Nechepso och Petosiris var författare till ett, under antiken, stort och inflytelserikt verk om astrologi, som endast har bevarats till eftervärlden i form av några få fragment. De uppfann troligen den astrologiska betydelsen av zodiakens tecken. Kanske var båda namnen en pseudonym för en och samma författare som kan ha levt någon gång på 100-talet f.Kr.