Uppslagsordet ”ett område i Västmanland” leder hit. För bergsmansgården Noraskog, se Pershyttan#Bergsmansgårdarna.

Noraskog,[1] även kallat Noraskoga, är ett historiskt område i västligaste Västmanland. Det bestod av Nora och Hjulsjö bergslag samt Grythytte och Hällefors bergslag, vilket i våra dagar motsvaras av Hällefors och Nora kommuner.

Ursprungligen bestod området av en enda socken, Nora eller Noraskoga, som hörde till landskapet Närke och Strängnäs stift. På 1500-talet överflyttades Noraskog till Västerås stift och kom därmed efterhand att räknas till Västmanland. Från 1639 tillhör området Örebro län.

Först på 1600-talet började området delas upp på flera socknar, i och med att tidigare öde områden befolkades som en följd av bergsbruket.

Författaren Maria Lang (pseudonym för Dagmar Lange) placerade ofta sina deckare i den fiktiva orten Skoga, en omskrivning för Nora.[2]

Se även redigera

Referenser redigera

Vidare läsning redigera

  • Johan Johansson, "Om Noraskog. Äldre och nyare anteckningar." 1-3. Stockholm 1875-87.
  • Johan Johansson, "Noraskogs arkiv. Bergslagshistoriska samlingar och anteckningar", 1-6, Stockholm 1889-1928.
  • Marianne Olsson, "Möbleringen hos bergsmännen i Noraskog sådan den avspeglar sig i bouppteckningarna." Från bergslag och bondebygd. Örebro läns hembygdsförbunds årsbok 14 (1959).