Nobelpriset i kemi

ett av de fem Nobelprisen, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien
(Omdirigerad från Nobelpris i kemi)

Nobelpriset i kemi delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien till naturvetare inom kemins olika områden. Det är ett av de fem nobelpris som etablerades genom Alfred Nobels testamente från 1895 och delas ut för enastående bidrag inom kemi, fysik, litteratur, fred och fysiologi eller medicin.[1] Alfred Nobel specificerade att ett av prisen skulle gå till den som under det gångna året ”har gjort den viktigaste kemiska upptäckt eller förbättring”.[2] Genom Nobels föreskrifter i testamentet administreras priset av Nobelstiftelsen och delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Nominerings- och utredningsarbete sköts av akademiens Nobelkommitté för kemi som består av medlemmar som väljs av Kungliga Vetenskapsakademien.[3]

Nobelpriset i kemi
Medaljen för nobelpriset i kemi.
Beskrivningvetenskapspris
UtdelareKungliga Vetenskapsakademien
PlatsStockholm
LandSverige Sverige
Första utdelning1901
Återkommandeårligen
Tidpunkt10 december
Presskonferens för tillkännagivandet av vilka som kommer att få Nobels kemipris 2008. Gunnar von Heijne, Gunnar Öquist och Måns Ehrenberg
Jacobus Henricus van ’t Hoff tilldelades 1901 det första Nobelpriset i kemi.
Marie Curie, 1911 års kemipristagare, var den första kvinna som fick Nobelpriset i kemi. Hon tilldelades även 1903 års Nobelpris i fysik.

Det första Nobelpriset i kemi delades ut 1901 till Jacobus van ’t Hoff från Nederländerna. Varje pristagare får en medalj, ett diplom och en penningsumma som varierat genom åren.[4] År 1901 fick van ’t Hoff 150 782 svenska kronor vilket var att jämföra med 8 402 670 kronor i december 2017. År 2017 gick priset till Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson, som delade på 9 000 000 kronor.[5] Priset delas ut i Stockholm vid en årlig ceremoni den 10 december, på Nobels dödsdag.[6]

Bakgrund redigera

Alfred Nobel skrev i sitt sista testamente att hans pengar skulle gå till att skapa en serie priser till de som gör ett viktigt arbete inom fysik, kemi, fred, fysiologi eller medicin och litteratur.[7][8] Även om Nobel skrev flera testamenten under sitt liv skrevs det sista litet över ett år innan han dog, och skrevs på vid den svensk-norska klubben i Paris den 27 november 1895.[9][10] Nobel testamenterade 94 procent av sina tillgångar, 31 miljoner kronor, för att etablera de fem prisen.[11] På grund av den skepticism som omgav testamentet godkändes det inte förrän den 26 april 1897 av det norska Stortinget.[12][13] Testamentets verkställare var Ragnar Sohlman och Rudolf Liljequist, som skapade Nobelstiftelsen för att ta hand om Nobels förmögenhet och att organisera priserna.

Medlemmarna av den norska Nobelkommittén som skulle dela ut fredspriset tillsattes kort efter att testamentet godkändes. De prisutgivande organisationerna blev Karolinska Institutet den 7 juni, Svenska Akademien den 9 juni, och Kungliga Vetenskapsakademien den 11 juni.[14][15] Nobelstiftelsen nådde sedan en överenskommelse för riktlinjer över hur Nobelpriset skall delas ut. År 1900 kungjordes stiftelsens nyskapade statut av kung Oscar II.[13][16][17] Enligt Nobels testamente skulle Kungliga Vetenskapsakademien dela ut priset i kemi.[11]

Priser och pristagare redigera

Pristagaren får en guldmedalj, ett diplom och en summa pengar.[4] Penningsumman beror på Nobelstiftelsens inkomst under det gångna året.[5] Om priset ges till mer än en, delas de antingen lika mellan dem, eller för tre pristagare, kan den delas i en halva och två kvartar.[18]

 
Priskommittéledamoten Sara Snogerup Linse presenterar 2012 års pristagares forskning om g-proteinkopplade receptorer på presskonferensen för tillkännagivandet av Nobelpriset i kemi 2012. Sittande: priskommittéledamoten Sven Lidin och Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark.

Åtminstone 25 pristagare har fått Nobelpris för bidrag inom organisk kemi vilket är mer än något annat av kemins fält.[19] Två Nobelpristagare i kemi, tyskarna Richard Kuhn (1938) och Adolf Butenandt (1939), tilläts inte av sina regeringar att motta priset. De fick senare en medalj och ett diplom, men inte pengarna. Frederick Sanger och Karl Barry Sharpless är de enda som har tilldelats priset två gånger, 1958 och 1980, respektive 2001 och 2022. Två andra fick Nobelpris även i andra ämnen, Marie Curie i fysik 1903 och kemi 1911, och Linus Pauling i kemi 1954 och fred 1962. Linus Pauling är den ende som fått två odelade Nobelpris.[20] Totalt har åtta kvinnor tilldelats kemipriset, förutom Marie Curie gavs det åt Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada E. Yonath (2009), Frances Arnold (2018), Emmanuelle Charpentier (2020), Jennifer Doudna (2020) och Carolyn Bertozzi (2022).[20] År 2022 hade priset tilldelats 190 personer.[20] Åtta år sedan start har inga pris delats ut.

Lista över pristagare redigera

År Pristagare[A] Land[B] Prismotivering[C]
1901   Jacobus Henricus van 't Hoff Nederländerna "[för hans] upptäckt av kemisk dynamik och osmotiskt tryck i lösningar"[21]
1902   Hermann Emil Fischer Tyskland "[för] hans arbete med socker- och purinsyntes"[22]
1903   Svante August Arrhenius Sverige "[för] hans elektrolytiska dissociationsteori"[23]
1904   Sir William Ramsay Storbritannien "[för hans] upptäckt av inerta gasformiga grundämnen i luft, och bestämning av deras plats i det periodiska systemet"[24]
1905   Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer Tyskland "[för] förbättringen av organisk kemi och den kemiska industrin, genom hans arbete med organiska färger och hydroaromatiska föreningar"[25]
1906   Henri Moissan Frankrike "[för hans] undersökning och isolering av ämnet fluor, och för [den] elektriska ugn som är uppkallad efter honom"[26]
1907   Eduard Buchner Tyskland "för hans biokemiska efterforskningar och upptäckten av cellfri jäsning"[27]
1908   Ernest Rutherford Storbritannien
Nya Zeeland
"för hans undersökningar av grundämnenas förfall, och radioaktiva ämnens kemi"[28]
1909   Wilhelm Ostwald Tyskland "[för] hans arbete med katalys och för hans undersökningar inom de fundamentala principerna som styr kemisk jämvikt och reaktionshastigheter"[29]
1910   Otto Wallach Tyskland "[för] hans tjänster för den organiska kemin och den kemiska industrin genom hans banbrytande arbete inom alicykliska föreningar"[30]
1911   Marie Curie, född Maria Sklodowska Polen / Frankrike "[för] upptäckandet av grundämnena radium och polonium, genom isolering av radium och studerandet av detta märkvärdiga elements natur och föreningar"[31]
1912   Victor Grignard Frankrike "för upptäckandet av [...] Grignardreaktionen"[32]
  Paul Sabatier Frankrike "för hans metod att hydrogenera organiska föreningar i närvaro av finfördelad metall"[32]
1913   Alfred Werner Schweiz "[för] hans arbete med bindningar mellan atomer i molekyler [...] speciellt inom oorganisk kemi"[33]
1914   Theodore William Richards USA "[för] hans exakta bestämningar av atomvikter hos ett stort antal kemiska grundämnen"[34]
1915   Richard Martin Willstätter Tyskland "för hans efterforskningar på växtpigment, i synnerhet klorofyll"[35]
1916 Ej utdelat[D]
1917 Ej utdelat
1918   Fritz Haber Tyskland "för synteser av ammoniak från dess grundämnen"[36]
1919 Ej utdelat
1920   Walther Hermann Nernst Tyskland "[för] hans arbete i termokemi"[37]
1921   Frederick Soddy Storbritannien "för hans bidrag till vår kunskap om radioaktiva substansers kemi, och hans undersökningar i isotopers ursprung och natur"[38]
1922   Francis William Aston Storbritannien "för hans upptäckt, medelst hans masspektrograf, av stabil isotoper, i ett stort antal icke radioaktiva grundämnen, och för hans formulering av heltalsregeln"[39]
1923   Fritz Pregl Österrike "för hans uppfinning av mikroanalysmetoden av organiska substanser"[40]
1924 Ej utdelat
1925   Richard Zsigmondy Tyskland / Ungern "för hans demonstration av kolloida lösningars heterogena natur och för de metoder han använde"[41]
1926   The (Theodor) Svedberg Sverige "för sina arbeten om dispersa system"[42]
1927   Heinrich Otto Wieland Tyskland "för hans undersökningar i gallsyror och liknande substansers uppbyggnad"[43]
1928   Adolf Windaus Tyskland "[för] hans efterforskningar i sterolers uppbyggnad och deras koppling till vitaminer"[44]
1929   Arthur Harden Storbritannien "för deras undersökningar av jäsning av socker och jäsningsenzymer"[45]
  Hans von Euler-Chelpin Tyskland / Sverige
1930   Hans Fischer Tyskland "för hans forskning om strukturen hos hemin och klorofyll, samt i synnerhet för hans syntes av hemin"[46]
1931   Carl Bosch Tyskland "[för] deras bidrag till uppfinnandet och utvecklandet av kemiska högtrycksmetoder" (Bergiusprocessen och Haber-Boschprocessen)[47]
  Friedrich Bergius Tyskland
1932   Irving Langmuir USA "för hans upptäckter och undersökningar i ytkemin"[48]
1933 Ej utdelat[E]
1934   Harold Clayton Urey USA "för hans upptäckt av tungt väte"[49]
1935   Frédéric Joliot Frankrike "[för] deras syntes av nya radioaktiva grundämnen"[50]
  Irène Joliot-Curie Frankrike
1936   Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye Nederländerna "[för hans arbete om] molekylär struktur genom hans undersökningar om dipolmoment och röntgen- och elektrondiffraktion i gaser"[51]
1937   Walter Norman Haworth Storbritannien "för hans undersökningar om kolhydrater och vitamin C"[52]
  Paul Karrer Schweiz "för hans undersökningar om karotenoider, flaviner och vitamin A och B2"[52]
1938   Richard Kuhn Tyskland "för hans arbete om karotenoider och vitaminer"[53]
1939   Adolf Friedrich Johann Butenandt Tyskland "för hans arbete om könshormoner"[54]
  Leopold Ruzicka Schweiz "för hans studier av polymetylener och högre terpener"[54]
1940 Ej utdelat
1941 Ej utdelat
1942 Ej utdelat
1943   George de Hevesy Ungern "för hans arbete om användandet av isotoper som spårare i studerandet av kemiska processer"[55]
1944   Otto Hahn Tyskland "för hans upptäckt av fission av tunga atomkärnor"[56]
1945   Artturi Ilmari Virtanen Finland "för hans forskning och uppfinningar inom agrikulturell och näringsmässig kemi, i synnerhet för hans foderkonserveringsmetod"[57]
1946   James Batcheller Sumner USA "för hans upptäckt att enzymer kan kristalliseras"[58]
  John Howard Northrop USA "för deras tillredning av enzymer och virusproteiner i en ren form[58]
  Wendell Stanley USA
1947   Sir Robert Robinson Storbritannien "för hans undersökningar om växtprodukter av biologisk betydelse, i synnerhet alkaloiderna"[59]
1948   Arne Wilhelm Kaurin Tiselius Sverige "för hans forskning om elektrofores och adsorptionsanalys, i synnerhet för hans upptäckter rörande serumproteiners komplexa natur"[60]
1949   William Francis Giauque USA "för hans bidrag i fältet kemisk termodynamik, framförallt rörande substansers beteende vid extremt låga temperaturer"[61]
1950   Otto Paul Hermann Diels Västtyskland "för deras upptäckt och utvecklande av diensyntesen"[62]
  Kurt Alder Västtyskland
1951   Edwin Mattison McMillan USA "för deras upptäckter inom transuranernas kemi"[63]
  Glenn Theodore Seaborg USA
1952   Archer John Porter Martin Storbritannien "för deras uppfinning av fördelningskromatografi"[64]
  Richard Laurence Millington Synge Storbritannien
1953   Hermann Staudinger Västtyskland "för hans upptäckter inom fältet makromolekylär kemi"[65]
1954   Linus Carl Pauling USA "för hans forskning inom kemiska bindningars natur och kartläggning av komplexa föreningars struktur"[66]
1955   Vincent du Vigneaud USA "för hans arbete med biokemiskt viktiga svavelföreningar, i synnerhet för den första syntesen av ett polypeptidhormon"[67]
1956   Sir Cyril Norman Hinshelwood Storbritannien "för deras forskningar inom mekanismen av kemiska reaktioner"[68]
  Nikolay Nikolaevich Semenov Sovjetunionen
1957   Lord (Alexander R.) Todd Storbritannien "för hans arbete med nukleotider och nukleotida kofaktorer"[69]
1958   Frederick Sanger Storbritannien "för hans arbete med proteiners strukturer, speciellt insulinets"[70]
1959   Jaroslav Heyrovský Tjeckoslovakien "för hans upptäckt och utvecklande av de polarografiska analysmetoderna"[71]
1960   Willard Frank Libby USA "för hans metod att använda kol-14 för åldersbestämning inom arkeologi, geologi, geofysik och andra vetenskapliga grenar"[72]
1961   Melvin Calvin USA "för hans efterforskningar om koldioxidassimilering i plantor"[73]
1962   Max Ferdinand Perutz Storbritannien "för deras studier av globulära proteiners strukturer"[74]
  John Cowdery Kendrew Storbritannien
1963   Karl Ziegler Västtyskland "för deras upptäckter i det kemiska och teknologiska fältet av höga polymer"[75]
  Giulio Natta Italien
1964   Dorothy Crowfoot Hodgkin Storbritannien "för hennes determinationer med röntgentekniker av viktiga biokemiska substansers strukturer"[76]
1965   Robert Burns Woodward USA "för hans enastående åstadkommanden inom organiska synteser"[77]
1966   Robert S. Mulliken USA "för hans fundamentala arbete rörande kemiska bindningar och molekylers elektroniska strukturer genom molekylorbitalmetoden"[78]
1967   Manfred Eigen Västtyskland "för deras studier av extremt snabba kemiska reaktioner, åstadkommet genom att störa jämvikten med hjälp av väldigt korta energipulser"[79]
  Ronald George Wreyford Norrish Storbritannien
  George Porter Storbritannien
1968   Lars Onsager USA "för upptäckandet av reciproka relationer som är uppkallade efter honom, vilka är fundamentala för irreversibla processers termodynamik"[80]
1969   Derek H. R. Barton Storbritannien "för deras bidrag till utvecklandet av konformation och dess applikation i kemin"[81]
  Odd Hassel Norge
1970   Luis F. Leloir Argentina "för hans upptäckt av sockernukleotider och deras roll i biosyntesen av kolhydrater"[82]
1971   Gerhard Herzberg Kanada "för hans bidrag till kunskapen om elektronisk struktur och geometri av molekyler, speciellt fria radikaler"[83]
1972   Christian B. Anfinsen USA "för hans arbete med ribonukleas, speciellt rörande kopplingen mellan aminosyrasekvensen och den biologiskt aktiva konformationen"[84]
  Stanford Moore USA "för deras bidrag till förståelsen av kopplingen mellan kemisk struktur och katalytisk aktivitet hos det aktiva sätet i ribonukleasmolekylen"[84]
  William H. Stein USA
1973   Ernst Otto Fischer Västtyskland "för deras banbrytande arbete, utfört enskilt, inom den metallorganiska kemin, så kallade sandwichföreningar"[85]
  Geoffrey Wilkinson Storbritannien
1974   Paul J. Flory USA "för hans fundamentala arbete, både teoretiskt och experimentellt, i makromolekylers fysikaliska kemi"[86]
1975   John Warcup Cornforth Australien
Storbritannien
"för hans arbete med enzymkatalyserande reaktioners stereokemi"[87]
  Vladimir Prelog Schweiz "för hans forskning om organiska molekylers och reaktioners stereokemi"[87]
1976   William N. Lipscomb USA "för hans studier av boraners illuminerande problem av kemisk bindning"[88]
1977   Ilya Prigogine Belgien "för hans bidrag till icke-jämviktstermodynamik, i synnerhet för teorin om dissipativa strukturer"[89]
1978   Peter D. Mitchell Storbritannien "för hans bidrag till förståelsen av biologisk energiöverföring genom formuleringen av den kemiosmotika teorin"[90]
1979   Herbert C. Brown USA "för deras utveckling av användandet av bor- och fosforinnehållande föreningar, respektivt, till viktiga reagens i organisk syntes"[91]
  Georg Wittig Västtyskland
1980   Paul Berg USA "för hans fundamentala studier av nukleinsyrors biokemi, med särskilt hänseende till rekombinant DNA"[92]
  Walter Gilbert USA "för deras bidrag rörande bestämning av bassekvenser i nukleinsyror"[92]
  Frederick Sanger Storbritannien
1981   Kenichi Fukui Japan "för deras teorier, utvecklade enskilt, rörande kemiska reaktioners förlopp"[93]
  Roald Hoffmann USA
1982   Aaron Klug Storbritannien "för hans utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och hans strukturella bestämning av biologiskt viktiga nukleinsyraproteinkomplex"[94]
1983   Henry Taube USA "för hans arbete med elektronöverföringsreaktioner, speciellt i metallkomplex"[95]
1984   Robert Bruce Merrifield USA "för hans utveckling av metodologin för kemiska synteser på fast matris"[96]
1985   Herbert A. Hauptman USA "för deras enastående åstadkommanden med att utveckla direka metoder för att bestämma kristallstrukturer"[97]
  Jerome Karle USA
1986   Dudley R. Herschbach USA "för deras bidrag rörande de kemiska processernas dynamik"[98]
Yuan T. Lee USA
  John C. Polanyi Kanada / Ungern
1987   Donald J. Cram USA "för deras utveckling och användande av molekyler med strukturspecifika interaktioner av hög selektivitet"[99]
  Jean-Marie Lehn Frankrike
  Charles J. Pedersen USA
1988   Johann Deisenhofer Västtyskland "för deras bestämning av den tredimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum"[100]
  Robert Huber Västtyskland
  Hartmut Michel Västtyskland
1989   Sidney Altman Kanada
USA
"för deras upptäckt av RNA:s katalytiska egenskaper"[101]
  Thomas R. Cech USA
1990   Elias James Corey USA "för hans utveckling av organiska syntesers teori och metodologi"[102]
1991   Richard R. Ernst Schweiz "för hans bidrag till utvecklingen av högupplöst kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR)"[103]
1992   Rudolph A. Marcus USA "för hans bidrag till teorin om elektronöverföringsreaktioner i kemiska system"[104]
1993   Kary B. Mullis USA "för bidrag till utvecklingen av metoder inom den DNA-baserade kemin [...] för hans uppfinning av polymeraskedjereaktionsmetoden (PCR)"[105]
  Michael Smith Kanada "för bidrag till utvecklingen av metoder inom den DNA-baserade kemin [...] för hans fundamentala bidrag till etablerandet av oligonukleotidbaserade sätesdirigerad mutagenes och dess utveckling för proteinstudier"[105]
1994   George A. Olah USA / Ungern "för hans bidrag till karbokatjonskemin"[106]
1995   Paul J. Crutzen Nederländerna "för deras arbete inom den atmosfäriska kemin, speciellt rörande formationen och upplösningen av ozon"[107]
  Mario J. Molina USA
  F. Sherwood Rowland USA
1996   Robert F. Curl Jr. USA "för deras upptäckt av fullerener"[108]
  Sir Harold W. Kroto Storbritannien
  Richard E. Smalley USA
1997   Paul D. Boyer USA "för deras klargörande av den enzymatiska mekanismen bakomliggande syntesen av adenosintrifosfat (ATP)"[109]
  John E. Walker Storbritannien
  Jens C. Skou Danmark "för det först upptäckta jontransporterande enzymet, Na+, K+ -ATPas"[109]
1998   Walter Kohn USA "för hans utvecklande av täthetsfunktionalteorin"[110]
  John A. Pople Storbritannien "för hans utvecklande av beräkningsmetoder inom kvantkemin"[110]
1999   Ahmed H. Zewail Egypten
USA
"för hans studier av övergångstillstånden i kemiska reaktioner genom att använda femtosekundspektroskopi"[111]
2000   Alan J. Heeger USA "för deras upptäckt och utvecklande av ledande polymerer"[112]
  Alan G MacDiarmid USA
Nya Zeeland
  Hideki Shirakawa Japan
2001   William S. Knowles USA "för deras arbete med kiralt katalyserande hydrogeneringsreaktioner"[113]
  Ryoji Noyori Japan
  K. Barry Sharpless USA "för hans arbete med kiralt katalyserande oxidationsreaktioner"[113]
2002   John B. Fenn USA "för att ha utvecklat metoder för identifiering och strukturanalyser av biologiska makromolekyler [...] för utvecklingen av mjuka desorptonsjonisationsmetoder för masspektrometriska analyser av biologiska makromolekyler"[114]
  Koichi Tanaka Japan
  Kurt Wüthrich Schweiz "för utvecklandet av metoder för identifiering och strukturanalyser av biologiska makromolekyler [...] för hans utveckling av kärnmagnetisk resonansspektroskopi för att bestämma den tredimensionella strukturen hos biologiska makromolekyler i lösning"[114]
2003   Peter Agre USA "för upptäckter rörande kanaler i cellmembran [...] för upptäckten av vattenkanaler"[115]
  Roderick MacKinnon USA "för upptäckter rörande kanaler i cellmembran [...] för strukturella och mekaniska studier av jonkanaler"[115]
2004   Aaron Ciechanover Israel "för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning"[116]
  Avram Hershko Israel
  Irwin Rose USA
2005   Yves Chauvin Frankrike "för utvecklandet av metatesmetoden inom organisk syntes"[117]
  Robert H. Grubbs USA
  Richard R. Schrock USA
2006   Roger D. Kornberg USA "för hans studier av den molekylära grunden för eukaryot transkription"[118]
2007   Gerhard Ertl Tyskland "för hans studier av kemiska processer på fasta ytor"[119]
2008   Osamu Shimomura USA[120] "för upptäckten och utvecklingen av grönt fluorescerande protein (GFP)"[121]
  Martin Chalfie USA
  Roger Y. Tsien USA
2009   Venkatraman Ramakrishnan Storbritannien "för studier av ribosomens struktur och funktion"[122]
  Thomas A. Steitz USA
  Ada E. Yonath Israel
2010   Richard F. Heck USA "för palladiumkatalyserade korskopplingar i organisk syntes"[123]
  Ei-ichi Negishi Japan
  Akira Suzuki Japan
2011   Dan Shechtman Israel "för upptäckten av kvasikristaller"[124]
2012   Brian Kobilka USA "för studier av G-proteinkopplade receptorer"[125]
  Robert Lefkowitz USA
2013   Martin Karplus Österrike/USA "för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system"[126]
  Michael Levitt Israel/Storbritannien/USA
  Arieh Warshel Israel/USA
2014   William E. Moerner USA "för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi"[127]
  Eric Betzig
  Stefan Hell Tyskland
2015   Tomas Lindahl Sverige "för mekanistiska studier av DNA-reparation"[128]
  Paul Modrich USA
  Aziz Sancar Turkiet/USA
2016   Jean-Pierre Sauvage Frankrike "för design och syntes av molekylära maskiner"[129]
  Fraser Stoddart USA
  Ben Feringa Nederländerna
2017   Jacques Dubochet Schweiz "för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning"[130]
  Joachim Frank USA
  Richard Henderson Storbritannien
2018   Frances Arnold USA "för den riktade evolutionen av enzymer"[131]
  George P. Smith USA "för fagdisplay av peptider och antikroppar"[132]
  Gregory P. Winter Storbritannien
2019   John B. Goodenough USA "för utveckling av litiumjonbatterier"[133]
  M. Stanley Whittingham USA
  Akira Yoshino Japan
2020   Emmanuelle Charpentier Frankrike "för utveckling av en metod för genomeditering"[134]
  Jennifer Doudna USA
2021   Benjamin List Tyskland "för utveckling av asymmetrisk organokatalys"[135]
  David W.C. MacMillan Storbritannien
2022   Carolyn Bertozzi USA "för utveckling av klickkemi och bioortogonal kemi"[136]
  Morten Meldal Danmark
  Karl Barry Sharpless USA
2023   Louis Brus USA "för upptäckt och syntes av kvantprickar"[137]
  Moungi Bawendi USA
  Aleksej Ekimov Ryssland/USA

