bröd
386 Av häpnad och undran jag stannar
387 Blodröd synd tvås vit som snö
388 Det går en ström från mitt sidosår
389 Det är för oss detta liv underbara
390 Dyre Jesus, du mig frälsar Finns på Wikisource.
391 Dyre Jesus, du är min
392 Då vi vandrar med Gud, ledda helt av hans bud
393 Ett med min Gud
394 Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst Finns på Wikisource.
395 Fast blodröd var min synd
396 Finns det kraft uti källan av blod
397 Fylld av längtan jag ej kan förklara
398 Följ med mig fram till korset, där Jesus för dig led
399 Giv mig den tro som Jesus haft
400 Giv mig, o Gud, ett hjärta rent
401 Guds kärlek den liknar en stor ocean
402 Guds kärleksflod så full av frid Finns på Wikisource.
403 Guds rena lamm, jag flyr till dig
404 Helge Ande, kom från himlen
405 Herre, Herre, du mig utrannsakat
406 Herre, i blodet som utgjutet är
407 Herre Jesus, dig jag älskar
408 Herre, nu åt dig jag giver allt jag har och allt jag är
409 Herre, när jag hör din stämma
410 Herre, rena mig från synden
411 Hjärtat åstundar din närhet
412 Härlig frälsning! Härlig frälsning!
413 I din närhet, o min Herre
414 I sitt ord oss Herren själv ett löfte giver
415 Jag en stämma hör
416 Jag gav mitt liv för dig Finns på Wikisource.
417 Jag giver mitt allt åt Jesus
418 Jag har kommit till Herrens välsignelsedal
419 Jag vill älska dig, o Jesus
420 ”Jag vägen är” har Jesus sagt
421 Jag är din, o Gud
422 Jesus, du för mig vandrat korsets stig
423 Jesus, du som dig utgivit
424 Jesus, jag mitt kors har tagit
425 Jesus, min konung, jag vill följa dig
426 Jesus, se till din plantering
427 Kom helge Ande, att möta min själ
428 Kom med förnyelsens mäktiga dop
429 Kom, o, helge Ande, kom
430 Låt min ande spegla klar din bild som korset bar
431 Med bävande hjärta jag söker dig
432 Mera om Jesus, Gud, mig lär
433 Min tro ser upp till dig
434 Mitt i all min egen strävan
435 Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud
436 O Gud, du klara, rena låga
437 O Herre, kom, som du kom i fordom tid
438 O, hur ljuvligt, min Gud, är ditt heliga bud
439 O Jesus, jag längtar bli fullkomligt ren Finns på Wikisource.
440 O vad ljuvlig fröjd jag känner
441 Om i mitt hjärta finns en vrå som fri från synd ej är
442 Stilla invid Jesu hjärta får jag vila för min själ
443 Säg, finns en ström som helt från synden renar
444 Säg mig hur mitt hjärta blir rent
445 Sänd, Gud, din helge And' ned över mig
446 Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd
447 Tag mitt liv och helga mig
448 Till frälsningens saliga brunnar vi går Finns på Wikisource.
449 Två mig, o Herre, så vit såsom snö
450 Tätt vid korset, Jesus kär Finns på Wikisource.
451 Vem är denne som ibland oss går
452 Vår Frälsare kom för att lösa var själ

