Naturaliekabinett

privat samling av naturalier

Naturaliekabinett var en privat samling av naturalier som under upplysningstiden gav hög status. Det var modernt att vara vetenskapligt intresserad på 1700-talet. Många naturaliesamlingar skilde sig inte nämnvärt från kuriosakabinetten som sedan länge kittlat fantasin och befunnit sig vid sidan av den gängse moralen. Småningom ställdes högre krav på att skilja mellan fablernas och vetenskapens värld, och många falsarier togs bort från samlingarna. De nya vetenskapsmännens systematiseringsideologi inspirerade till moderniseringar av kabinetten, som därmed kunde vittna om samlarens seriositet och kunskapsnivå.

Se ävenRedigera