Antal priser efter land redigera

Om två personer av två olika nationaliteter delar på ett pris får båda länderna en halv "poäng". [förtydliga]

Nation Antal priser
  USA 63,5
  Tyskland 29
  Storbritannien 26
  Frankrike 8
  Schweiz 6
  Japan 6
  Israel 4
  Sverige 4
  Kanada 3,5
  Nederländerna 3
  Danmark 2
  Argentina 1
  Belgien 1
  Finland 1
  Italien 1
  Nya Zeeland 1
  Norge 1
  Österrike 1
  Polen 1
  Sovjetunionen 1
  Tjeckoslovakien 1
  Ungern 1
  Egypten 0,5
  Australien 0,5
  Turkiet 0,5

Kommentarer redigera

 • A  Namnens form och stavning är enligt nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Alternativa stavningar och namn, där de finns, finns i artiklarna som länkas från namnkolumnen. Där en bild finns tillgänglig finns en nobelpristagare avbildad. För Nobelstiftelsens officiella bilder, se varje nobelpristagares sida på nobelprize.org.
 • B  Informationen i landskolumnen är enligt nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Denna information måste inte nödvändigtvis reflektera mottagarens födelseplats eller medborgarskap.
 • C  Källorna för varje pris citeras från nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Länkarna i den här kolumnen går till artiklar, eller sektioner av artiklar, om historien och områden inom kemin inom vilka prisen presenteras. Länkarna är enbart menade som en guide och förklaring. För en full redogörelse över varje nobelpristagares arbete, se biografiartiklarna som det länkas till från samma kolumn.
 • D  Prissumman fonderades i sin helhet till kemiprisfonden.
 • E  Prissumman fonderades med 1/3 till huvudfonden och 2/3 till kemiprisfonden.

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Noter redigera

 1. ^ ”Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize”. Nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/. Läst 21 oktober 2018. 
 2. ^ ”Alfred Nobels testamente”. Nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-testamente/. Läst 21 oktober 2018. 
 3. ^ ”Nobelprisen - Nominering och utdelning - Kungl. Vetenskapsakademien”. www.kva.se. Arkiverad från originalet den 31 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201031213559/https://www.kva.se/sv/priser/nobelprisen/nominering-och-utdelning. Läst 4 juli 2017. 
 4. ^ [a b] ”Nobel Prize facts”. Nobelprize.org. Nobelstiftelsen. https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/. Läst 21 oktober 2018. 
 5. ^ [a b] ”The Nobel Prize Amounts”. Nobelprize.org. Nobelstiftelsen. https://www.nobelprize.org/prizes/about/the-nobel-prize-amounts/. Läst 21 oktober 2018. 
 6. ^ ”The Nobel Prize Award Ceremonies”. Nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/nobel-prize-award-ceremonies/. Läst 21 oktober 2018. 
 7. ^ ”History – Historic Figures: Alfred Nobel (1833–1896)”. BBC. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nobel_alfred.shtml. Läst 15 januari 2010. 
 8. ^ ”Guide to Nobel Prize”. Britannica.com. http://www.britannica.com/nobelprize/article-9056008. Läst 15 januari 2010. 
 9. ^ Sohlman, Ragnar (1983) (på engelska). The Legacy of Alfred Nobel: The Story Behind the Nobel Prizes. London: Bodley Head. sid. 7. Libris 4859628. ISBN 0-370-30990-1 
 10. ^ von Euler, Ulf (6 juni 1981). ”The Nobel Foundation and its Role for Modern Day Science” (PDF). Die Naturwissenschaften (Springer-Verlag). Arkiverad från originalet den 14 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110714080803/http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=xu7j67w616m06488&size=largest. Läst 21 januari 2010. 
 11. ^ [a b] ”Alfred Nobels testamente”. Nobelprize.org. Nobelstiftelsen. https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-testamente/. Läst 21 oktober 2018. 
 12. ^ ”The Nobel Foundation – History”. Nobelprize.org. Arkiverad från originalet den 26 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071026032605/http://nobelprize.org/nobelfoundation/history/lemmel/index.html. Läst 15 januari 2010. 
 13. ^ [a b] Wallin Levinovitz Agneta, Ringertz Nils, red (2001) (på engelska). The Nobel Prize: The First 100 Years. Imperial College Press. sid. 13. Libris 8385682. ISBN 978-981-02-4664-8. https://books.google.com/?id=QMSg5mRJiukC&printsec=frontcover 
 14. ^ ”Nobel Prize History —”. Infoplease.com. 13 oktober 1999. http://www.infoplease.com/spot/nobel-prize-history.html. Läst 15 januari 2010. 
 15. ^ Encyclopædia Britannica. ”Nobel Foundation (Scandinavian organisation) – Britannica Online Encyclopedia”. Britannica.com. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/416852/Nobel-Foundation. Läst 15 januari 2010. 
 16. ^ AFP, "Alfred Nobel's last will and testament" Arkiverad 9 oktober 2009 hämtat från the Wayback Machine., The Local(5 October 2009): accessed 20 January 2010.
 17. ^ "Nobel Prize" (2007), in Encyclopædia Britannica, accessed 15 January 2009, from Encyclopædia Britannica Online:
  After Nobel’s death, the Nobel Foundation was set up to carry out the provisions of his will and to administer his funds. In his will, he had stipulated that four different institutions—three Swedish and one Norwegian—should award the prizes. From Stockholm, the Royal Swedish Academy of Sciences confers the prizes for physics, chemistry, and economics, the Karolinska Institute confers the prize for physiology or medicine, and the Swedish Academy confers the prize for literature. The Norwegian Nobel Committee based in Oslo confers the prize for peace. The Nobel Foundation is the legal owner and functional administrator of the funds and serves as the joint administrative body of the prize-awarding institutions, but it is not concerned with the prize deliberations or decisions, which rest exclusively with the four institutions.
 18. ^ "Nobel Prize – Prizes" (2007), in Encyclopædia Britannica, accessed 15 January 2009, from Encyclopædia Britannica Online:
  Each Nobel Prize consists of a gold medal, a diploma bearing a citation, and a sum of money, the amount of which depends on the income of the Nobel Foundation. (A sum of $1,300,000 accompanied each prize in 2005.) A Nobel Prize is either given entirely to one person, divided equally between two persons, or shared by three persons. In the latter case, each of the three persons can receive a one-third share of the prize or two together can receive a one-half share.
 19. ^ Malmström, Bo G.; Bertil Andersson (2001). ”The Nobel Prize in Chemistry: The Development of Modern Chemistry”. Nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/uncategorized/the-nobel-prize-in-chemistrythe-development-of-modern-chemistry/. Läst 24 oktober 2018. 
 20. ^ [a b c] ”Facts on the Nobel Prize in Chemistry”. Nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/. Läst 21 oktober 2018. 
 21. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1901”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for his] discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions” 
 22. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1902”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1902/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his work on sugar and purine syntheses” 
 23. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1903”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1903/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his electrolytic theory of dissociation” 
 24. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1904”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1904/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for his] discovery of the inert gaseous elements in air, and his determination of their place in the periodic system” 
 25. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1905”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1905/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] the advancement of organic chemistry and the chemical industry, through his work on organic dyes and hydroaromatic compounds” 
 26. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1906”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1906/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for his] investigation and isolation of the element fluorine, and for [the] electric furnace called after him” 
 27. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1907”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1907/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his biochemical researches and his discovery of cell-free fermentation” 
 28. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1908”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive substances” 
 29. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1909”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1909/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his work on catalysis and for his investigations into the fundamental principles governing chemical equilibria and rates of reaction” 
 30. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1910”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1910/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his services to organic chemistry and the chemical industry by his pioneer work in the field of alicyclic compounds 
 31. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1911”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element” 
 32. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1912”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1912/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”"for the discovery of the [...] Grignard reagent"; "for his method of hydrogenating organic compounds in the presence of finely disintegrated metals"” 
 33. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1913”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1913/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his work on the linkage of atoms in molecules [...] especially in inorganic chemistry” 
 34. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1914”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1914/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his accurate determinations of the atomic weight of a large number of chemical elements” 
 35. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1915”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1915/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his researches on plant pigments, especially chlorophyll” 
 36. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1918”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1918/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for the synthesis of ammonia from its elements” 
 37. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1920”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1920/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his work in thermochemistry” 
 38. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1921”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1921/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contributions to our knowledge of the chemistry of radioactive substances, and his investigations into the origin and nature of isotopes” 
 39. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1922”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1922/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery, by means of his mass spectrograph, of isotopes, in a large number of non-radioactive elements, and for his enunciation of the whole-number rule” 
 40. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1923”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1923/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his invention of the method of micro-analysis of organic substances” 
 41. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1925”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1925/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his demonstration of the heterogeneous nature of colloid solutions and for the methods he used” 
 42. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1926”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1926/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on disperse systems” 
