Nikodemos (grekiska: Νικόδημος) är en person som omnämns i Johannesevangeliet som en medlem av judarnas stora råd och fariséernas religiösa och politiska parti. Nikodemos omnämns i Joh. 3:1-10, 7:50 och 19:39.

Nattsamtal mellan Jesus och Nikodemos (Crijn Hendricksz Volmarijn)

Enligt Joh. 3:1-10 kom Nikodemos till Jesus om natten för att samtala om Gud och gudsriket. Han undrar över hur någon kan "födas på nytt". Detta kan ställas i kontrast till "den samariska kvinnan" vid Sykars brunn, som samtalar med Jesus mitt på dagen (Joh. 4:1-30). I Joh. 7:50 vädjar Nikodemos till övriga i stora rådet att inte döma Jesus ohörd, och i Joh. 19:39 hjälper han till att ta hand om Jesu döda kropp. Att komma på natten behöver inte ses som negativt eller fegt. Vid denna tid diskuterades religiösa frågor ofta på natten.

I de östliga kyrkorna räknas Nikodemos som en av myrrbärarna.

Externa länkarRedigera