Öppna huvudmenyn

NHIndustries NH90

militär transporthelikopter

NHIndustries NH90 är en medeltung militär transporthelikopter och världens första serieproducerade helikopter med elektroniskt styrsystem samt ett fullständigt kompositskrov. Helikoptern är ett samarbetsprojekt mellan fyra europeiska NATO-länder och tillverkas av NHIndustries. I Sverige benämns den Helikopter 14.

NHIndustries NH90
(Data avser Helikopter 14)
<beskrivning>
NH90 ur tyska arméflyget
Beskrivning
RollMedeltung transporthelikopter
BesättningEn pilot, övrig besättning beror på landets bestämmelser och typ av uppdrag.
Antal tillverkade353 (november 2018)
Dimensioner
Längd19,6 meter
Flygkroppslängd16,2 meter
Höjd5,4 meter
Rotordiameter16,3 meter
Vikter
Tom5 750 kg
Maximal intern bränslemängd2 543 l
Maximal startvikt10 600 kg
Prestanda
Motor(er)2 x Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 01/9
Effekt2 x 1662 kW
Maximal hastighet324 km/h
Transporträckvidd1000 km
Maximal altitud6 000 meter
Beväpning
Kanoner / kulsprutorDörrmonterad kulspruta (monteras vid behov)
Första flygning18 december 1995

UtvecklingRedigera

Under 1980-talet stod det klart för många länder i Europa att deras helikopterflottor, mestadels från 1950 och 1960-talen, började bli föråldrad. Detta ledde fram till att två europeiska samarbetsprojekt för helikoptrar startades, EH101 samt NH90.

För NH90:s del startade arbetet 1985 när de fyra EG-länderna Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna samt Storbritannien initierade ett NATO-samarbete för att gemensamt utveckla och anskaffa en medeltung militär transporthelikopter för 1990-talet; NATO Helicopter for the 90s - vilket kom att förkortas till NH90. Samarbetet hade en politisk bakgrund med syfte att främja och stärka EG:s flygindustrin, främst från Nordamerikanska helikoptertillverkare (främst Boeing och Sikorsky). 1987 lämnade dock Storbritannien samarbetet och fokuserade på EH101.

De kvarvarande länderna bildade 1992 organisationen NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency), vilken är kravställare och kund i projektet. Samtidigt bildar ländernas inhemska flygindustrier; Eurocopter (Frankrike/Tyskland), AgustaWestland (Italien) samt Fokker (Nederländerna) konsortiet NHI (NHIndustries/NATO Helicopter Industries).[1] NHI är motparten till NAHEMA med uppgiften att utveckla, tillverka samt marknadsföra NH90. Samma år (1992) tecknade NAHEMA kontrakt med NHI om att utveckla NH90. 2001 anslöt sig Portugal som den femte medlemmen till NAHEMA.[2]

Utvecklingsarbetet av NH90 startade 1993, där många tekniska lösningar återanvändes från Tiger-projektet och redan 1995 var den första prototypen redo att flyga. NH90 utvecklades i två varianter; TTH (Tactical Transport Helicopter) för markoperativa insatser samt NFH (NATO Frigate Helicopter) för sjöoperativa insatser. I september 1995 genomfördes de första marktesterna med en testrigg kallad "Järnfågeln".[3] I december samma år genomfördes så jungfruflygningen med den första prototypen (PT1), flygningen varade i 40 minuter och prototypen användes främst till att prova ut grundhelikoptern och dess mekaniska system.[4] I mars 1997 flög så den andra prototypen (PT2) som var inriktad mot att prova ut det elektroniska styrsystemet samt att användas som en demonstrator.[5] Den tredje prototypen (PT3) flög i november 1998, man hade nu nått seriestatus i utvecklingsarbetet och kunde bl.a. prova ut systemintegrationen.[6] De båda slutliga prototyperna, PT4 samt PT5, genomförde sina första flygningar i maj respektive december 1999 och användes för att utveckla TTH- respektive NFH-varianten.[7][8]

År 2000 skrev NAHEMA (Frankrike, Tyskland, Italien samt Nederländerna) kontrakt med NHI om tillverkning av 366 stycken NH90 (har därefter reducerats till 337 stycken), med avsikt att leverera den första serieproducerade TTH till 2003.[9][10][11][12][13] Året därpå beställde Sverige, Norge samt Finland som första exportkunder gemensamt 52 stycken NH90.[14][15][16] 2003 beställer Grekland 20 stycken NH90.[17] 2004 beställde Oman 20 stycken NH90.[18] 2005 beställde Australien 12 stycken NH90 (har därefter utökas till 47 stycken).[19][20][21] Under 2006 beställde Nya Zeeland 9 stycken NH90 (varav en inte är avsedd att vara operativ, utan att man tar reservdelar ifrån den)[22], samma år beställde Spanien 45 stycken NH90 (har därefter reducerats till 22 stycken).[23][24] 2007 beställde Belgien 8 stycken NH90.[25][26] Senaste kunden är Qatar som 2018 beställde 28 stycken NH90.[27]

Den första serieproducerade NH90 (TTH) var tysk och flög för första gången i maj 2004. Tyskland blev även det första land att ta NH90 i tjänst i december 2006, tre år senare än planerat.[28] Året därpå tog Sverige, som första exportkund, emot en serieproducerad NH90.[29] Det dröjde till 2010 innan den första serieproducerade NFH levereras, vilken togs emot av Nederländerna.[30]

Ursprungligen var det tänk att NH90 skulle tillverkas vid tre produktionsanläggningar; i Tessera (Italien) av AgustaWestland, i Marignane (Frankrike) samt i Donauwörth (Tyskland) av Eurocopter. Dock föreskrev kontrakten med de nordiska länderna, Australien samt Spanien att helikoptern av sysselsättningspolitiska skäl skulle tillverkas lokalt; för de nordiska i Halli (Finland) av Patria, den australiska i Brisbane (Australien) av Australian Aerospace samt den spanska i Albacete av Eurocopter España.[31]

VersionerRedigera

NH90 finns i två versioner som delar en gemensam grunddesign.

TTHRedigera

TTH (Tactical Transport Helicopter) är en markoperativ version som framförallt är avsedd för taktisk transport av trupp (upp till 20 personer) samt materiel (nyttolasten beror på mängden bränsle med mera, genomsnittlig nyttolast: 2,5 ton). Den kan även genomföra andra uppgifter som en militär transporthelikopter normalt löser, såsom sjuktransport (upp till 12 bårfall), räddningsuppdrag samt stödja specialförband. Helikoptern kan användas även under svåra väderförhållanden (även isbildning) samt under dygnets alla timmar (dager/mörker).