 43. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1927”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1927/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his investigations of the constitution of the bile acids and related substances” 
 44. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1928”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1928/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] his research into the constitution of the sterols and their connection with the vitamins” 
 45. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1929”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1929/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their investigations on the fermentation of sugar and fermentative enzymes” 
 46. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1930”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1930/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his researches into the constitution of haemin and chlorophyll and especially for his synthesis of haemin” 
 47. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1931”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1931/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods” 
 48. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1932”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1932/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discoveries and investigations in surface chemistry” 
 49. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1934”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1934/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery of heavy hydrogen” 
 50. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1935”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1935/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for] their synthesis of new radioactive elements” 
 51. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1936”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1936/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for his work on] molecular structure through his investigations on dipole moments and the diffraction of X-rays and electrons in gases” 
 52. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1937”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1937/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his investigations on carbohydrates and vitamin C; for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins A and B2 
 53. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1938”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1938/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on carotenoids and vitamins” 
 54. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1939”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1939/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on sex hormones; for his work on polymethylenes and higher terpenes” 
 55. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1943”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1943/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes” 
 56. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1944”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1944/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery of the fission of heavy nuclei” 
 57. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1945”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1945/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry, especially for his fodder preservation method” 
 58. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1946”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1946/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery that enzymes can be crystallized; for their preparation of enzymes and virus proteins in a pure form"” 
 59. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1947”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1947/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids” 
 60. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1948”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1948/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his research on electrophoresis and adsorption analysis, especially for his discoveries concerning the complex nature of the serum proteins” 
 61. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1949”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1949/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”[for his] contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures” 
 62. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1950”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1950/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discovery and development of the diene synthesis” 
 63. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1951”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1951/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discoveries in the chemistry of transuranium elements” 
 64. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1952”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1952/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their invention of partition chromatography” 
 65. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1953”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1953/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discoveries in the field of macromolecular chemistry” 
 66. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1954”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1954/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances” 
 67. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1955”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1955/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on biochemically important sulphur compounds, especially for the first synthesis of a polypeptide hormone” 
 68. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1956”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1956/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their researches into the mechanism of chemical reactions” 
 69. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1957”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1957/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on nucleotides and nucleotide co-enzymes” 
 70. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1958”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1958/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on the structure of proteins, especially that of insulin” 
 71. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1959”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1959/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery and development of the polarographic methods of analysis” 
 72. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1960”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1960/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science” 
 73. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1961”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1961/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his research on the carbon dioxide assimilation in plants” 
 74. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1962”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their studies of the structures of globular proteins” 
 75. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1963”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1963/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discoveries in the field of the chemistry and technology of high polymers” 
 76. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1964”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1964/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances” 
 77. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1965”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1965/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his outstanding achievements in the art of organic synthesis” 
 78. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1966”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1966/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his fundamental work concerning chemical bonds and the electronic structure of molecules by the molecular orbital method” 
 79. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1967”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1967/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equilibrium by means of very short pulses of energy” 
 80. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1968”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1968/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for the discovery of the reciprocal relations bearing his name, which are fundamental for the thermodynamics of irreversible processes” 
 81. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1969”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1969/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their contributions to the development of the concept of conformation and its application in chemistry” 
 82. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1970”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1970/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates” 
 83. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1971”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1971/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contributions to the knowledge of electronic structure and geometry of molecules, particularly free radicals” 
 84. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1972”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1972/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid sequence and the biologically active conformation; for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule” 
 85. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1973”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1973/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds” 
 86. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1974”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1974/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his fundamental work, both theoretical and experimental, in the physical chemistry of macromolecules"” 
 87. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1975”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1975/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on the stereochemistry of enzyme-catalyzed reactions; for his research into the stereochemistry of organic molecules and reactions” 
