Nackareservatet

ett naturreservat och friluftsområde beläget i Söderort
Nackareservatet, utsikt över Källtorpssjön, 2015.

Nackareservatet (även Nackareservaten) är ett naturreservat och friluftsområde beläget i Söderort inom Stockholms kommun och Nacka kommun i Stockholms län.

Reservatet omfattar en area av 855 hektar land och vatten, vilket formellt är uppdelat i Nackareservatet i Nacka (754 hektar) och Nackareservatet i Stockholm (101 hektar). Markägare är godset Erstavik och Stockholms kommun, som även är förvaltare.

HistorikRedigera

Området omnämns på 1920-talet som "Nacka folkpark" av några medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen som ville skapa en "folkpark", där stadsborna kunde få tillfälle att njuta av ett stycke orörd svensk natur. 1926 uppmärksammades området av botanikern Rutger Sernander som skrev bland annat "Nackaområdet erbjuder ett stycke ursprunglig natur, som till omfattningen söker sin like runt hela Stockholm..." 1939 förvärvade Stockholms stad ett stort naturområde av Nacka. 1959 krävde ett tiotal personer att Nackaområdet bör förklaras som nationalpark och att inga delar av reservatet bör exploateras.[1]

På hösten 1993 gav Stockholms kommunfullmäktige ett uppdrag till gatu- och fastighetsnämnden att inrätta ett naturreservat i östra delen av kommunen och år 1999 ställde sig även Nacka kommun positiv till idén. Våren 2002 påbörjades arbetet med inrättandet i samarbete med Nacka kommun.

BeskrivningRedigera

 
Badplatsen vid Källtorpssjön.
 
Hellasgården.

Årligen besöks Nackareservatet av omkring 1,5 miljoner människor och är därmed troligen Sveriges mest besökta naturreservat.[2]

I reservatet ingår fem sjöar helt eller delvis:

Sjöar som Källtorpssjön och Söderbysjön används för bad och skridskoåkning. I området börjar Sörmlandsleden och där finns friluftsgården Hellasgården och Björkhagens GKs 9-håls golfbana.

Inom området finns ett väl utbyggt system av cykel- och promenadvägar, motorfordonstrafik är förbjuden. Genom området sträcker sig dock Ältavägen, som delar reservatet i en större västra del och en mindre östra. Det finns cirka 30 km vandringsleder, två elljusspår och tre friluftsbad (ett vid Söderbysjön och två vid Källtorpssjön). I samtliga sjöar är sportfiske med fiskekort tillåtet.

Inom Nacka kommun tillhör marken godset Erstavik men sköts av Stockholms kommun. Nackareservatet består formellt av två reservat; ett inom Stockholms kommun och ett inom Nacka kommun.

SyfteRedigera

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort sammanhängande frilufts- och naturområde – en värdekärna i den regionala grönstrukturen – med omfattande möjligheter till rekreation intill en tätbefolkad del av Stockholmsregionen. Syftet är också att bevara områdets omväxlande topografi och dess rika variation av skogstyper, kärr, sjöar och kulturmark. Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets mångsidiga friluftsutnyttjande, biologiska mångfald och kulturvärden.

BilderRedigera

Naturen
Sjöar
Övrigt

NoterRedigera

  1. ^ Nackareservatets tillblivelse.
  2. ^ Stockholms stads fastighetskontor: Nackareservatet i Nacka Naturvärden och underlag för skötsel. Dnr 1.6-481/2016, sid. 5.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera