New Yorks domstolsväsen

delstatliga domstolar
(Omdirigerad från New York Court of Appeals)

New Yorks domstolsväsen (engelska: New York State Unified Court System) är de delstatliga domstolar som utgör den dömande makten i delstatsstyret i delstaten New York. Det härleder sina befogenheter från artikel VI i delstatens konstitution.[1]

Delstaten New Yorks flagga.
Muntlig förhandlig i New York Court of Appeals, delstaten New Yorks högsta rättsliga instans.

Översikt Redigera

 
De fyra distrikten för New York Supreme Court, Appellate Division.

New York State Supreme Court är första instans (engelska: trial court) i civilrättsliga mål (för värden överstigande 25 000 amerikanska dollar) över hela delstaten samt för brottmål i staden New York (allvarligare brott benämnda som feloni). Utanför staden New York är det respektive County Court i övriga 57 countyn som är första instans i brottmål.[2]

I staden New York går civilrättsliga mål för mindre värden (understigande 25 000 dollar) till Civil Court of the City of New York, och mindre allvarliga brottmål till Criminal Court of the City of New York.[2] Vid den senare sker även den inledande domstolsförhandlingen (engelska: arraignment) i mer allvarliga brottmål, där den tilltalade redogör sin inställning (skyldig eller oskyldig) samt där domaren bestämmer ifall borgen ska sättas eller inte.[2]

Särskilda domstolar finns för familjerättsliga mål (Family Court) och uttolkning av testamenten och avlidnas egendom (Surrogate's Court). Dessutom finns en domstol för den som kräver skadestånd eller andra ersättningsanspråk från delstaten (Court of Claims).[2]

Överklaganden Redigera

New York Supreme Court, Appellate Division är delstatens primära appellationsdomstol i brottmål och civilrättsliga mål och indelad i fyra geografiska distrikt.[2] Mindre allvarliga brottmål från första och andra distriktet går till New York Supreme Court, Appellate Term.[3]

New York Court of Appeals i Albany är delstatens högsta rättsliga instans, och det är dit mål som överklagas från New York Supreme Court, Appellate Division slutligen kan hamna, ifall domstolen väljer att ta upp målet i fråga.[2][3] Frågor som gäller tolkning om en lags giltighet (engelska: validity of a statutory provision) överklagas dock direkt vidare från avgörande i första instans till New York Court of Appeals.[3]

Rättsfall som berör USA:s konstitution kan efter avgörande i delstatens högsta rättsliga instans tas upp av USA:s högsta domstol, men sådana rättsfall är ovanliga.[3]

Se även Redigera

Referenser Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Judiciary of New York (state), tidigare version.

Noter Redigera

  1. ^ ”New York State Constitution” (på engelska). dos.ny.gov. New York Department of State, Division of Administrative Rules. 21 september 2022. https://dos.ny.gov/system/files/documents/2022/01/Constitution-January-1-2022.pdf. 
  2. ^ [a b c d e f] ”NEW YORK STATE COURTS AN INTRODUCTORY GUIDE” (på engelska). ww2.nycourts.gov. New York State Unified Court System. https://ww2.nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2019-06/NYCourts-IntroGuide.pdf. Läst 8 april 2023. 
  3. ^ [a b c d] ”The Practice of Law in New York State: An Introduction for Newly Admitted Attorneys” (på engelska). nysba.org. New York State Bar Association. 2018. https://nysba.org/app/uploads/2020/03/PractofLaw_2018.pdf. Läst 8 april 2023. 

Externa länkar Redigera