Extranerven, binerven, kranialnerv XI, latin nervus accessorius är en kranialnerv som går till Trapezius och Sternocleidomastoideus.

Nerven är motorisk. En skada av denna nerv ger det som följd snedställning av huvudet och svårighet att lyfta armen över horisontalplanet.