 88. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1976”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1976/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his studies on the structure of boranes illuminating problems of chemical bonding” 
 89. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1977”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative structures” 
 90. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1978”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1978/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contribution to the understanding of biological energy transfer through the formulation of the chemiosmotic theory” 
 91. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1979”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1979/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively, into important reagents in organic synthesis” 
 92. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1980”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1980/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA; for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids” 
 93. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1981”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1981/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their theories, developed independently, concerning the course of chemical reactions” 
 94. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1982”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1982/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of biologically important nucleic acid-protein complexes” 
 95. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1983”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1983/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his work on the mechanisms of electron transfer reactions, especially in metal complexes” 
 96. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1984”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1984/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his development of methodology for chemical synthesis on a solid matrix” 
 97. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1985”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1985/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their outstanding achievements in developing direct methods for the determination of crystal structures” 
 98. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1986”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1986/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes” 
 99. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1987”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1987/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their development and use of molecules with structure-specific interactions of high selectivity” 
 100. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1988”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1988/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre” 
 101. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1989”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1989/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discovery of catalytic properties of RNA” 
 102. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1990”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1990/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his development of the theory and methodology of organic synthesis” 
 103. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1991”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1991/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contributions to the development of the methodology of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy” 
 104. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1992”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1992/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems” 
 105. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1993”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry [...] for his invention of the polymerase chain reaction (PCR) method; for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry [...] for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies” 
 106. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1994”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1994/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his contribution to carbocation chemistry” 
 107. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1995”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their work in atmospheric chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone” 
 108. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1996”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1996/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discovery of fullerenes” 
 109. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1997”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1997/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate (ATP); for the first discovery of an ion-transporting enzyme, Na+, K+ -ATPase 
 110. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 1998”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1998/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his development of the density-functional theory; for his development of computational methods in quantum chemistry” 
 111. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 1999”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1999/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy” 
 112. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2000”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their discovery and development of conductive polymers” 
 113. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 2001”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2001/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for their work on chirally catalysed hydrogenation reactions; for his work on chirally catalysed oxidation reactions” 
 114. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 2002”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2002/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules [...] for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules; for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules [...] for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in solution” 
 115. ^ [a b] ”The Nobel Prize in Chemistry 2003”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2003/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for discoveries concerning channels in cell membranes [...] for structural and mechanistic studies of ion channels” 
 116. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2004”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation” 
 117. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2005”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2005/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for the development of the metathesis method in organic synthesis” 
 118. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i Kemi 2006”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2006/press-sv.html. Läst 5 oktober 2010. ”för hans studier av den molekylära grunden för eukaryot transkription” 
 119. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2007”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/index.html. Läst 6 oktober 2008. ”for his studies of chemical processes on solid surfaces” 
 120. ^ Den 26 oktober 2008 skrev nobelprize.org i samband med priset att Shimomuras land är USA. Pressreleasen från Nobelstiftelsen den 8 oktober 2008 som annonserade priset menar dock att Shimomura är en Japansk medborgare. ”The Nobel Prize in Chemistry 2008–Press Release”. Nobelprize.org. 8 oktober 2008. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/press.html. Läst 8 oktober 2008. 
 121. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2008”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html. Läst 8 oktober 2008. ”for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP” 
 122. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2009”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/index.html. Läst 7 oktober 2009. ”for studies of the structure and function of the ribosome” 
 123. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2010”. Nobelprize.org. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/index.html. Läst 6 oktober 2010. ”for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis” 
 124. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2011”. Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2011/. Läst 5 oktober 2011. ”for the discovery of quasicrystals” 
 125. ^ ”"The Nobel Prize in Chemistry 2012 - Press Release"”. Nobelprize.org. Arkiverad från originalet den 12 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121012052259/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/press.html. Läst 10 oktober 2012. 
 126. ^ Nobelprize.org. Nobel Media AB 2013. Web. (9 oktober 2013). ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2013”. Pressmeddelande. Läst 9 oktober 2013.
 127. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2014”. www.nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/press-sv.html. Läst 10 december 2016. 
 128. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2015”. www.nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2015/press-sv.html. Läst 10 december 2016. 
 129. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2016”. www.nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2016/press-sv.html. Läst 10 december 2016. 
 130. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2017”. www.nobelprize.org. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/press-sv.html. Läst 4 oktober 2017. 
 131. ^ Nobelpriset i kemi 2018
 132. ^ Årets kemipristagare bemästrar evolutionens kraft
 133. ^ Nobelpriset i kemi 2019
 134. ^ Nobelpriset i kemi 2020
 135. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2021” (på amerikansk engelska). NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/172745-press-release-swedish/. Läst 6 oktober 2021. 
 136. ^ ”The Nobel Prize in Chemistry 2022” (på amerikansk engelska). NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/. Läst 5 oktober 2022. 
 137. ^ ”Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2023”. NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/213239-press-release-swedish/. Läst 4 oktober 2023. 

Allmänna källor redigera

Externa länkar redigera