Neurokemi, läran om hjärnans kemiska uppbyggnad och funktion. Neurokemisk forskning bedrivs ofta i samarbete med farmakologisk forskning, och man arbetar då med att analysera signalsubstansers funktion och hur de påverkas av tillförda preparat.

Se ävenRedigera