En nexusförbindelse eller nexusrelation är en relation där båda leden förutsätter varandra syntaktiskt och semantiskt. Detta gäller främst för relationen mellan subjekt och predikat i en finit sats.

Nexusförbindelse är också en term för det ord som sammanbinder de två satsleden som bildar nexus, exempelvis ordet "till" i satsen "Vi valde honom till ordförande", där "honom till ordförande" är nexus.[1]

En förespråkare för att använda nexusförbindelser för att analysera text var den danske lingvisten Otto Jespersen, som introducerade begreppet nexus.[2]

KällorRedigera

  1. ^ Katarina Lundin: Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account, Lunds universitet, Lund 2003, ss. 89f Arkiverad 21 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Nationalencyklopedin, band 14 möns-par, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1994, uppslagsordet nexus