NFHRedigera

NFH (NATO Frigate Helicopter) är en sjöoperativ version som är tekniskt anpassad till att landa på fartyg samt baseras ombord på fregatter och andra större fartyg. Den är framförallt avsedd för ubåtsjakt samt ytstrid, men kan även lösa alla uppgifter som TTH:n kan. NFH kan automatiskt fälla ihop huvudrotorn samt stjärtbommen för att minska ytan helikoptern tar upp på ett fartyg (TTH kan göra samma sak, men då med handkraft). Vidare har NFH ett system som låser och sedan drar fast helikoptern mot fartygsdäcket (s.k. "deck-lock") så att den sitter fast i fartyget när den står parkerad.

Operationell historiaRedigera

Införandet av NH90 har kantats av stora förseningar, främst på grund av programmets komplexitet. En av orsakerna till förseningarna kan härledas till tillverkarsituationen där tre konkurrerande europeiska flygplanstillverkare (fransk-tyska Eurocopter, brittisk-italienska AugustaWestland samt holländska Fokker) bildade ett konsortium (NHI) för en gemensam utvecklings- och tillverkningssamarbete samtidigt som respektive företag värnade om sin egen verksamhet. Men en än större bidragande orsak till förseningar faller på kundorganisationen (NAHEMA); en organisation utan en "huvudkund" som har haft mandat att dra upp övergripande riktlinjer och kravspecifikationer. Denna avsaknad av ledarskap har resulterade i en rad olika nationella helikoptervarianter (21 stycken) vilket försvårat utvecklingsarbetet samt tillverkningen. NHI i sin tur underskattade de problem detta skulle medföra samtidigt som det sannolikt funnits ett politiskt tryck på industrin från länderna i NAHEMA att acceptera en alltför ambitiös utvecklings- och leveransplanen. Detta ledde till att NHI blev överansträngt och därmed saknade resurser att lösa alla problem som uppstått parallellt. De erfarenheter som de olika NH90-länderna drog i införandefasen av helikoptersystemet har lett till en ökad vilja till kompromissande och samarbete i syfte att kunna göra samordningsvinster. 2014 meddelade NHI att de avsåg att standardisera NH90-programmet genom att lansera en enhetsvariant till framtida kunder.[32]

Italien blev 2012 det första landet att använda NH90 TTH vid en internationell insats, då sex helikoptrar baserades i Afghanistan under ett halvår för transportuppdrag.[33][34] Året därpå (2013) blev Nederländerna det första landet att använda NH90 NFH i en internationell insats, när en NFH ombordbaserades på fregatten HNLMS De Ruyter (F804) för Operation Atalanta i Adenviken.[35]

HaverierRedigera

 • Den 1 juni 2008 havererade en italiensk NH90 under en flyguppvisning över Braccianosjön. Helikoptern slog i vattenytan efter att ha kommit ut för lågt ur en flygmanöver, en besättningsman omkom och två skadades.[36][37] Italien har aldrig släppt haverirapporten av sekretesskäl. Men om haveriet hade berott på tekniska fel hade den italienska myndigheten varit skyldig att underrätta tillverkaren, vilket gör att olyckan bedömts ha berott på den mänskliga faktorn.
 • Den 19 juni 2012 totalförstördes en omansk TTH när den skulle bärgas av en amerikansk MH-53E Sea Dragon.[38][39] Den omanska NH90:n hade några dagar tidigare skadats svårt vid en hård landning i oländig terräng. När MH-53:an påbörjade lyftet av NH90:n förlorade den plötsligt höjd och slog i marken med den omanska NH90:n hängande under sig, båda helikoptrarna totalförstörs och två amerikanska besättningsmän omkom.[40]
 • Den 25 december 2017 havererade en omansk TTH under ett rutinmässigt träningsuppdrag, en besättningsman omkom och två skadades.[41][42][43][44][45]
 • Den 17 oktober 2018 välter en fransk TTH under start i mörker ombord amfibiefartyget Dixmude. Anledningen var att förankringen på helikopterns högra sida fortfarande var fäst till fartyget då helikoptern skulle lyfta. Ingen i helikopterbesättningen skadas, men fyra besättningsmän från fartyget skadas, varav en allvarligt. Helikoptern bedöms vara irreparabel, därav klassas det som ett haveri.[46]

AnvändareRedigera

 
Länder som har NH90.

NH90 är anskaffad av 14 länder och över 500 helikoptrar är beställda:

 
En Tysk NH90 med nedsänkt lastramp
Land Version
  TTH     NFH  
  Australien 47
  Belgien 4 4
  Finland 20
  Frankrike 74 27
  Grekland 20
  Italien 70 46
  Nederländerna 20
  Norge 14
  Nya Zeeland [a] 9
  Oman 20
  Spanien 22
  Sverige [b] 18
  Tyskland 82 18
  Qatar 16 12
Summa 402 141
Totalt antal [50] 543 [c]
 1. ^ Nya Zeeland har beställt en nionde helikopter som enbart skall användas som reservdelar.[47][48][49]
 2. ^ Sverige har en unik variant av NH90 där kabinhöjden ökats med 24 cm till 1,82 meter.
 3. ^ November 2018 var 353 helikoptrar levererade.[51]

Upphävda order

 • 2001 beställde Portugal tio stycken TTH, ordern hävdes 2012 på grund av ekonomiska skäl.[52][53]

TeknikRedigera

När NH90 designades valde man ibland tekniska lösningar som var teknikdrivande och låg långt fram i utvecklingen. Detta för att skapa ett teknikförsprång till konkurrerande utomeuropeiska tillverkare och på så sätt främja den europeiska flygindustrin. Detta gjorde att NH90 blev den första serieproducerade helikoptern med elektroniskt styrsystem[54] samt ett fullständigt kompositskrov.

Elektroniskt styrsystem har länge används i flygplan, men helikoptrar har fortsatt att använda mekaniska styrsystem med stötstänger. De fördelar NH90 får med det elektroniska styrsystemet är främst en viktbesparing, billigare underhåll samt en mindre komplex mekanisk lösning. Vidare får man en mycket bättre systemintegration mellan styrsystemet och styrautomaten (autopilot), då båda systemen nu är elektroniska. Den största nackdelen är att om elektroniken slutar fungerar leder detta till ett omedelbart haveri, en risk som i princip byggts bort genom att skapa hög redundans. I NH90:s fall genom att använda fyra styrdatorer, två digitala och två analoga, som övervakar varandra.[55] En av de digitala datorerna är "master" och övervakas av de övriga. Om "mastern" inte räknar fram samma styrdata som de andra datorerna så "röstas" den bort och kontrollen lämnas över till den andra digitala datorn. Om denna andra digitala dator slutat fungera, så tar en av de analoga datorerna över. De analoga datorerna är mindre avancerade, så man får en lägre funktionalitet. Men fördelen är att man får två olika konstruktionslösningar, så att risken för att en mjukvarubugg, konstruktionsmiss eller liknande skulle leda till en haveri är minimerad.

Normalt tillverkas helikoptrar till stor del av lättmetall, men i NH90:s fall är huvuddelen av skrovet i kompositmaterial (glas- samt kolfiber)[56] vilket ger en rad fördelar. Kompositmaterial ger en låg vikt, hög hållfasthet samt man slipper problem med materialutmattning och korrosion. Även antalet konstruktionselement kan minskas, själva flygkroppen hos NH90 består bara av tre ihopsatta delar: framkropp, mittensektion samt bakkropp. Vidare gör materialvalet i kombination med skrovets sexkantiga form att NH90 får en låg radarsignatur. En annan av kompositmaterialets fördelar jämfört en aluminiumkonstruktion blir samtidigt dess kanske största nackdel; reparation. En kompositskada kan vara mycket svår att upptäcka och t.o.m. osynlig för blotta ögat. En ytlig kompositskada är väldigt enkelt att laga temporärt (s.k. krigsreparation) genom att tejpa över skadan så att inte kommer in fukt i kompositen då det inte finns någon risk för sprickbildning i skadeområdet (vilket en aluminiumkonstruktion riskerar göra). Men skador som finns i själva kompositstrukturen är problematiska, då skrovet inte har några spant som tar upp lasterna utan är självbärande. Så när den reparationen skall utföras så måste man bl.a. ta hänsyn till i vilket område i skrovet skadan har uppstått för att kunna skapa korrekta reparationsanvisningar och genomföra reparationen. För detta krävs tillverkarens konstruktionsunderlag samt tillgång till avancerad teknisk utrustning.

Övrigt: NH90 har ett avancerat avioniksystem som är sammankopplat genom redundanta digitala databussar samt är utrustad med en glascockpit. Man har minskat risken för överbelastade sinnesintryck (s.k. "information overload") genom att presentera information enligt "Dark cockpit concept". Detta betyder att vid normala förhållanden är de flesta indikeringar släcka och endast väsentlig information visas, det är först vid ett problem/fel som nödvändig indikeringen och information börjar visas för att kunna hantera situationen. NH90 har ett fyrbladigt rotorsystem som går att fälla ihop, även stjärtbommen går att fälla ihop. Ihopfällningen är inget som alltid görs; men det minskar avsevärt den yta som krävs för att "parkera" helikoptern, något som är viktigt framförallt ombord på fartyg. Helikopterns huvudrotorblad samt motorer är utrustat med avisningsystem som förhindrar isbildning och därigenom möjliggör att helikoptern kan flyga under isbildningsförhållanden. Helikoptern är tvåmotorig och har enmotorprestanda, vilket betyder att den kan fortsätta att flyga även om en motor slutat fungera. Växlarna i helikoptern är designade för att klara 30 minuters drift även efter det att oljesmörjningen slutat fungera. NH90 har förutom sidodörrar på vardera sida även en bakre lastramp för att kunna i-/urlasta av personal samt materiel i kabinen.

Användning i Svenska försvarsmakten - Helikopter 14Redigera

 
Rote HKP 14A samt 14B

Den svenska varianten av NH90 är baserad på TTH-versionen men med en rad nationella modifieringar och benämns av Försvarsmakten som Helikopter 14 (HKP 14). Den största nationella förändringen är att kabinhöjden invändigt har ökats med 24,5 centimeter (till 1,82 meter) för att förbättra arbetsmiljön för dem som står och arbetar inuti kabinen.[57] Denna höjda version av NH90 marknadsförs nu av tillverkaren som NH90 HCV (High Cabin Version). Sverige var den kund som initierade framtagandet av NH90 HCV och är för närvarande även det enda land som har köpt denna variant.

Behov av ny helikopterRedigera

Under senare delen av 1990-talet genomfördes en studie inom Armén för att hitta en ersättare till Arméflygets åldrande medeltunga transporthelikopter; Helikopter 3, den nya helikoptern skulle benämnas Helikopter 12 (HKP 12). Detta arbete avbröts dock 1998, då Försvarsmakten beslutade att samla alla sina helikopterresurser inom Arméflyget, Marinflyget samt Flygvapnets flygräddningsgrupper i en ny gemensam helikopterorganisation: Helikopterflottiljen. I arbetet inför den nya organisationen hade Förundersökningsgrupp Enhetshelikopter funnit det lämpligt att anskaffa två enhetshelikoptrar, en mindre i viktklassen 3 ton (sedermera HKP 15) och en större i viktklassen 10 ton (HKP 12 var tänkt att vara en 5 tons helikopter).[58][59][60]

I samma tidsperiod hade även de övriga nordiska länderna (Island undantaget) identifierat ett behov av att anskaffa en ny militär transporthelikopter. Mellan 1996 och 1998 genomfördes en studie under Danmarks ledning (Preliminary Investigating Group for a Nordic Standard Helicopter) som tittade över förutsättningarna till en gemensam anskaffning. Arbetsgruppens slutsats blev att det fanns förutsättningar för en samnordisk upphandling och gruppens förslag var att ett projekt för upphandling skulle startas omgående.[61]. Dock hade länderna tänkt använda helikoptern till olika saker: Danmark ville ha en stor helikopter med lång räckvidd för sjöräddning ända bort till Grönland. Norge behövde en helikopter som kunde ombordbaseras på deras fregatter, vilket begränsade storleken. Finland ville ha en transporthelikopter och Sverige ville ha en "multi-role" helikopter som kunde användas till luftburen förmåga, som en ledningsnod i det nätverksbaserade försvaret samt till ubåtsjakt.[62][63]

UpphandlingRedigera

Hösten 1999 bildade Sverige tillsammans med Norge, Danmark samt Finland organisationen Nordic Standard Helicopter Program (NSHP).[64][65] Syftet var att genomföra ett nordiskt samköp, som vid sidan av sänkta anskaffningskostnader, även bedömdes kunna ge samordningsvinster inom flygunderhåll samt utbildning.[66] I november 1999 skickade Försvarets materielverk (FMV), för NSHP:s räkning, ut anbudsinfordran för en samnordisk upphandling av en medeltung helikopter i viktklassen 9 till 15 ton. Anbudstiden löpte ut i april 2000 och i augusti var utvärderingen av anbuden klara och det fanns fyra kandidater: Eurocopter Cougar Mk2+, EH Industries EH 101, NHIndustries NH90 samt Sikorsky S-92. I september fattar NSHP beslut om att två kandidater skall gå vidare (NHIndustries NH90 samt Sikorsky S-92), Danmark valde dock att själva även behålla en tredje kandidat (EH Industries EH 101).

Under 2001 hade Försvarets materielverk kännedom om att länderna i NSHP hade skilda uppfattning om vilken helikopter som vara lämplig och myndighetens bedömning var att det skulle vara svårt att finna en gemensam samnordisk lösning. I juni 2001 valde så Danmark att lämna den samnordisk upphandlingen då de hade en annan kravbild än de övriga nordiska länderna, i december samma år lämnar Danmark formellt NSHP.[67] Danmark kom senare att välja EH Industries EH 101, framförallt då den helikoptern har längre räckvidd än NHIndustries NH90.[68] Successivt minskade även samarbetet mellan de kvarstående NSHP-medlemmarna. För att slutligen, bortsett själva anskaffningen, helt upphöra.[69]

Det finns även tecken som tyder på att man, från svenskt politiskt håll, värderade en gemensam nordisk helikopteranskaffning högre än valet av helikoptertyp.[70][71][72] Dokument påvisar att Försvarets materielverk, vars uppgift var att utreda vilken helikopter som passade de svenska kraven bäst, förespråkade Sikorsky S-92 framför NHIndustries NH90.[73] På svenskt politiskt håll tyckte man dock att det var viktigare att välja den helikopter som Norge samt Finland redan bestämt sig för, det vill säga NHIndustries NH90.[74]

Vidare, samma år som kontraktet skulle skrivas på (2001) väcktes misstankar att oegentligheter hade förekommit inom den svenska delen av upphandlingen vilket skulle ha gett NHIndustries (NHI) konkurrensfördelar och därigenom fördyrat köpet.[75] Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) samt Säkerhetspolisen (SÄPO) utredde saken,[76][77] men precis innan åtal skulle väckas ändrade Försvarsmakten bedömningen av vilken skada som skett varpå förundersökningen lades ner.[78] En fällande dom hade kunnat göra att hela anskaffningen (för svensk del) varit tvungen att göras som, alternativt att Sikorsky kunde utkräva skadestånd av Svenska staten för att upphandlingen inte hade gått korrekt till. Då inget åtal väcktes, hotade man från Sikorskys sida ändå med skadeståndskrav, men valde senare att inte driva rättsprocessen vidare.[79][80][81]

I september 2001 rekommenderade NSHP medlemsländerna att välja NHIndustries NH90 som den samnordiska helikoptern. Senare samma månad tecknar Sverige kontrakt med NHI avseende 18 stycken NH90 TTH, vilken i Sverige fick beteckningen Helikopter 14 (HKP 14).[82][83] Leverans av första helikoptern med FOC-status (Full Operational Capability) angav till januari 2006 och alla helikoptrar skall vara slutlevererat till april 2009. Det fanns även en option på ytterligare 7 helikoptrar i kontraktet, men den kom aldrig att lösas ut. Den NH90 Sverige valde som första och enda kund att beställa var en modifierad variant med förhöjd kabin, som flög första gången i mars 2005.[84]

Leverans (och förseningar)Redigera

Både i februari 2003 och april 2004 redovisade Försvarets materielverk projektläget för Försvarsmakten, där bedömningen var att allt löpte enligt tidsplanen. I februari 2005 begärde Försvarets materielverk en bekräftelse från NHI att leveransplanen skulle kunna hållas, då myndigheten hade fått indikationer på förseningar hos NHI. NHI bekräftar då en försening där leverans av den första FOC-helikoptern skulle ske fyra månader senare än ursprungligt kontrakt (till mars 2006). Fem veckor senare anmäler NHI att den första FOC-helikoptern skulle försenas ytterligare 20 månader (till november 2007).

I oktober 2005 accepterade Försvarets materielverk leverans av den första Helikopter 14, vilket var en milstolpe i kontraktet. Helikoptern hade dock IOC-status (Interim Operational Capability) och skulle fortsatt disponeras av NHI i utvecklingsarbetet av Helikopter 14 avsedd för ubåtsjakt. I april 2006 revideras NHI än en gång leveransplanen, där den första FOC-helikoptern nu skall levereras december 2008.

I juni 2007 överlämnade NHI den första Helikopter 14 (fennummer 42) till FMV vid flygmässan i Paris.[85] Denna överlämning var viktigt för tillverkaren, då Sverige var den första exportkunden som accepterade leverans av NH90-systemet.[86] Även denna helikopterindivid kvarstannade dock hos NHI för att användas till teknisk- och flygutbildning av Försvarsmaktens personal. Det skulle dröja till september 2007 innan den första Helikopter 14 (fennummer 43) landade i Sverige, denna helikopterindivid var även den första Helikopter 14 som var byggd av Patria i Finland.

I april 2008 aviserade NHI om ytterligare förseningar och i oktober samma år meddelades att första FOC-helikoptern skulle levereras först i september 2010. I december 2008 meddelade Försvarets materielverk att de av NHI önskade en trovärdig leveransplan för de första FOC-helikoptrarna i en konfiguration som möjliggjorde en internationell insats. I februari 2009 meddelade NHI att de kunde börja leverera denna helikopterkonfiguration från juni 2011.

Förseningen av Helikopter 14 skapade ett problem för den medeltunga helikopterkapaciteten inom Försvarsmakten, framförallt vid internationella insatserna då Helikopter 10 inte ensam hade kapaciteten att lösa ut behovet av främst sjukvårdstransport (Medevac). Denna bristande förmåga ville man från politisk håll avhjälpa, så i den ekonomiska vårpropositionen 2010 föreslog regeringen att ännu ett medeltungt helikoptersystem borde anskaffas.[87] Någon månad senare släppte även Militärhelikopterutredningen sitt slutbetänkande, varvid en slutsats var att ytterligare ett medeltungt helikoptersystem borde anskaffas.[88] Varken regeringen eller Militärhelikopterutredningen tog dock ställning till val av helikoptertyp. Senare under hösten erbjöd den franska regeringen den svenska staten att köpa Eurocopter EC725 Caracal (en tidigare kandidat vid valet av Helikopter 14),[89] men i april 2011 meddelade försvarsminister Sten Tolgfors att Sikorsky UH-60M Black Hawk skulle anskaffas.[90]

I december 2015 levererades den första FOC-helikoptern, vilket var en Helikopter 14F och i juni 2017 levererades så den 18:e och sista helikopterindividen av tillverkaren.[91][92][93]

Införandet av Helikopter 14-systemet i Försvarsmakten blev alltså kraftigt försenat.[94][95][96][97][98] Enligt den ursprungliga planen skulle den första FOC-helikoptern ha levererats i januari 2006, nu blev det nästan tio år senare (december 2015). Redan i ett tidigt skede nåddes maximal kompensation enligt kontraktet från industrins sida med anledning av leveransförseningarna. Att den ekonomiska drivkraften att leverera i tid därigenom var borta kan enligt Riksrevisionen ha minskat industrins incitamentet att fullfölja sina leveransåtaganden gentemot Sverige.[99] Slutleverans av helikoptersystemet var ursprungligen satt till april 2009, men skedde alltså först åtta år senare: i juni 2017. I juli 2019 överlämnade FMV den sista serieleveransen av helikopter 14 till Försvarsmakten. Överlämningen gjordes i Marignane, Frankrike för att därefter flyga helikoptern (BSWA007) direkt till Luleå, där den kommer att ha markoperativa uppgifter.[100]

UppgraderingRedigera

13 av de 18 Helikopter 14 levererades i olika utvecklingsstadier och måste uppgraderas för att uppnå slutlig version (s.k. FOC). Alla Helikopter 14A samt B kommer att modifieras till den sjöoperativa varianten Helikopter 14F och alla Helikopter 14C samt D kommer att modifieras till den markoperativa varianten Helikopter 14E. Modifieringen bedöms ta mellan 18 och 24 månader per helikopterindivid beroende på hur stora strukturella förändringar som måste göras. Arbetet utförs av Patria i Finland samt av Airbus i Frankrike mellan 2015 och (bedömt) 2021. När alla helikopterindivider är modifierade kommer det finnas nio Helikopter 14E samt nio Helikopter 14F.

AnvändningRedigera

Mellan 2007 och 2014 var Helikopter 14 baserad vid Malmen där den användes för kunskapsuppbyggnad. Mellan 2007 och 2011 var FMV verksamhetsansvarig för helikoptersystemet, även om det var Helikopterflottiljens personal som driftade och flög helikoptern. I april 2011 flög Helikopter 14 (fennummer 45) för första gången för Helikopterflottiljen och månaden därpå överlämnade FMV formellt över helikoptersystemet till Försvarsmakten.[101][102][103][104][105]

År 2014 flyttades Helikopter 14 systemet från Malmen till Första helikopterskvadronen (markoperativ inriktning) respektive Tredje helikopterskvadronen (sjöoperativ inriktning).

Några veckor innan Försvarsmakten den 1 mars 2018 skulle lämna in budgetunderlaget för 2019-2021 till Regeringen, så skrev massmedia om hur dyr Helikopter 14 var att flyga. Anledning var att Försvarsmakten skulle begära högre anslag för att kunna behålla olika militära förmågor. Om regeringen inte skulle skjuter till pengar så avsåg Försvarsmakten genomföra olika sparprogram - som att t.ex. dra ner på hur mycket Helikopter 14 skulle användas alternativt helt sluta använda de nio Helikopter 14 som har markoperativ inriktning.[106][107][108][109]

Svenska versionerRedigera

Sverige har beställt 18 stycken Helikopter 14. Helikoptern har levererats i sex olika versioner, varav de två sista (E och F) är slutversioner som alla helikoptrar kommer att bli genom ett modifieringsprogram. I ursprungsbeställningen skulle tretton Helikopter 14E samt fem Helikopter 14F levereras, men 2015 ändrades detta till nio Helikopter 14E samt nio Helikopter 14F.[110]

Helikopter 14A och Helikopter 14B var utvecklingsversioner som tekniskt var så snarlika varandra att de inte skiljdes åt, de hade en så låg tekniknivå att de i praktiken enbart var grundhelikoptrar med högst begränsad förmåga att använda uppdragsutrustning. Fyra helikopterindivider levererades 2011 till Helikopterflottiljen och användes initialt till kunskapsuppbyggnad, men allt eftersom Helikopter 14D började levereras till förband minskade användningen av 14A/B. Mellan 2017 och 2018 lämnades alla 14A/B in för modifiering till 14F. Tillverkaren betecknade 14A som 'Basic TTT' och 14B som 'Basic+ TTT'[a] och klassificerade båda som BSWA[b].

Helikopter 14C var en utvecklingsversion som aldrig accepterades av Försvarsmakten, anledningen var att C-versionen inte ansågs ha tillfört någon avgörande förmågeförbättring över A/B-versionerna. Planen var att två Helikopter 14C skulle levererats 2011, istället förrådsställdes de samma år och lämnades 2015 in för modifiering till 14E. Industrin betecknade denna utvecklingsversion 'eBasic TTT'[a] (enhanced Basic) och klassificerade den som BSWA[b]. Helikopter 14D är en mellanversion som aldrig var planerad från början, men eftersom leverans av slutversionen E skulle bli försenad skapades denna version. Med denna version får Helikopter 14 förmågan att börja använda mer komplexa uppdragsutrustningar och kan därigenom påbörja sin förmågeutveckling, förmågemässigt är Helikopter 14D relativt nära slutversionen E. Sju Helikopter 14D levererades mellan 2013 och 2015 och kommer att lämnas in för modifiering till 14E mellan 2017 och (bedömt) 2020.[111][112] Industrin betecknar denna mellanversion 'TTT/IM'[a] och klassificerar den som BSWA[b].

Helikopter 14ERedigera

E är den markoperativa slutversionen av Helikopter 14 och därmed fullt operativ (Full operational capability, FOC). Den första Helikopter 14E levererades 2018. Totalt kommer nio Helikopter 14E levereras och alla är uppgraderade Helikopter 14C/D. Industrin betecknar denna markoperativa slutversion 'TTT/SAR'[a] och klassificerar den som BSWA[b].

Helikopter 14FRedigera

F är den sjöoperativa slutversionen av Helikopter 14 och därmed fullt operativ. Den första Helikopter 14F levererades 2016 och totalt kommer nio Helikopter 14F levereras, varav 4 kommer att vara uppgraderade Helikopter 14A/B.[113][114] Helikopter 14F skiljer sig förmågemässigt från E genom att den kan utrustas med doppsonar samt sonarbojfällare. Industrin betecknar denna sjöoperativa slutversion 'SAR/ASW'[a] och klassificerar den som BSWN[b]. Ibland misstas Helikopter 14F för att vara en NH90 NFH då båda helikoptrarna har en sjöoperativ inriktning. Helikopter 14F är emellertid en variant av NH90 TTH som är landbaserad men anpassad för att operera över hav (till skillnad från NFH:n som är konstruerad för att kunna vara fartygsbaserad).

 1. ^ [a b c d e] TTT - Tactical Troop Transport, IM - International Mission, SAR - Search And Rescue, ASW - Anti-Submarine Warfare
 2. ^ [a b c d e] Denna klassificering bygger på ett av tillverkaren fastställt tregrupps namngivningssystem gemensamt för alla NH90:
  - Första gruppen visar helikopterns tekniska egenhet; B visar att den är en helikopter med hög kabin.
  - Andra gruppen visar helikopterns nationalitet; SW visar att det är en svensk helikopter (SWeden).
  - Tredje gruppen visar helikopterns roll; A (Army) visar att helikoptern har en markoperativ inriktning samt N (Navy) visar att den har en sjöoperativ inriktning.

HelikopterindividerRedigera

UtrustningRedigera

Helikopter 14 kan utrustas med en rad olika utrustningar beroende av vilken typ av uppdrag den skall genomföra.[115] Helikopter 14 kan utrustas med en väderradar alternativt en taktisk radar (med bland annat SAR-funktionalitet). Vidare kan de utrustas med ett elektrooptiskt system (EOS) bestående av en integrerad värmekamera (FLIR), låg-ljusnivå kamera och laseravståndsmätare samt vid behov ett taktiskt ledningssystem. Helikopter 14 är NVG-anpassad så besättningen kan bära bildförstärkare. Helikopter 14F kan även utrustas med sonarsystem.

För självskydd kan Helikopter 14 utrustas med varnare- & motverkanssystem (VMS) bestående av laser-/radar-/robotskottsvarnare samt fackel-/remsfällare. Vidare finns möjligheten att montera kulspruta m/58E i sidodörrarna. För att ytterligare öka helikopterns överlevnadsförmåga kan IR-dämpande avgasutblås, ballistisk skydd samt partikelseparatorer till motorerna monteras.

Vid specialoperationer kan personal fällas med hjälp av fallskärm eller sättas in via fast rope alternativt rappelling. Vid räddningsinsats kan helikoptern utrustas med en vinsch för att hämta upp nödställda.

FörmågorRedigera

Helikopter 14E/F kan genomföra:

Helikopter 14F kan även genomföra:

Bristande ubåtsjaktförmågaRedigera

Helikopter 14F kommer vara Försvarsmaktens huvudplattform för luftburen ubåtsjakt. Men helikoptern saknar för närvarande en nationell taktisk datalänk samt beväpning, vilket begränsar dess förmåga att bedriva en effektiv ubåtsjakt.[119]

 • En nationell taktisk datalänk används för att utbyta information (t.ex. mållägesdata) mellan olika svenska militära enheter över radio och fanns med i den ursprungliga kravspecifikationen för helikoptern. Men den valdes bort när den politiska viljan vara att skifta Försvarsmaktens huvuduppgift från nationellt försvar till internationella insatser. Den internationella taktiska datalänken (Link 11) behölls dock. Men med den förändrade hotbilden i Sveriges närområdet så blev Försvarsmakten huvuduppgift åter nationellt försvar och avsikten är därför att återinföra den nationella taktisk datalänk för marin verksamhet (Länk 8000) till Helikopter 14F, vilket skulle kunna vara integrerat i helikoptern kring 2020.[120]
 • Avsikten är att Helikopter 14F skall beväpnas med torpeder (men inte sjunkbomber, vilket är ett ineffektivt ubåtsjaktvapen).[121] Torpeden som planeras användas är Torped 47 som är under utveckling och bedöms vara operativt för ytstridsfartyg och ubåt 2023, integration av torpedsystemet mot helikopter bedöms kunna vara klar till mellan 2025 och 2030.[122] Dock är integrationen av Torped 47 till Helikopter 14 osäker då det inte finns någon budget avsatt för detta i försvarsbeslutet.[123]

Liknande helikoptrarRedigera

ReferenserRedigera

Noter

 1. ^ Lagarbete på hög nivå”. Protec (Försvarets materielverk) (3): sid. 33. 2007. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec03_07.pdf. 
 2. ^ ”Portugal joins the NH90 programme”. NHIndustries. 21 juni 2001. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/PORTUGAL-JOINS-THE-NH90-PROGRAMME_306.html. 
 3. ^ ”1st run of NH90 ground test vehicle”. NHIndustries. 28 september 1995. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/1st-RUN-OF-NH90-GROUND-TEST-VEHICLE_287.html. 
 4. ^ ”First flight of the NH90 helicopter”. NHIndustries. 18 december 1995. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/FIRST-FLIGHT-OF-THE-NH90-HELICOPTER_289.html. 
 5. ^ ”NH90 2nd prototype in flight”. NHIndustries. 20 mars 1997. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NH90-2nd-PROTOTYPE-IN-FLIGHT_293.html. 
 6. ^ ”NH90 helicopter - 3rd prototype in flight”. NHIndustries. 30 november 1998. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NH90-HELICOPTER-3rd-PROTOTYPE-IN-FLIGHT_299.html. 
 7. ^ ”NH90 helicopter - 4rd prototype in flight”. NHIndustries. 1 juni 1999. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NH90-HELICOPTER-4th-PROTOTYPE-IN-FLIGHT_300.html. 
 8. ^ ”NH90 helicopter - 5rd prototype in flight”. NHIndustries. 22 december 1999. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NH90-HELICOPTER-5th-PROTOTYPE-IN-FLIGHT_301.html. 
 9. ^ ”Four european nations give production go-ahead for the NH90 programme”. NHIndustries. 8 juni 2000. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/FOUR-EUROPEAN-NATIONS-GIVE-PRODUCTION-GO-AHEAD-FOR-THE-NH90-PROGRAMME_303.html. 
 10. ^ ”France orders six additional NH90s”. NHIndustries. 7 januari 2016. http://www.nhindustries.com/website/en/press/FRANCE-ORDERS-SIX-ADDITIONAL-NH90s_8.html. 
 11. ^ ”NHI delivers 15th NH90 NFH Caiman marine to the French navy”. NHIndustries. 21 september 2015. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NHI-DELIVERS-15th-NH90-NFH-Caiman-MARINE-TO-THE-FRENCH-NAVY_12.html. 
 12. ^ ”Delivery of the first Italian NH90 TTH in F.O.C configuration”. NHIndustries. 2 maj 2013. http://www.nhindustries.com/website/en/press/DELIVERY-OF-THE-FIRST-ITALIAN-NH90-TTH-IN-F.O.C-CONFIGURATION_117.html. 
 13. ^ ”Italy takes delivery of its first NH90 NFH”. NHIndustries. 23 juni 2011. http://www.nhindustries.com/website/en/press/ITALY-TAKES-DELIVERY-OF-ITS-FIRST-NH90-NFH_26.html. 
 14. ^ ”NSHP comittee selects the NH90 helicopter for Finland, Norway and Sweden”. NHIndustries. 13 september 2001. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NSHP-COMMITTEE-SELECTS-THE-NH90-HELICOPTER-FOR-FINLAND-NORWAY-AND-SWEDEN_307.html. 
 15. ^ ”NHI delivers the sixth NH90 to Norway”. NHIndustries. 4 februari 2016. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NHI-DELIVERS-THE-SIXTH-NH90-TO-NORWAY_7.html. 
 16. ^ ”Delivery of the 20th NH90 to Finland”. NHIndustries. 10 juli 2015. http://www.nhindustries.com/website/en/press/DELIVERY-OF-THE-20th-NH90-TO-FINLAND_13.html. 
 17. ^ ”First flight of the Hellenic multirole NH90”. NHIndustries. 13 juni 2005. http://www.nhindustries.com/website/en/press/FIRST-FLIGHT-OF-THE-HELLENIC-MULTIROLE-NH90_62.html. 
 18. ^ ”Delivery of 2 NH90 to The Royal air force of Oman”. NHIndustries. 29 juni 2012. http://www.nhindustries.com/website/en/press/DELIVERY-OF-2-NH90-TO-THE-ROYAL-AIR-FORCE-OF-OMAN._130.html. 
 19. ^ ”Australian goverment orders 12 NH90 helicopters”. 2 juni 2005. http://www.nhindustries.com/website/en/press/AUSTRALIAN-GOVERNMENT-ORDERS-12-NH90-HELICOPTERS_63.html. 
 20. ^ ”34 NH90 additional helicopters for Australia”. 19 juni 2006. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/34-NH90-ADDITIONAL-HELICOPTERS-FOR-AUSTRALIA_334.html. 
 21. ^ ”First Australian NH90 of 46 ordered taking to the air”. NHIndustries. 28 mars 2007. http://www.nhindustries.com/website/en/press/FIRST-AUSTRALIAN-NH90-OF-46-ORDERED-TAKING-TO-THE-AIR_53.html. 
 22. ^ ”The 400th NH90 will be New-Zealander”. NHIndustries. 31 juli 2006. http://www.nhindustries.com/website/en/press/THE-400th-NH90-WILL-BE-NEW-ZEALANDER_56.html. 
 23. ^ ”Spain selects 45 NH90 helicopters as first batch for its armed forces”. 23 maj 2005. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/SPAIN-SELECTS-45-NH90-HELICOPTERS-AS-FIRST-BATCH-FOR-ITS-ARMED-FORCES_326.html. 
 24. ^ ”NHI delivers the first Spanish built NH90 TTH”. NHIndustries. 18 december 2014. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NHI-DELIVERS-THE-FIRST-SPANISH-BUILT-NH90-TTH_20.html. 
 25. ^ ”NAHEMA signs contract for 10 NH90 helicopters for Belgium”. 19 juni 2007. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NAHEMA-SIGNS-CONTRACT-FOR-10-NH90-HELICOPTERS-FOR-BELGIUM_341.html. 
 26. ^ ”NHI celebrates the Belgian NH90 IOC capability”. NHIndustries. 17 juni 2015. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NHI-CELEBRATES-THE-BELGIAN-NH90-IOC-CAPABILITY_14.html. 
 27. ^ ”The Ministry of Defence of Qatar has announced a contract today for the purchase of 28 NH90”. NHIndustries. 14 mars 2018. http://www.nhindustries.com/website/en/press/The-Ministry-of-Defence-of-Qatar-has-announced-a-contract-today-for-the-purchase-of-28-NH90_150.html. 
 28. ^ ”Germany receives its first batch of NH90”. NHIndustries. 13 december 2006. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/GERMANY-RECEIVES-ITS-FIRST-BATCH-OF-NH90_351.html. 
 29. ^ ”NH90 first delivery for Sweden”. NHIndustries. 20 juni 2007. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/NH90-FIRST-DELIVERY-FOR-SWEDEN_343.html. 
 30. ^ ”The Royal Netherlands navy takes delivery of its first NH90 NFH”. NHIndustries. 21 april 2010. http://www.nhindustries.com/website/en/press/THE-ROYAL-NETHERLANDS-Navy-takes-delivery-of-its-first-NH90-NFH_35.html. 
 31. ^ ”FIRST FLIGHT OF A SPANISH BUILT NH90”. NHIndustries. 23 januari 2013. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/FIRST-FLIGHT-OF-A-SPANISH-BUILT-NH90_396.html. 
 32. ^ ”NH Industries plans 'simplified' NH90 for future customers”. Flightglobal.com. 25 juni 2014. http://www.flightglobal.com/news/articles/nh-industries-plans-39simplified39-nh90-for-future-400745/. 
 33. ^ ”Fisrt deployment of Italian NH90 in Afghanistan”. NHIndustries. 31 augusti 2012. http://www.nhindustries.com/publications/en/ref/FIRST-DEPLOYMENT-OF-ITALIAN-NH90-IN-AFGHANISTAN_388.html. 
 34. ^ ”NH90 makes first operational flight in Afghanistan”. HeliHub.com. 5 september 2012. http://helihub.com/2012/09/05/nh90-makes-first-operational-flight-in-afghanistan/. 
 35. ^ ”First NH-90 heads for duty off Somalia”. HeliHub.com. 24 januari 2013. http://helihub.com/2013/01/24/first-nh-90-heads-for-duty-off-somalia/. 
 36. ^ David Cenciotti (2 juni 2008). ”NH90 crashes into Bracciano Lake during an airshow”. http://cencio4.wordpress.com/2008/06/02/nh90-crashes-into-bracciano-lake-during-an-airshow. 
 37. ^ ”ASN Wikibase Occurrence # 20373”. Aviation Safety Network. https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=20373. 
 38. ^ ”19-Jul-12 NH Industries NH90 Muscat, Oman”. HeliHub.com. http://helihub.com/2012/07/19/19-jul-12-nh-industries-nh90-muscat-oman/. 
 39. ^ ”NH90's other customers”. AirForces monthly (december): sid. 71. 2013. 
 40. ^ ”19-Jul-12 Sikorsky MH-53E Muscat, Oman (2F)”. HeliHub.com. http://www.helihub.com/2012/07/19/19-jul-12-sikorsky-mh-53e-muscat-oman-2f/. 
 41. ^ ”One dead, two injured after military helicopter crash lands in Oman”. Times of Oman. 25 december 2017. http://timesofoman.com/article/124659. 
 42. ^ Arun Mathew (26 december 2017). ”Royal Air Force of Oman NH90 helicopter crashes at Musannah Air Base”. DefPost. https://defpost.com/royal-air-force-oman-nh90-helicopter-crashes-musannah-air-base/. 
