Ni är ett personligt pronomen i andra person pluralis inom svenska språket.

HistorikRedigera

Ni utvecklades från "I", där föregående plurala verbändelse -n så småningom smälte samman med pronomenet.

Före den så kallade du-reformen under sent 1960-tal/tidigt 1970-tal var ni eller Ni (eller dialektalt I) i vissa delar av Sverige och i vissa sociala sammanhang det vanliga tilltalsordet, även i singularis till främmande personer som man inte kände till titeln på. Användandet av ni har emellertid inte försvunnit utan bestått.

KällorRedigera

FotnoterRedigera