Nordiska museets orglar

Nordiska museet i Stockholm finns två orglar bevarade.

Orgel från Medåkers kyrka, VästmanlandRedigera

Orgeln är byggd omkring 1692 av Georg Woytzig, Stockholm som interimsorgel i Storkyrkan, Stockholm under dennes omfattande reparation och ombyggnad av Storkyrkans huvudorgel 1692-98. 1707 sattes den upp i Maria Magdalena kyrka på Södermalm i Stockholm.

Kronologi:

 • 1692: Byggd som interimsorgel i Storkyrkan, Stockholm av orgel- & klavérbyggare Georg Woitzig, († omkr. 1706), Stockholm.
 • 1707: Såld till Maria Magdalena kyrka och uppsatt där av Woytzigs gesäll Nils Groth.
 • 1734 (eller 1736): Orgeln säljs till Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.
 • 1736-1737: Orgelbyggare Olof Hedlund († 1749), Stockholm, sätter upp orgeln i Hedvig Eleonora kyrka. Han bygger också till ett åttastämmigt pedalverk i fristående pedaltorn på ömse sidor om manualverket.
 • 1759: Manualverket säljs till Medåkers kyrka i Västmanland.
 • 1760: Orgelbyggare Jonas Gren (1715-1765), Stockholm, sätter upp manualverket i Medåkers kyrka och ansluter en bihangspedal.
 • 1821: Reparation av organisten Eric Thedell, Arboga.
 • 1888: Orgeln skänks till Nordiska museet.
 • 1908: Orgeln ställs upp i museets kyrksal.
 • 1930-1931: Fil. lic. Bertil Wester, Stockholm och organisten Gustaf Kruse, Solna, sätter upp orgeln på norra övre galleriet i museets stora hall.
 • Vid okänd tidpunkt, kanske 1760, har manualhuset kapats nedtill och klaviaturen höjts cirka 40 centimeter. Därvid omkonstruerades också mekaniken.

Nuvarande disposition:

Manualverk C-c³, bruten oktav (47 toner) Pedal C-c¹, bruten oktav (23 toner)
Principal 8' (fasad) bihängd
Gedackt 8' (delvis förnyad, säkerligen 1760)
Qvintadena 8'
Octava 4'
Qvinta 3' (eg. 2 2/3')
Octava 2'
Scharf III, 1' + 2/3' + 1/2' (1760)
Trumpet 8' (sannolikt 1760, endast stövlarna bevarade)
Vox humana 8', D (sannolikt 1760, endast stövlarna bevarade)

Orgel från Sabbatsbergs ålderdomshem, StockholmRedigera

Orgeln)är byggd 1804 av instrument- & spelurmakare Pehr Strand (1756-1826), Stockholm.

Kronologi:

 • 1826: Reparation av orgelbyggaregesäll H. V. Falker.
 • 1828: Reparation av orgelbyggare Gustaf Andersson (1797-1872), Stockholm.
 • 1843: Reparation av orgelbyggare E. A. O. Palm, Stockholm.
 • 1870: Reparation av instrumentmakare Carl Gustaf Cederlund, Stockholm.
 • 1884: Reparation av firma Åkerman & Lund, Stockholm.
 • 1895: Renovering av harmoniumtillverkare K. A. Andersson, Stockholm.
 • 1908: Positivet skänkt av styrelsen för Sabbatsbergs ålderdomshem till Nordiska museet.
 • 1928: Organisten Gustaf Kruse, Solna, sätter upp positivet på övre södra galleriet i museets stora hall.

Nuvarande disposition:

Manualverk C-d³ Pedal C-g°
Gedact 8' bihängd
Fugara 8'
Principal 4' (fasad)
Fleut 4', D
Octava 2', B/D

Litteratur och källorRedigera