Övre norra arméfördelningen

en svensk arméfördelning
(Omdirigerad från Norra arméfördelningen)

För Norra arméfördelningen som verkade 1928–1936, se Norra arméfördelningen (1928–1936).

Norra arméfördelningen (6. förd) ursprungligen Övre norra arméfördelningen, var en arméfördelning inom svenska armén som verkade i olika former åren 1941–2000. Förbandsledningen var förlagd i Bodens garnison i Boden.[2][3]

Norra arméfördelningen
(6. förd)
Vapen för Norra arméfördelningen tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnNorra arméfördelningen
Datum1941–2000
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet
RollKrigsförband
Del avNorra militärområdet [a]
FöregångareÖvre Norrlands trupper
Efterföljare1. mekaniserade divisionen
StorlekArméfördelning
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortBoden
Valspråk"Högsta markstridsförmåga i subarktisk miljö"
Marsch"Marcia lynx" (Åkeson) [b]
DekorationerNfördMSM [c]
Befälhavare
FördelningschefÖv.1 Håkan Espmark [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Minnesmedalj
Släpspänne

Historik redigera

Övre norra arméfördelningen bildades den 1 augusti 1941, som XV. arméfördelningen, genom en omorganisation av Övre Norrlands trupper, som delades i två delar och bildade XV. arméfördelningen och VI. militärområdet. Arméfördelningen var direkt underställd militärbefälhavaren för VI. militärområdet, medan Norrbottens regemente ansvarade för uppsättandet och mobilisering av arméfördelningsstaben. Den 1 oktober 1966 kom beteckningen att ändrades från att anges i romerska siffror till arabiska siffror, det vill säga fördelningen kom att benämnas 15. arméfördelningen.[2] Den 1 juli 1993 sammanslogs Nedre Norrlands militärområde och Övre Norrlands militärområde och bildade Norra militärområdet, där 15. arméfördelningen tillsammans med 12. arméfördelningen utgjorde arméfördelningarna inom militärområdet.

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutade riksdagen att försvarets krigsorganisationen skulle spegla fredsorganisationen. Därmed kom arméfördelningsstaben från den 1 juli 1994 att tillsammans Nedre norra arméfördelningen att organiseras som kaderorganiserade krigsförband inom Norra militärområdet (Milo N).[4] Med den nya organisationen antog arméfördelningen namnet Övre norra arméfördelningen (6. förd). Det vill säga arméfördelningen omnumrerades från 15. arméfördelningen till 6. arméfördelningen.[5][2]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog regeringen för riksdagen att krigsorganisationen skulle reduceras. Där bland annat de tre militärområdena skulle omfattas av varsin fördelningsstab. Av de sex fördelningsstaberna skulle tre fördelningsstaber med fördelningsförband samt 13 armébrigader bibehållas. Inom Norra militärområdet föreslog regeringen att Nedre norra arméfördelningen skulle upplösas och avvecklas. Den 13 december 1996 antog riksdagen regeringens proposition, vilket medförde att Nedre norra arméfördelningen upplöstes och avvecklades den 31 december 1997.[6] Genom att Nedre norra arméfördelningen upplöstes och avvecklades, blev Övre norra arméfördelningen den enda kvarstående arméfördelningen i Norrland. Det medförde att arméfördelningen antog namnet Norra arméfördelningen, för att namnet skulle spegla att arméfördelningen omfattade hela Norrland.

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån skulle reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget innebar att samtliga territoriella staber skulle avvecklades, vilket bland annat innebar att de tre arméfördelningsstaberna upplöstes den 30 juni 2000. I dess ställe bildades den 1 juli 2000 1. mekaniserade divisionen, vilken samlade samtliga fältförband inom armén.[7]

Verksamhet redigera

Övre norra arméfördelningens främsta uppgift var att utveckla, leda och samordna markstridskrafter för försvar av Övre Norrland inom det ursprungliga Övre Norrlands militärområde (Milo ÖN). Arméfördelningschefen lede den taktiska verksamheten och var direkt underställd militärbefälhavaren för Övre Norrlands militärområde, och från 1993 Norra militärområdet. Efter att Nedre norra arméfördelning upplöstes och utgick ur krigsorganisationen, övertogs dess uppgifter den 1 januari 1998 av Övre norra arméfördelningen i Boden. Arméfördelningens geografiska område täckte då hela Norrland eller 52% av Sveriges yta.

1998–2000 redigera

Åren 1998–2000 bestod fördelningen av nedan brigader.

Förläggningar och övningsplatser redigera

I samband med att fördelningsstaben bildades kom den att samlokaliseras med VI. militärområdesstaben (från 1966 benämnd Övre Norrlands militärområdesstab) i Kommendantbyggnaden vid Norrbottensvägen 4-6, och från 1950-talet även i kanslihuset vid Sveavägen 2.[8] I anslutning till Kommendantbyggnaden uppfördes under 1960-talet en ny stabsbyggnad norr om Kommendantbyggnaden, vilken är uppförd i tre sammansatta flyglar, ditt militärområdesstaben och arméfördelningsstaben förlades.[9]

Heraldik och traditioner redigera

I samband med att arméfördelningen den 1 juli 1994 blev ett självständigt förband, antogs namnet Övre norra arméfördelningen (6. förd). Fram till 30 juni 1994 hade fördelningen endast benämnts som 15. arméfördelningen. Den nya beteckningen, som 6. arméfördelningen, övertogs från ursprungliga 6. arméfördelningen som verkade åren 1893–1927. Övre norra arméfördelningen sökte sina traditioner ur Bodens trupper som bröts ut ur 6. arméfördelningen i samband med att Bodens fästning togs i bruk.[2]

I samband med att Nedre norra arméfördelningen upplöstes och avvecklades, övertogs dess traditioner av Övre norra arméfördelningen, vilka då antog namnet Norra arméfördelningen för att markera att fördelningen omfattade hela Norrland. I samband med att Norra arméfördelningen upplöstes och avvecklades instiftades Norra arméfördelningens minnesmedalj i silver (NfördMSM).[10] Från den 1 juli 2000 övertogs detta ansvar av 1. mekaniserade divisionen, vilken även övertog traditionsansvaret för samtliga arméfördelningar.[2]

Förbandschefer redigera

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
XV. arméfördelningen 1941-08-01 1966-09-30
15. arméfördelningen 1966-10-01 1994-06-30
Övre norra arméfördelningen 1994-07-01 1997-12-31
Norra arméfördelningen 1994-07-01 2000-06-30
Beteckningar
XV. förd 1941-08-01 1966-09-30
15. förd 1966-10-01 1994-06-30
6. förd 1994-07-01 2000-06-30
Förläggningsorter
Bodens garnison (F) 1941-08-01 2000-06-30

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Åren 1942–1966 var arméfördelningsstaben underställd militärbefälhavaren för VI. militärområdet, åren 1966–1993 Övre Norrlands militärområde åren 1993–1997 Norra militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 30 juni 1994 genom TFG 960005.[1]
 3. ^ Norra arméfördelningens minnesmedalj i silver instiftades 2000.
 4. ^ Espmark blev den sista verksamma chefen vid Norra arméfördelningen, samt den första chefen för 1. mekaniserade divisionen.

Noter redigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 85
 2. ^ [a b c d e] Braunstein (2003), s. 309
 3. ^ ”Övre norra arméfördelningen”. Nationell Arkivdatabas (NAD), Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/arkiv/yG91gz3jJyYKKhIZANFMzz0. Läst 3 oktober 2022. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 1991/92:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvarets-utveckling-till-och-med-budgearet_GF03102/html. Läst 20 januari 2017. 
 5. ^ Holmberg (1993), s. 82
 6. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 20 januari 2017. 
 7. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 20 januari 2018. 
 8. ^ Holmberg (1993), s. 85-86
 9. ^ Holmberg (1993), s. 87
 10. ^ ”NfördMSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={51AB464C-C2BA-458F-B515-9A8E2B8D0C94}&listmode=0&medal={C51DCE9A-FC09-494B-AB1C-27B038038CF9}. Läst 13 januari 2018. 
 11. ^ Kjellander (2003), s. 102
 12. ^ Kjellander (2003), s. 107
 13. ^ Engman, Guy m.fl. (red.): Svensk försvarskalender 2005 (Streck & Punkt ! AB, Eskilstuna 2005), s. 436.
 14. ^ Kjellander (2003), s. 136
 15. ^ Kjellander (2003), s. 69

Tryckta källor redigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 309. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag HB. sid. 69, 107. ISBN 91-87184-74-5 

Vidare läsning redigera

 • Möller, Sören (2000). Minnesskrift, Norra arméfördelningen, med anledning av dess nedläggning 2000-06-30. Boden: 6:e fördelningsstaben. Libris 3214822 
 • Fo 63: en minnesskrift för, om och av anställda. Boden: Försvarsmakten. 2001. Libris 8365164. ISBN 91-631-0587-X 

Externa länkar redigera