Öppna huvudmenyn

Det finns två NTI-gymnasier i Göteborg, NTI Gymnasiet på Kronhusgatan och NTI Gymnasiet på Södra Hamngatan. NTI-gymnasiet ägs av AcadeMedia.

NTI-gymnasiet KronhusgatanRedigera

NTI-gymnasiet Teknik, IT & Handel ligger på Kronhusgatan 9 mellan Nordstan och Kronhuset. Skolan har fyra olika program: Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet med fördjupning mot Nätverksteknik, Ekonomiprogrammet samt Handelsprogrammet. Skolan startade hösten 2002, och har idag 5 klasser i varje årskurs. Skolans rektor heter Anette Edström.

Handelsprogrammet - Event & Utställningsdesign och Näthandel & Marknadsföring Handelsprogrammet är ett yrkesprogram där man har möjlighet att välja till ämnen för högskolebehörighet. Skolans Handelsprogram erbjuder båda programinriktningarna (Handel och Service samt Administrativ Service). Yrken inom vilka man kan arbeta efter utbildningen är bland annat Utställningsdesigner, Butikskommunikatör, Webbkommunikatör, IT-Entreprenör.

El och energiprogrammet - Datorteknik, Nätverk och IT-säkerhet El och energiprogrammet är ett yrkesprogram där man har möjlighet att välja till ämnen för högskolebehörighet. Skolan erbjuder programinriktningen Dator och kommunikationsteknik. Yrken inom vilka man kan arbeta efter utbildningen är bland annat Nätverkstekniker, Nätverksadministratör och Supporttekniker.

Teknikprogrammet - Programmering och Civilingenjör Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Skolan erbjuder programinriktningen Informationsteknik. Under första året läser alla elever gemensamma grundläggande kurser för att inför åk2 välja någon av fördjupningarna Programmering eller Civilingenjör vilken ger särskild högskolebehörighet.

Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

NTI-gymnasiet Södra HamngatanRedigera

NTI-gymnasiet Södra Hamngatan ligger på Södra Hamngatan 17 i Göteborg. Skolan startade hösten 2003 med endast en klass men har sedan dess vuxit och har nu tre klasser i varje årskurs. Skolans rektor heter Eva Petersén. Skolan har sedan starten erbjudit Medieprogrammet men i och med gymnasiereformen 2011 där Medieprogrammet utgår övergick skolan till att erbjuda Samhällsprogrammet inriktning Medier, Information och Kommunikaion samt Estetiska programmet inriktning Estetik och Media.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. På NTI-gymnasiet kan man välja mellan två programfördjupningar: ◦Programfördjupning Pressjournalistik ◦Programfördjupning Bild- och TV-journalistik

Estetiska programmet - Estetik och Media NTI-gymnasiet erbjuder Estetiska programmet med inriktning Estetik och Media. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. På NTI-gymnasiet kan man välja mellan två programfördjupningar: ◦Programfördjupning Interaktiv Media ◦Programfördjupning Film- och tvproduktion ◦Programfördjupning Grafisk kommunikation ◦Programfördjupning Fotografisk bild

DistansundervisningRedigera

NTI-gymnasiet erbjuder en mängd olika tillvalskurser tack vare NTI Vux stora utbud av distanskurser. Denna distansundervisning är i stort sett helt datorbaserad med tät telefonkontakt med lärarna. Lokala lärare stöttar eleverna under studiestugan.

SysterskolorRedigera

NTI-skolan driver gymnasier under namnet NTI-gymnasiet i ytterligare 13 svenska städer: Luleå, Sundsvall, Falun, Stockholm, Eskilstuna, Karlskrona, Umeå, Sollentuna, Södertälje, Borås, Norrköping, Lund och Malmö. Gymnasierna i Göteborg och Malmö var först ut, 2002, och övriga skolor har startat efterhand. Sammanlagt går ca 3000 elever på NTI-gymnasierna runt om i Sverige. Lärarna på dessa skolor samarbetar under det gemensamma namnet Kunskapsbygget, en plattform för att diskutera pedagogiska frågor. De senaste åren har fokus legat på formativ bedömning. Se vidare under NTI-skolan.

Externa länkarRedigera