Norra civilområdet

svenskt civilområde inom totalförsvaret

Norra civilområdet (Civo N) är ett svenskt civilområde inom totalförsvaret som verkade åren 1993–2000 och återigen från sista kvartalet 2022 och har dess huvudort i Luleå.[1]

Norra civilområdet
(Civo N)
Norrbotten länsvapen - Riksarkivet Sverige.png
Norrbottens länsvapen
UnderordnadLänsstyrelsen Norrbotten
OrganisationstypCivilområde
SäteLuleå, Norrbottens län
LänJämtlands län
Norrbottens län
Västerbottens län
Västernorrlands län
SyfteCivilförsvar
Inrättad1 oktober 2022
Civilområdeschef [a]Lotta Finstorp

HistorikRedigera

Civilområdena tillkom den 1 juli 1951 och omfattande i stort sett samma geografiska område som de dåvarande militärområdena. År 1993 sammanslogs Nedre Norrlands civilområde med Övre Norrlands civilområde och bildade Norra civilområdet, det som en följd av att följa militärområdesindelningen där Nedre Norrlands militärområde sammanslogs med Övre Norrlands militärområde och bildade Norra militärområdet. Som en följd av försvarsbeslutet 2000 upplöstes och avvecklades samtliga civil- och militärområden, där civilområdena avvecklades den 31 december 2000.

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret beslutade regeringen Andersson om att på högre regional nivå dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. Varje civilområde skulle bestå av två till sju länsstyrelser och ledas av en av regeringen utsedd länsstyrelse, där landshövdingen kom att benämnas civilområdeschef. Regeringen utsåg länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro, Östergötlands län som civilområdesansvariga för respektive civilområde. Civilområdena fick i uppgift att samordna det civila försvaret i en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. Den nya myndighetsstrukturen trädde i kraft den 1 oktober 2022.[2]

I samband med inrättandet av de sex civilområdena tog Försvarsmakten ett interimsbeslut. Det i väntan på Försvarsmakten den 1 november 2022 skulle lämna en redovisning till regeringen avseende anpassning av den militära regionala ledningen till den civila. Försvarsmaktens interimslösning innebar att Försvarsmakten bibehöll sin indelning med fyra militärregioner och Gotlands regemente, där Norra militärregionen fick samverkansansvar med Norra civilområdet.[3]

OrganisationRedigera

Norra civilregionen återetablerades den 1 oktober 2022 som en av sex civilregioner i Sverige och omfattar Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län.

CivilområdeschefRedigera

Civilområdet leds av Länsstyrelsen Norrbotten, där dess landshövdingen är tillika chef för civilområdet och benämnas civilområdeschef.

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

  1. ^ Civilområdeschefen är tillika landshövding i Norrbottens län.

NoterRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera