Normisjon är en norsk evangelisk-luthersk missionsorganisation bildad den 1 januari 2001 genom samgående mellan Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, Det norske lutherske Indremisjonsselskap och Den Norske Santalmisjon.

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap redigera

1853 bildades Foreningen for den indre Mission i Skien av Gustav Adolph Lammers. Flera liknande föreningar bildades sedan runt Langesundsfjorden. 1866 gick dessa samman och bildade Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Sällskapet hade sitt huvudkontor i missionshuset Hauges Minde i Skien.

Det norske lutherske Indremisjonsselskap redigera

1855 bildades Christiania Indremissionsforening på initiativ av professor Gisle Johnson. Flera missionsföreningar kom att bildas runt om i landet och 1868 samlades många av dessa i Den norske Lutherstiftelse med Johnson som ordförande.

1891 bytte man namn till Det norske lutherske Indremisjonsselskap.

Den Norske Santalmisjon redigera

Den Norske Santalmisjon grundade 1867 i Santhal Parganas i Indien, på initiativ av Lars Olsen Skrefsrud och Hans Peter Børresen.

Källor redigera