Naturalisera (olika betydelser)

grensida

Naturalisera kan avse:

  • Naturalisera – förvärv av medborgarskap efter ansökan, se Naturalisation
  • Naturalisera (ekologi) – en art som lever utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har hamnat där på grund av människans medvetna eller omedvetna inblandning