Norska rännan

Norska rännan är en djupränna, som delvis går genom Skagerrak. Rännan går från yttre Oslofjorden utefter norska Sörlandets kust. Rännan viker därefter av uppefter norska Västlandet och står i förbindelse med djuphavet. Djuprännan i Koster- och Väderöfjorden är förbundna med Norska rännan.