Öppna huvudmenyn

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Ministerrådet är inte ett enskilt råd utan flera, bestående av ministrarna inom respektive fackområde. Nordiskt regeringssamarbete bedrevs även före 1971, men då huvudsakligen inom ramen för Nordiska rådet, vilket är de nordiska parlamentens samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet skapades med ministerrådet inom Europeiska gemenskaperna som förebild. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit medlemsländer i Nordiska ministerrådet sedan 1971. Dessutom har Grönland, Färöarna och Åland fått en ökad representation och starkare ställning i Nordiska ministerrådet med samma representation som ovan nämnda länder.

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådets kontor i Köpenhamn.
Grundad1971
TypMellanstatlig samarbetsorganisation
SäteKöpenhamn
GeneralsekreterarePaula Lehtomäki

Trots att Sverige, Danmark och Finland är medlemmar av Europeiska unionen, fyller Nordiska ministerrådet en funktion som mellanstatlig organisation. Norge och Island är inte medlemmar av Europeiska unionen, men deltar inom flera av unionens områden genom EES-avtalet.

Nordiska ministerrådet anordnar bland annat det årliga så kallade Globaliseringsforum, med deltagande av de nordiska statsministrarna, representanter från näringslivet samt forskare.

I samband med Thorvald Stoltenbergs rapport om säkerhets- och försvarssamarbete i Norden och det nordiska försvarsministermötet i Reykjavik finns det stor möjlighet till att de nordiska länderna kommer börja närma sig varandra inom utrikes- och försvarsområdet.[förtydliga]

I mars 2013 tillträdde Dagfinn Høybråten som generalsekreterare.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. De fem nordiska länderna har därmed ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett år åt gången.

Danmark var Nordiska ministerrådets ordförande för 2015, och valde att sätta fokus på tillväxt, välfärd och Arktis.[1] År 2016 tillträdde Finland som ordförandeland för ministerrådet. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.[2]

Innehåll

MedlemmarRedigera

MinisterrådenRedigera

Nordiska ministerrådet sammanträder i olika konstellationer, beroende på vilka frågor som behandlas.[3]. De olika fackministrarna möts i ministerrådsmöten en - fem gånger per år. Därutöver träffas de nordiska samarbetsministrarna, som på de olika statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av regeringssamarbetet inom organisationen. De olika ministerråden är:

 • Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
 • Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER)
 • Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
 • Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM)
 • Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
 • Nordiska ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG)
 • Nordiska ministerrådet för miljö (MR-M)
 • Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
 • Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
 • Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
 • Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2020 (MR-DIGITAL)

GeneralsekreterareRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera