Nordisk revy har, med varierande undertitlar, varit namnet på åtminstone tre olika svenska tidskrifter av huvudsakligen kulturell inriktning, alla tämligen kortlivade.

Nordisk revy – tidning för vetenskaplig kritik och universitetsangelägenheter utgavs i Uppsala 1883-1885 av Adolf Noreen (1854-1925).

Nordisk revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen utgavs i Stockholm 1895-1899 av Erik Thyselius (1854-1924). Den inbördes ordningen mellan de olika ämnena i undertiteln ändrades något under de år tidningen utkom. Bland medarbetarna fanns namn som Edvard Alkman, Hjalmar Branting, Vilhelm Ekelund, Karl-Erik Forsslund, Gustaf Fröding, Klas Fåhraeus, Ola Hansson, Ellen Key, Bengt Lidforss, Hjalmar Söderberg, Bengt Lidforss.[1]

Nordisk revy – tidskrift för Norden rörande politiska och kulturella spörsmål utgavs på Boströms förlag i Stockholm åren 1903-1904. Under tidningens första år delades redaktörskapet för den av finlandssvenskarna Axel Lille (1848-1921) och Konni Zilliacus (1855-1924) medan Zillacius ensam var redaktör under det andra. Ansvarig utgivare var K. B. Boström, på vars boktryckeri tidskriften också trycktes.

KällorRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 81 
  • Bibliotekskatalogen Libris:
    • Nordisk revy: tidning för vetenskaplig kritik och universitetsangelägenheter. Uppsala. 1883-1885. Libris 3236965 
    • Nordisk revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen.. Stockholm. 1895-1899. Libris 833856 
    • Nordisk revy: tidskrift för Norden rörande politiska och kulturella spörsmål. Stockholm: Boströms förlag. 1903-1904. Libris 833858