Ordet och bönenRedigera

453 Dagen stillnar, kvällen nalkas
454 De strålar underskönt från Himlafaderns hus
455 Det finns en stund av ljuvlig ro
456 Ensam och ängslig, trött och bekymrad
457 Giv mig den frid som du, o Jesus, giver Finns på Wikisource.
458 Gud jag vet att du kan sända skurar av välsignelse
459 Guds ord och löften kan aldrig svika
460 Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst
461 Jesus, du har ju bjudit mig bära mitt kors och följa dig
462 Jesus, du som älskar mig, du min enda trygghet är Finns på Wikisource.
463 Jesus kär, jag kommer nu till dig
464 Jesus kär, min lots du är
465 Jesus led mig varje dag
466 Låt mig växa stilla som ett träd i skogen
467 Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot och ber
468 När jag ser i Guds bok
469 På vägen uppåt skyndar jag
470 Skurar av nåd skall jag sända Finns på Wikisource.
471 Som daggen kommer ur morgonrodnans famn
472 Sänd honom bud, vars namn är Jesus Krist
473 Tala till mig, o Herre
474 Var stund jag dig behöver
475 Vi är här inför Guds ord med öppna sinnen
476 Vilande i löftena som Herren gav
477 Vänd ditt ansikte till mig

Lovsång, tillbedjan och tacksägelseRedigera

478 All ära till Gud
479 Dig, Jesus jag älskar Finns på Wikisource.
480 Ditt namn, o Jesus, upphöjt är Finns på Wikisource.
481 Fröjd, frid och hopp
482 Fröjd, fröjd, fröjd
483 Fyll jorden med lovsång
484 För världens frälsning
485 Gud har skapat allting
486 Guds härlighet oss styrka ger
487 Guds kärlek har ej gräns
488 Guds namn är ett fäste i nöden
489 Guds nåd är ny idag
490 Guds nåd är rik och underbar
491 Himmelsk glädje kan du äga
492 Himmelsk glädje och musik
493 Hur ljuvligt namnet Jesus är
494 I himlen och på jorden
495 Jag sjunger halleluja
496 Jag tjänar Herren Jesus
497 Jag vet ett namn så dyrt och kärt
498 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång 
499 Jag vilse gick i många år
500 Jesu rika kärlek
501 Jesus, det skönaste
502 Jesus, min Jesus
503 Jubla nu, mitt sälla hjärta
504 Kom, låt oss sjunga
505 Ljus som liv åt världen gav
506 Låt oss förena oss i sång
507 Låt vårt budskap ljuda
508 Min Gud, det är saligt
509 Min sång skall bli om Jesus Finns på Wikisource.
510 Nu är syndens boja krossad
511 När en syndare vänder om
512 O Jesus, din kärlek
513 På en avlägsen höjd Finns på Wikisource.
514 Se'n Gud till barn mig tog åt sig
515 Ser du himlen mörkna
516 Sjung av fröjd
517 Sjung, Guds folk, på pilgrimsfärden
518 Själ, stäm upp
519 Stige högt mot himlen
520 Stor är din trofasthet
521 Store Gud, ditt namn ske pris
522 Stäm upp, stäm upp
523 Tack att du, Herre, valt mig att tjäna
524 Underbar kärlek så stor
525 Vilken härlig förändring
526 Vilken härlighet i namnet Jesus
527 Vilken sång, vilket jubel
528 Vår Gud, som skapar liljan
529 Är du glad, av hjärtat nöjd Finns på Wikisource.

Erfarenhet och vittnesbördRedigera

530 Alla Herrens vägar äro godhet, sanning, trofasthet Finns på Wikisource.
531 Allenast i tro till Gud min själ är stilla
532 Borta för alltid är förvisst den dag
533 Det enda som bär när allting annat vacklar
534 Du är mig när var dag, var stund som flyr
535 Du är min klippa, Jesus min Herre
536 Då Jesus tog min skuld på sig
537 Då mitt hjärta var kallt
538 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
539 En gång på korset för mig Jesus dog
540 En vän har jag funnit Finns på Wikisource.
541 En vän jag har i Jesus
542 Farväl, o värld Finns på Wikisource.
543 Fjättrad vid en värld
544 Gud ger mera nåd
545 Gud vet vad jag heter
546 Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män (ej att förväxlas med nr. 236 i Den svenska psalmboken 1986 )
547 Gå till Jesus, vännen framför alla
548 Har du ankarfäste
549 Hela vägen genom livet
550 Herre kär, hos dig är tillflykt
551 Hur underbart att vandra få med Gud
552 Högre, långt högre än skyarna går
553 Ingen lik Jesus i fröjd och smärta
554 Intet öga skådat Gud vår faders drag
555 Jag funnit en Frälsare, mäktig och god 
556 Jag funnit pärlan underbar
557 Jag förtröstar varje dag
558 Jag går till det land där ovan
559 Jag hörde Jesu dyra ord
560 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
561 Jag måste få vittna om Jesus
562 Jag ofta i mörker har famlat
563 Jag vet en väg som leder till himlens sköna land
564 Jag vill nu endast lita på Jesus dag för dag
565 Jag vill städs ha Jesus med mig
566 Jesus allena mitt hjärta skall äga Finns på Wikisource.
567 Jesus, du Guds offerlamm
568 Jesus, du min högsta glädje är
569 Jesus har jag funnit
570 Jesus är min Frälsare
571 Jesus är min högsta glädje
572 Ljuvt är det löftet: Jag dig ej förgäter
573 Min fot var trött att vandra på dunkel, självvald stig
574 Min Frälsare mig sökte på fjärran villsam stig
575 Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet
576 Min herde Herren är
577 Min hjälp kommer från Herren
578 Min skatt är i himlen
579 Möter mig sorger som tynger mig ner
580 Namnet Jesus vill jag sjunga
581 Nu natten svunnit, dagen grytt
582 Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut
583 När Guds nådessolsken lyser in
584 När invid korset jag böjde mig
585 När Jesus kom i mitt hjärta in
586 När världsriken vacklar och störtar i grus
587 O, hur skönt i livets vår att få älska Gud
588 O Jesus, jag har lovat att följa dig var dag
589 Om jag ägde allt men icke Jesus
590 På syndfull jord har Jesus vandrat
591 Se på Jesus i växlande tider
592 Som när ett barn kommer hem om kvällen
593 Trots molnen på min himmel ej jag fruktan hyser
594 Trygg i min Jesu armar
595 Vad dig möter, vad dig händer
596 Var ej bekymrad vad än som sker Finns på Wikisource.
597 Vilken underbar trygghet jag nu har
598 Åter, åter för mig beskriv
599 Är mitt liv en svår och tröttsam färd
600 Ära vare Jesus som utgöt sitt blod
601 Över mörka djup, invid branta stup

Strid och kallelse till tjänstRedigera

602 Använd de tillfällen Herren dig giver
603 Blott ett liv att leva – Lev det för din Gud
604 Då i striden trötthet når ditt hjärta
605 En dag jag möter på en enslig stig
606 En Guds soldat drar ut i krig
607 En stridsman uti hären jag blivit
608 Evigt strålar Faderns kärlek Finns på Wikisource.
609 Fast såsom klippan är Guds löftesord
610 Fram över berg, över dal, över bölja
611 Framåt, Kristi stridsmän!
612 Framåt! Så ljuder vårt fältrop idag
613 Frälsningsfana! Dina färger fladdrar friskt i morgonbris
614 Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång
615 "Följ mig!" Hör jag Kristus kalla
616 Gud oss hjälper att modigt strida
617 Guds soldater, rusta eder
618 Hjärtan är det världen kräver
619 I Guds frälsningshär vi kämpar som soldater
620 Jag korsets färg vill bära igenom eld och blod
621 Jesus dyre Jesus
622 Kan du ej för Herren storverk göra
623 Kristus kallar ungdom som vill följa i hans spår
624 Kämpa för ett ädelt mål
625 Lyss, lyss, min själ
626 Lyssna, Herren talar så
627 Låt din Gud bestämma vägen
628 Låt frälsningsfanan vaja
629 Marsch framåt, så är vår hälsning
630 Med fröjdfullt mod och själ i brand
631 Med sång och med jubel till striden vi går
632 När stridssignalen kallar oss ut till strid
633 O hur lycklig är den som har Jesus till vän Finns på Wikisource.
634 Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se
635 Rädda de döende Finns på Wikisource.
636 Röj väg för Kristus, Frälsaren
637 Se, kamrater, vilka skaror mot fördärvet går
638 Se, vi kämpar för Gud
639 Se, vi tågar fram med sköld och med baner Finns på Wikisource.
640 Se, vår skara skall fienden slå
641 Sjungen högt om frälsning
642 Soldater, modigt framåt gå
643 Soldater äro vi som glatt gå ut i strid
644 Strid för sanningen, strid mot fienden
645 Stridsman är jag
646 Stridsman uti hären, stäm nu upp en sång
647 Stå upp, stå upp för Jesus Finns på Wikisource.
648 Sverige för Gud!
649 Så den ädla säden
650 Till frälsningssoldat är jag kallad
651 Till strid för Gud vi glatt framtågar
652 Till strid vi dragit ut
653 Tänk vilken underbar nåd av Gud Finns på Wikisource.
654 Törnen ofta foten stinger
655 Under korsets fana fylkar sig Guds här
656 Upp, korsets kämpar, upp, envar
657 Upp, Kristi stridsmän, dagen grytt
658 Ut till strid! Hör, ropet skallar!
659 Vem vill kämpa för Gud överallt
660 Verka, ty natten kommer
661 Vi ville vara Jesu händer som läker de slagnas sår
662 Vår själ är fylld av heligt lov
663 Är jag en korsets kämpe

Tillsammans i världenRedigera

664 Dela med dig, dela med dig
665 Fred i vår tid, o Gud
666 Från Lapplands fjäll och sjöar
667 Gud vill mig ha till ett solsken
668 I en värld där sorger, möda, smärta bor
669a I Kristus finns ej öst och väst (musik: A R Reinagle, 1836)
669b I Kristus finns ej öst och väst (musik: Negro spiritual)
670 Jag vill gå med glädje på min Herres bud
671 Kärlek utan gräns och mått
672 Med starka kärleksband Guds folk förenas här
673 Om du och jag kan vara vänner
674 Världen är fylld av hjärtan som förblöder!

Framtiden och hoppetRedigera

675 Bort ifrån skuggors land
676 De skall komma från öst, de skall komma från väst
677 Det finns ett bättre land vid härlighetens strand
678 Det närmar sig målet, jag sjunger med fröjd
679 En morgon utan synd jag vakna får Finns på Wikisource.
680 Evighetens morgon klar en dag skall gry
681 Fram över våg som brusar
682 Får vi mötas bortom floden
683 Gud dig följe, tills vi möts igen
684 Guds kämpe, håll ut, till dess seger du fått
685 Guds son en gång i morgonglans skall åter komma hit
686 Himmelens stad är härlig
687 Här växlar det av dagar, år
688 Härligt strålar Guds eviga ljus
689 I sin kärlek rik och stor
690 Jag har hört om en stad
691 Jag vill sjunga en sång om det härliga land
692 Jag är pilgrim på väg till Sions stad
693 Jag är så hjärtligt nöjd och glad
694 Jesus kommer, Jesus kommer
695 Jesus skall komma på himmelens sky
696 Jorden oro har och jämmer
697 Med min lampa tänd jag väntar glädjebudet höra få
698 Med snabba steg soldaten går mot himlens sälla land
699 Medan kärleken från korset talar
700 När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid
701 När den gyllne morgon randas klar och skön
702 När jag har utkämpat striden en gång
703 O, jag vet ett land bortom havets vreda brus
704 O Jerusalem, du gyllne, underbara stad
705 O, låt min tro få vingar
706 Se, mot aftonen det lider
707 Sjung om Jesu underbara kärlek
708 Till det härliga land ovan skyn Finns på Wikisource.
709 Till fridens hem, Jerusalem
710 Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd
711 Trötte pilgrim på väg till fadershemmets ljusa land
712 Tänk, när striden den sista är vunnen
713 Vi kamrater haft som hårt ha kämpat
714 Vi talar om sällhetens land Finns på Wikisource.
715 Vilka är väl dessa som i himlens land
716 Vill du möta mig därhemma

Kyrkoårets högtiderRedigera

AdventRedigera

717 Advent är mörker och kyla
718 Ett litet barn av Davids hus
719 Ännu en gång vi firar advent

JulRedigera

720 Det folk som vandrar i mörkret
721 En natt ett budskap ljöd så klart
722 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt Finns på Wikisource.
723 Juleljusen härligt glimmar
724 Ring, alla klockor
725 Se, löftesstjärnan står i öster
726 Säg, är han kommen hit till vår jord

FastanRedigera

727 Det är en som har dött i stället för mig
728 Du, Herre Jesus, ensam går
729 En folkhop mot Golgata drager
730 Hell dig, törnekrönte Konung
731 När över Kidrons bäck du går
732 O Golgata, där Jesus dog
733 På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig

PåskRedigera

734 Förfäras ej du lilla hop Finns på Wikisource.
735 Herren Krist uppstånden är
736 Hälsa med jubel det budskap oss hunnit
737 Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
738 Nu fröjdetiden inne är
739 O, saliga stund utan like
740 O, vad fröjd, han lever, vår Immanuel

PingstRedigera

741 O att den elden redan brunne Finns på Wikisource.
742 O, sprid det glada bud

Dagens och årets tiderRedigera

743 Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn
744 Flyende snabbt är livet, kort som en morgondröm
745 Helga, Herre, denna dag
746 I öster stiger solen opp och sprider guld på sky
747 O, jag ser min Faders hand i naturens under
748 O vad jorden nu är skön, klädd i sommardräkten
749 Snart är dagen ändad, natten faller på
750 Skönt det är i kvällens timma Finns på Wikisource.

KörerRedigera

BönRedigera

751 Ande, du som livet ger, fall nu över mig
752 Bed, och Jesus skall hjälpa
753 Den som beder skall få
754 Den sökande finner, den bedjande får
755 Evigt din, ja blott din
756 Helge Ande, sänk dig ned djupt i själens gömma
757 Ja, jag tror att Gud hör bön (Refrängen till 574 i Psalmer och sånger: Om jag blivit blott en enda gång)
758 Jag behöver dig, helige Ande
759 Jesus, Jesus, jag rör denna stund vid dig
760 Jesus, lär mig bedja
761 Jesus, min Jesus, kom nära
762 Mer av dig själv
763 Mig till en källa av glädje nu gör
764 Min Frälsare, jag kommer
765 O, gjut den i min själ
766 O Gud, till dig min själ ser opp
767 O, rör vid mig, Herre, o, rör vid mig nu
768 O, sänd oss, Gud
769 Strömmar av levande vatten
770 Städs jag dig behöver
771 Sänd en väckelse, Gud, låt den börja med mig
772 Sänd välsignelsen, sänd den nu
773 Tala, Gud, tala, Gud
774 Tätt invid källan, flödande fri
775 Välsigna mig, välsigna mig, välsigna mig just nu

FrälsningRedigera

776 Blodet, blodet, Jesu dyra blod
777 Du burit din börda, du länge så gjort
778 Fäst dina ögon på Jesus
779 Han går omkring, gör väl och hjälper alla
780 Han vill rena dig från synd
781 Hälsokällan flödar
782 Ja, du får komma, allt får du lämna
783 Jesus väntar på dig
784 Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär (Refr. till nr 597 i Psalmer och sånger, Vad än dig möter, käre vän) Finns på Wikisource.
785 Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
786 Tala, o, tala med Jesus ( = Tala, o tala med Jesus)
787 Till dig, Guds lamm, jag går

