Nils Bonde af Björnö

svensk militär och ämbetsman

Nils Bonde, greve av Björnö, född 1685, död 1760, var en svensk militär och ämbetsman. Han var son till Carl Bonde och bror till Gustaf Bonde.

Nils Bonde som 19-åring, porträtterad av J. van Schuppen.
Nils Bonde på äldre dagar. Målning av Johan Henrik Scheffel .

Bonde deltog från 1703 i det stora nordiska kriget, blev fången vid Perevolotjna 1709, frigavs 1721, och trädde samma år i holsteinsk tjänst som överste. Åren 1724-1728 var han överkammarherre hos hertigen av Holstein, och var därefter landshövding i Södermanlands län 1739-1750. Bonde hade betydelse framför allt som förmedlare mellan hertig Karl Fredrik av Holstein och det holsteinska partiet i Sverige.

KällorRedigera