Nukleär betecknar oftast att något har med atomkärnor att göra,[1] men kan också syfta på någon annan form av kärnor. I många fall är det vanligare att på svenska använda beteckningen kärn- än nukleär. Således är många konstruktioner med nukleär att betrakta som anglicismer. Ett exempel: nukleär reaktion istället för kärnreaktion.

ReferenserRedigera

  1. ^ Nukleär i Nationalencyklopedins nätupplaga.