Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri

tidskrift utgiven av Letterstedtska föreningen i Stockholm sedan 1878

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri är en tidskrift utgiven i Stockholm sedan 1878 av Letterstedtska föreningen.[1]

Den redigerades 1878–1880 av Claes Annerstedt, 1880–1921 av Oscar Montelius och därefter av Nils Herlitz med medredaktörer i Danmark och Norge. Genom en överenskommelse med Föreningen Norden 1925 fick tidskriften till huvudsyfte att verka för att Främja det kulturella utbytet mellan Nordens folk.[1]

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri innehåller i första hand essäer, artiklar samt recensioner av nordiska böcker.[2] Från 1972 utgavs tidskriften med sex nummer per år, men sedan 1998 utkommer den med fyra nummer per år.[1]

  1. ^ [a b c] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. "Bd. 20". Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 84 
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri)

Externa länkar

redigera