National Oceanic and Atmospheric Administration

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar för annalkande oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor.

NOAA

Vision, uppdrag och målsättning

redigera

NOAA:s strategiska vision är "ett upplyst samhälle som använder en omfattande förståelse för havens, kusternas och atmosfärens roll i det globala ekosystemet till att fatta de bästa sociala och ekonomiska besluten".

NOAA:s uppdrag är "att förstå och förutsäga förändringar i jordens miljö och att bevara och administrera kust- och marina resurser för att uppfylla vår nations ekonomiska, sociala och miljörelaterade behov".

För att uppfylla sin vision och sitt uppdrag har NOAA fyra målsättningar som fungerar som direktiv för verksamheten. Varje målsättning motsvaras av verksamheter inriktade på ekosystem, klimat, väder, vatten, handel och transport.

  • Garanera det hållbara utnyttjandet av resurserna och med hänsyn till både mänskliga och naturliga faktorer balansera oförenliga bruk av kust- och marinekosystem.
  • Förstå miljöförändringar, inklusive globala förändringar som El Niño för att försäkra att vi kan planera och agera på ett lämpligt sätt.
  • Erbjuda data och prognoser om cykliska händelser relaterade till väder och vatten, inklusive stormar, översvämningar och torka.
  • Erbjuda information om väder, klimat och ekosystem för att garantera att individuella och kommersiella transporter är säkra, effektiva och miljöriktiga.

Syfte och funktion

redigera
 
Två av NOAA:s så kallade "Hurricane Hunters" som regelbundet flyger in i tropiska cykloner.

Som organisation har NOAA stor betydelse både inrikes i USA och globalt. NOAA:s miljöinformation är mest välkänd genom väderprognoserna som National Weather Service producerar, men organisationen tar också fram information om klimat, ekosystem och handel.

NOAA förvaltar amerikanska marina miljöer och tillsammans med myndigheter och institutioner, såväl på internationell som på delstatsnivå, administrerar och reglerar man naturskydd, fiske samt utfärdar skydd av hotade marina djurarter.

Dessutom bedriver NOAA forskning inom sina respektive intresseområden och man har som målsättning att övervaka jordens ekosystem och samla in information om dessa, analysera denna information för att förutsäga förändringar i dessa system och informera och engagera allmänheten och olika organisationer samt administrera resursanvändningen för att förbättra samhället och miljön.

Historia och organisation

redigera

NOAA bildades den 3 oktober 1970 sedan president Richard Nixon föreslagit att ett nytt departement som skulle uppfylla ett nationellt behov av "...bättre skydd av liv och egendom mot naturkatastrofer ... ökad förståelse av miljön som helhet ... en utforskning och utveckling som leder till ett mer intelligent bruk av våra marina resurser...". NOAA bildades genom sammanslagningen av tre av de äldsta grenarna av den federala, amerikanska förvaltning: United States Coast and Geodetic Survey (bildat 1807), Weather Bureau (bildat 1870) och Bureau of Commercial Fisheries (bildat 1871).

NOAA bedriver sin verksamhet genom sex större underorganisationer, flera mindre projektenheter och en egen marinkår, NOAA Corps, som handhar organisationens fartygs- och flygflotta.

Referenser

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera