Nils Bonde af Björnö

svensk militär och ämbetsman
Nils Bonde som 19-åring, porträtterad av J. van Schuppen.
Nils Bonde på äldre dagar. Målning av Johan Henrik Scheffel .

Nils Bonde, greve av Björnö, född 1685, död 1760, var en svensk militär och ämbetsman. Han var son till Carl Bonde och bror till Gustaf Bonde.

Bonde deltog från 1703 i det stora nordiska kriget, blev fången vid Perevolotjna 1709, frigavs 1721, och trädde samma år i holsteinsk tjänst som överste. Åren 1724-1728 var han överkammarherre hos hertigen av Holstein, och var därefter landshövding i Södermanlands län 1739-1750. Bonde hade betydelse framför allt som förmedlare mellan hertig Karl Fredrik av Holstein och det holsteinska partiet i Sverige.

KällorRedigera