HelgelseRedigera

788 Allt jag har nu jag bringar till dig
789 Allt jag är och har, Gud
790 Att bli lik Jesus, det är min längtan
791 Du är ju nog för mig
792 Från källans djup jag längtar få av vattnet som livet mig ger
793 Giv mig en större, giv mig en högre, giv mig en fullkomlig tro
794 Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske
795 Jag ger dig, Gud, mitt allt
796 Kristi kraft den är för mig
797 Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig
798 Min själ den väntar efter Herren
799 Min vilja tag, o Gud
800 Mitt kors är ej större än hans nåd
801 Nu den kommer, nu den kommer, den helige Andes kraft
802 Trogen dig, trogen dig
803 Underbar, underbar kärlek så rik
804 Varje timme, varje dag vilja, krafter, Herre, tag
805 Visa mig, Herre, din väg
806 Visst smal är vägen, men likväl jag följer
807 Åter och åter likt en mäktig flod
808 Över mig reningsfloden nu flyter

Glädje, vittnesbörd, tjänstRedigera

809 Allt blivit nytt
810 Allting som jag har jag fått det av min Fader
811 Att vara din, o Jesus, det är livet
812 Det är fröjd att Jesus tjäna
813 Det är lycka och frid
814 Det är sång idag
815 Det är underbart att gå med Gud
816 Ditt ord är mina fötters lykta
817a Därför älskar jag min Jesus
817b Därför älskar jag min Jesus
818 Ej mer, ej mer, han min synd ej minnes mer
819 Elddöpta kämpar med själar i brand
820 En dag jag mötte Jesus
821 En tillflyktsort är urtidens Gud 
822 Fadershanden leder mig
823 Frid som kan bevara
824 Frälsning jag funnit
825 Följa, följa, jag vill följa Jesus
826 Förr var jag blind, men nu jag ser
827 Gå fram! Jesus med oss går
828 Halleluja, det håller än
829 Halleluja, nu är jag fri
830 Han frälste mig. Han frälste mig
831 Han går bredvid mig, jag är ej ensam
832 Han har fört mig ifrån mörker och till ljus
833 Han lade i min mun en ny sång
834 Hand i hand, hand i hand, fram vi går till ett bättre land
835 Hemåt det går över berg, över dal
836 Herren är min starkhet och min lovsång
837 Jag står förvisst för Jesus Krist i sorg och nöd, i liv, i död
838 Jag vet på vem jag tröstar
839 Jag är din, Gud
840 Jag är med er alla dagar intill tidens ände
841 Jesus han sviker ej
842 Jesus han är skönast, honom älskar jag
843 Jesus har djupt i mitt hjärta lagt en underbar, underbar sång
844 Jesus jag följer hur det storma må
845 Jesus, jag vill följa dig var dag
846 Jesus jag vill tillhöra
847 Jesus, Jesus, Jesus, skönsta namn jag vet
848 Jesus är ännu den samme
849 Lita, lita blott på Gud
850 Ljus är min stig då jag vandrar med dig
851 Lova Herren, min själ
852 Låt frälsningsvagnen rulla
853 Låt mig höra det berättas
854 Mitt hjärta, sjung halleluja
855 Mitt uti mörkret Jesus är nära
856 O, den frid som Jesus ger aldrig jag i världen fann
857 O, det blod som köpt mig
858 O, han är värd min sång
859 O, hur härligt att få vara räknad bland Guds krigarskara
860 O, mitt krigarhjärta ropar halleluja
861 Se, snart kommer Jesus för att hämta sin brud
862 Skall det bli några stjärnor i kronan jag får
863 Som öster är från väster är nu synderna från mig
864 Syndabördan som jag bar Jesus själv borttagit har
865 Sällt det folk som jubelklangen förstår
866 Sörj ej för dagar som kommer, lämna den flyende tid
867 Tack, Jesus, tack, du bor i mig
868 Vandra framåt i Guds solsken
869 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här
870 Vår värld för Gud!