Namibias regering är delvis centraliserad och delvis regionaliserad. Centralregeringen i Namibiabestår bland annat av ministerier och på regional nivå finns regionala "councils".

MinisterierRedigera

(ej fullständig lista, översatt till svenska)


  • Ministeriet för jordbruk, vatten och skog (MAWF)
  • Försvarsministeriet (MoD)
  • Ministeriet för miljö och turism (MET)
  • Utbildningsministeriet (MoE)
  • Finansministeriet (MoF)
  • Ministeriet för fiske och marina resurser (MFMR)
  • Utrikesministeriet (MFA)
  • Ministeret för jämställdhet och barns välfärd (MGECF)
  • Ministeriet för hälsa och social service (MHSS)