News (medicinsk term)

Medicinska termen NEWS, som används både på engelska och svenska, står för National Early Warning Score (ungefär Nationell tidig varningspoäng), är ett av flera system som används av sjukvården för att snabbt bedöma och hantera akut sjukdom. NEWS är avsedd för användning hos vuxna och rekommenderas inte för barn eller under graviditet.

NEWS baseras på en poängsättning av sex vitala funktioner (andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, puls och medvetandegrad), samt eventuell förekomst av syrgasbehandling. Poängbedömningen (0-3 poäng) efter en särskild mall, erhålls efter hur mycket aktuellt värde avviker från det normala. Totalsumman av dessa utgör NEWS-poängen (exempelvis NEWS 4). Den totala NEWS-poängen vid bedömningstillfället, ger en riskkategorisering.

I Storbritannien har The Royal College of Physicians (RCP) (ungefär Brittiska läkarsällskapet), rekommenderat NEWS för att ersätta olika lokala eller regionala poängsystem. NEWS används även i Sverige.

Liknande system, andra så kallade Early Warning Scores (EWS), förekommer i olika delar av världen och för olika patientkategorier. På exempelvis Sundsvall sjukhus används MEWS (Modified Early Warning Score). För gravida finns MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score) och för barn finns PEWS (Paediatric Early Warning Score).

Ytterligare ett liknande system är triageinstrumentet RETTS (Rapid emergency triage and treatment system).

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera