Normalformer är i samband med relationsdatabaser ett systematiskt sätt att se till att databasstrukturen är lämplig för normala frågedatabaser så att inga oönskade anomalier vid insättning, uppdatering eller borttagning kan ske, och därmed att skydda databasens integritet. De vanligaste är 1NF, 2NF, 3NF och Boyce-Codds normalform (BCNF). Inte lika ofta implementerade är 4NF, 5NF och 6NF. Dessa anger, i ökande grad av strikthet, ett antal krav på databasens utseende. 1NF räcker för skapa en databas, men vid lägre normalform ökar risken för att anomalier när data uppdateras.

För tabeller som ingår i så kallade stjärnscheman i informationslager tillämpar man dock inte normalformerna (annat än kravet på bara ett värde per rad och attribut, vilket de flesta databasmotorer kräver).

Första normalformen (1NF)Redigera

Första normalformen innebär att varje cell endast innehåller ett värde.[1] Det förutsätts dessutom att raderna är unika, annars är det ingen tabell.[2]

Exempel på 1NFRedigera

Följande tabell är i 1NF då varje cell bara innehåller ett värde. I tabellen är primärnyckeln persnr + avdnr. Då attributen namn och avdnamn bara är beroende av en del av primärnyckeln klarar tabellen inte 2NF.

Kund
persnr namn avdnr avdnamn
P1 Lina A1 Mjällby
P1 Lina A2 Orsa
P2 Karl A1 Mjällby
P2 Karl A3 Landskrona


Exempel på normaliseringRedigera

Tabellen innehåller flera värden i varje cell i kolumnen telenr och är därför inte i första normalformen.

Kund
kundnr kundnamn telenr
K001 Lina 111, 222
K002 Denise 333, 444
K003 Robert 555, 666

För att uppfylla 1NF kan telenr sättas i en separat tabell:

Kund
kundnr kundnamn
K001 Lina
K002 Denise
K003 Robert
KundTelefonnr
kundnr telenr
K001 111
K001 222
K002 333
K002 444
K003 555
K003 666

Nu är kundnr i tabellen KundTelefonnr en främmande nyckel som hänvisar till primärnyckeln i tabellen Kund.

Andra normalformen (2NF)Redigera

För att vara i andra normalformen måste tabellen vara i första normalformen. Dessutom får det inte finnas några fullständiga funktionella beroenden mellan delar av primärnyckeln och attribut i tabellen. Ett fullständigt funktionellt beroende innebär dels att ett attribut är beroende av ett eller flera andra attribut, dels att de attribut som styr beroendet är så få som de kan vara utan att beroendet upphör.

Exempel på 2NFRedigera

I tabellen nedan är regnr primär nyckel. Då det bara finns ett attribut i nyckeln kan inga attribut vara beroende av en del av nyckeln. Därför är tabellen i 2NF. Attributet bränsle är beroende av ett icke-nyckel attribut, vilket gör att tabellen inte klarar kraven för 3NF.

Bilar
regnr motor bränsle
BIL 001 D1 Diesel
BIL 002 D1 Diesel
BIL 003 B1 Bensin


Exempel på normaliseringRedigera

Sammansatt nyckel för tabellen nedan är anstnr och certifikat. Anstnr eller anstnamn kan inte vara ensam nyckel då det kan finnas dubbletter för olika certifikat. Certifikat kan inte vara ensam nyckel då det kan finnas dubbletter när två anställda har samma certifikat. Attributet anstnamn är beroende av endast en del av den sammansatta nyckeln, nämligen anstnr, vilket gör att tabellen inte är i andra normalformen.

Anställda
anstnr certifikat anstnamn
A001 Trafikflyg Lena
A001 Segelflyg Lena
A002 Trafikflyg Kalle
A002 Segelflyg Kalle

Problemen kan lösas genom att dela tabellen.

Anställda
anstnr anstnamn
A001 Lena
A002 Kalle
Certifikat
anstnr certifikat
A001 Trafikflyg
A001 Segelflyg
A002 Trafikflyg
A002 Segelflyg

Tredje normalformen (3NF)Redigera

För att vara i tredje normalformen, 3NF, måste tabellen vara i andra normalformen. Dessutom får det inte finnas några fullständiga funktionella beroenden mellan attribut utanför primärnyckeln, bara från och till primärnyckeln och delar av den.

Exempel på normaliseringRedigera

I exemplet nedan är regnr primärnyckel. Bränsletypen är beroende av ett annat attribut, vilken motor som används. Tabellen är därför på andra normalformen men inte i tredje normalformen.

Bilar
regnr motor bränsle
BIL 001 D1 Diesel
BIL 002 D1 Diesel
BIL 003 B1 Bensin
BIL 004 B1 Bensin

Problemet kan lösas genom att dela tabellen:

Bilar
regnr motor
BIL 001 D1
BIL 002 D1
BIL 003 B1
BIL 004 B1
Motor
motor bränsle
D1 Diesel
B1 Bensin

Boyce-Codds normalformRedigera

Boyce-Codds normalform, BCNF, är samma som 3NF, med tillägget att det inte får finnas några beroenden från attribut utanför nyckeln in i den. Det fullständiga villkoret är alltså:

För att vara på Boyce-Codds normalform, BCNF, måste tabellen vara i andra normalformen. Dessutom får det inte finnas några fullständiga funktionella beroenden mellan attribut utanför primärnyckeln, bara från primärnyckeln (och även från delar av den).

KällorRedigera

FotnoterRedigera

LitteraturRedigera

  • Connolly, Thomas M.; Begg Carolyn E. (2004) (på engelska). Database solutions: a step-by-step guide to building databases (2. ed.). Harlow: Addison-Wesley. Libris 9326776. ISBN 0-321-17350-3