Nonsensinskrifter, även kallade icke-lexikala inskrifter, avser runinskrifter som saknar språklig betydelse.

Lista på nonsensinskrifter Redigera

Referenser Redigera