Nedre Ulleruds kyrka

kyrkobyggnad i Forshaga kommun

Nedre Ulleruds kyrka är en kyrkobyggnad nära Deje i Karlstads stift. Den är församlingskyrka i Forshaga-Munkfors församling.

Nedre Ulleruds kyrka
Kyrka
Nedre Ulleruds kyrka
Nedre Ulleruds kyrka
Land Sverige Sverige
Län Värmlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Karlstads stift
Församling Forshaga-Munkfors
församling
Koordinater 59°36′18″N 13°30′1.08″Ö / 59.60500°N 13.5003000°Ö / 59.60500; 13.5003000
Invigd 1759
Bebyggelse-
registret
21300000004146
Klockstapeln och kyrkogården

Utanför kyrkogårdsmuren finns sockenstugan, en rödmålad träbyggnad för kyrkkaffe och liknande.

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan är en stenkyrka i form av en korskyrka. Den västra korsarmen är längst och den östra har en tresidig avslutning samt en i öster utbyggd sakristia. Kyrkan har rundbågiga ingångsportar i väster, norr och söder samt rundbågiga fönster. På båda sidor om den västra ingångsdörren har finns två ovala fönsteröppningar. Murarna är uppförda av gråsten samt rappade in- och utvändigt. Taket är utfört i träkonstruktion med tunnvalv. Valvet i sakristian har däremot murade valvbågar. Yttertaket har dubbla takfall och är belagt med skiffer och plåt. Kyrkan har inget torn, men har en liten spira över korsmitten. Istället står en spånklädd klockstapelkyrkogården.

Kyrkan kan sägas ha drag av en stram barockstil, byggd i korsform och med både runda tunnvalv och runda fönster- och dörrvalv som den är. Att det var tysken Christian Haller som var dess murmästare1700-talet talar också för det.

Kyrkan har genomgått två stora renoveringar åren 1885 och 1920. Vid den sistnämnda målades takigt invändigt med takmålningar av målaren Yngve Lundström. Samtidigt försågs korets båda fönster med större glasmålningar, medan de andra fönstren fick något mindre stora glasmålningar.

Altaruppsatsen är speciellt genom att det finns en urtavla högst upp på det. Dessutom döljer den de båda ingångarna till sakristian på så sätt att de blir som ett slags lönndörrar (ingångarna syns inte).

Den nuvarande kyrkan har haft två föregångare att döma av arkeologiska undersökningar gjorda år 1949. Båda var belägna på ungefär samma plats som den nuvarande. Den äldsta kyrkan togs troligen i bruk i mitten av 1200-talet. Den var en väldigt liten stenkyrka (3,4 X 7 m) i romansk stil. Ett senare tillbyggt torn i sten (att döma av de upphittade grundstenarna) var 4 X 4 m. Denna medeltida stenkyrka ersattes i mitten av 1600-talet av en större träkyrka på grund av platsbrist och den låg nära den nuvarande kyrkans västra korsarm.

Den nuvarande stenkyrkan stod färdig 1759 efter ett par decenniers diskussion om var kyrkan skulle ligga. Saken diskuterades först redan på 1730-talet, bland annat år 1732. Anledningen till att en nybyggnad planerades var att älven bredvid varje år hotade att erodera stora delar av kyrkogården och föra med sig även kyrkan ner i djupet. Till slut bestämdes att förstärkningsarbeten skulle göras, samtidigt som en ny stor stenkyrka skulle byggas. Kyrkans byggmästare blev murmästaren Christian Haller från Sachsen, som 1720 flyttat till Karlstad och som hade lett bygget av domkyrkan där. Bygget tog några år, men den 30 september 1759 invigdes den av biskopen i Karlstad, Nils Lagerlöf.

InventarierRedigera

Altaruppsats i barock skulperad 1686.

Dopfunt i täljsten från mitten av 1200-talet.

Predikstol från 1759.

Öppen bänkinredning som tillkom 1885.

På Nedre Ulleruds kyrkogård finns 18 smidda gravkors av järn utformade som livsträd med "spelande löv". De utgör familjegravar för smeder då på varje kors fanns från början flera namn inristade med födelse och dödsdatum på de olika korslederna. De äldsta korsen är från 1700-talet. Inte långt från kyrkan fanns från 1600-talet järnbruk vid: Dömle (övre och nedre), Kvarntorp, Mölnbacka (övre och nedre) alla med tyska- och valonsmeder. Alla tre järnbruken tillhörde dåvarande Nedre Ulleruds socken.

OrgelRedigera

Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Borduna 16’ Violinprincipal 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Kvinta 10 23 II/P
Dubbelflöjt 8’ Salicional 8’ Principal 8' II/I
Gedakt 8’ Voix Celeste 8’ Borduna 8'
Gamba 8’ Principal 4' Oktava 4'
Oktava 4’ Ekoflöjt 4' Gedaktflöjt 4'
Flöjt Harmonik 4' Waldflöjt 2' Kornett III ch
Oktava 2' Nasat 1 13' Basun 16'
Kornett II ch Scharff III ch Trumpet 8'
Mixtur IV ch Dulcian 16' Trumpet 4'
Trumpet 8' Oboe 8'
Tremulant

KororgelRedigera

1977 byggde Nels Munck Mogensen i Hovmantorp en orgel med 7 stämmor. Orgeln är mekanisk.

Manual I Pedal Koppel
Gedakt 8’ Subbas 16’ Man/Ped
Rörflöjt 4’ Gedakt 8’
Svegel 2’
Quint 1 13
Sivflöjt 1’
Crescendosvällare

Källor och externa länkarRedigera