 43. ^ Gareth Jennings (27 december 2017). ”Omani NH90 helo crashes”. Jane's Defence weekly. Arkiverad från originalet den 29 december 2017. https://web.archive.org/web/20171229112400/http://www.janes.com/article/76661/omani-nh90-helo-crashes. Läst 11 februari 2018. 
 44. ^ ”Helicopter crash kills Royal Air Force navigator and injures pilots”. GDNonline.com. http://www.gdnonline.com/Details/300211/Helicopter-crash-kills-Royal-Air-Force-navigator-and-injures-pilots. 
 45. ^ ”ASN Wikibase Occurrence # 203381”. Aviation Safety Network. https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=203381. 
 46. ^ ”ASN Wikibase Occurrence # 216407”. Aviation Safety Network. https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=216407. 
 47. ^ ”New Zealand Buys NH90 for Parts”. Rotor & Wing. 27 november 2006. Arkiverad från originalet den 20 december 2013. https://web.archive.org/web/20131220162258/http://www.aviationtoday.com/rw/topstories/New-Zealand-Buys-NH90-for-Parts_6853.html. 
 48. ^ ”Compo for choppers”. The New Zealand herald. 8 december 2013. http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11168834. 
 49. ^ ”New Zealand receives final NH90 helo”. Jane's defence weekly. 30 oktober 2014. http://www.janes.com/article/45210/new-zealand-receives-final-nh90-helo. 
 50. ^ ”NH90 program passes major milestone with delivery of 300th production helicopter to the Spanish customer”. NHIndustries. 15 december 2016. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NH90-Program-Passes-Major-Milestone-with-Delivery-of-300th-Production-Helicopter-to-the-Spanish-Customer_3.html. 
 51. ^ ”NHIndustries hemsida”. NHIndustries. http://www.nhindustries.com. 
 52. ^ ”Armed forces: Portugal cancels NH90 helicopter order”. Portugal daily view. 2 juli 2012. http://www.portugaldailyview.com/whats-new/armed-forces-no-new-helicopters-for-portugal. 
 53. ^ ”Portugal cancels NH90 order”. HeliHub.com. 4 juli 2012. http://helihub.com/2012/07/04/portugal-cancels-nh90-order/. 
 54. ^ Julian Moxon (1998). ”Wired into the future” (PDF). Flight international (2-8 september): sid. 92. http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1998/1998%20-%202339.html. 
 55. ^ Julian Moxon (1998). ”Wired into the future” (PDF). Flight international (2-8 september): sid. 99. http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1998/1998%20-%202339.html. 
 56. ^ Sus Andersson (1 februari 2005). ”Militärhelikopter i plast grillas på svag värme”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article240168.ece. 
 57. ^ Magnus Westerlund (9 maj 2011). ”Högt i tak skapar felaktiga rykten”. Försvarsmakten. https://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2011/05/09/hogt-i-tak-skapar-felaktiga-rykten/. 
 58. ^ ”Fakta & historik HKP 14”. Helikopterflottiljnytt (3/2003) (Försvarsmakten): s. 7. 
 59. ^ Peter Backlund. ”Vågar man äntligen rensa upp i helikoptermaterielträsket?”. Rotorbladet (1/2010): sid. 2-4. http://www.rotorwings.se/sidor/rotorbladet/Rotorbladet_1_2010.pdf. Läst 12 augusti 2011.  Arkiverad 14 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 60. ^ Ny helikopter till Försvarsmakten”. FMVaktuellt (Försvarets materielverk) (5): sid. 3. 2001. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FMV_Aktuellt/FMV2001_05.pdf. 
 61. ^ ”Försvarsmaktens helikopterresurser, SOU 2010:50” (PDF). Försvarsdepartementet. 2010. sid. 311. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/06/sou-201050/. 
 62. ^ ”Förbandsutvecklingsprocessen. Fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon”. Totalförsvarets forskningsinstitut. sid. 14 - 19. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160821054630/http://foi.se/report?rNo=FOI-R--1125--SE. 
 63. ^ Helikopterköp fortsatt aktuellt”. FlygvapenNytt (Försvarsmakten) (1): sid. 31. 1999. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_1999-1.pdf. 
 64. ^ Sven-Olof Carlsson (4 april 2001). ”Nordiskt helikopterköp en långdragen affär”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article218822.ece. 
 65. ^ Samnordiskt helikopterköp”. FlygvapenNytt (Försvarsmakten) (3): sid. 52. 1999. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_1999-3.pdf. 
 66. ^ ”HKP 14 - en lång process som mognat”. Helikopterflottiljnytt (2/2001) (Försvarsmakten). 
 67. ^ Sven-Olof Carlsson (14 september 2001). ”Gemensamma nordiska helikopterköpet sprack”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article220701.ece. 
 68. ^ Stort ansvar väntar liten superhelikopter”. Framsyn (Försvarets forskningsinstitut) (2): sid. 25-27. 2004. http://www.aef.se/Framsyn/Framsyn_Nr_2_2004.pdf. 
 69. ^ På tröskeln till framtidens helikopter”. FlygvapenNytt (Försvarsmakten) (3): sid. 12-15. 2003. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_2003-3.pdf. 
 70. ^ Peter Andersson (17 augusti 2011). ”Minister struntade i expertråd vid helikopterköp”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4648820. 
 71. ^ Peter Andersson (17 augusti 2011). ”von Sydow skyller förseningarna på efterträdare”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4650930. 
 72. ^ Ola Westerberg (17 augusti 2011). ”Expertråd ignorerades i miljardaffär”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/expertrad-ignorerades-i-miljardaffar. 
 73. ^ ”HKP 14, FMV rekommendation” (PDF). Försvarets materielverk. http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/11036.pdf. 
 74. ^ ”Händelseöversikt våren 2001” (PDF). Försvarsmakten. http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/11034.pdf. 
 75. ^ Lars Ångström (2 september 2002). ”Anmälan av försvarsminister Björn von Sydow till Konstitutionsutskottet” (PDF). Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/utskotteunamnd/200203/KU/helikopter.pdf. 
 76. ^ ”MUST:s utredningsgrupps interna minnesanteckningar om händelsen” (PDF). Sveriges Radio. 24 april 2003. http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/11056.pdf. 
 77. ^ ”Utdrag ur SÄPO-förhör gällande underrättelseverksamheten” (PDF). Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/11057.pdf. 
 78. ^ Peter Andersson (18 augusti 2011). ”Oegentligheter vid helikopterupphandling”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4651207. 
 79. ^ Christer Johansson (31 juli 2002). ”Helikoptertillverkare hotar stämma staten”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=97631. 
 80. ^ ”FMV avvisar krav på skadestånd från den amerikanska helikoptertillverkaren Sikorsky”. Försvarets materielverk. 14 augusti 2002. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100823003348/https://www.fmv.se/WmTemplates/page.aspx?id=593. Läst 20 augusti 2011. 
 81. ^ Norbert Andersson (20 mars 2003). ”FMV slipper skadeståndet till Sikorsky”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article229609.ece. 
 82. ^ Sven-Olof Carlsson (19 september 2001). ”Sverige köper 18 nya helikoptrar”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article220813.ece. 
 83. ^ NH 90 blir HKP 14”. FlygvapenNytt (Försvarsmakten) (4): sid. 11. 2001. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_2001-4.pdf. 
 84. ^ Första flygningen med Helikopter 14”. Protec (Försvarets materielverk) (2): sid. 19. 2005. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec02_05.pdf. 
 85. ^ Första Helikopter 14”. Protec (Försvarets materielverk) (2): sid. 30. 2007. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec02_07.pdf. 
 86. ^ Tydlig & distinkt”. Protec (Försvarets materielverk) (3): sid. 30-33. 2007. http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec03_07.pdf. 
 87. ^ ”2010 års ekonomiska vårproposition”. Regeringen. 15 april 2010. http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143864. 
 88. ^ ”Försvarsmaktens helikopterresurser”. Militärhelikopterutredningen. 22 juni 2010. http://www.sweden.gov.se/sb/d/12709/a/148473. 
 89. ^ Lars Anders Karlberg (7 oktober 2010). ”Sarkozy vill sälja 15 helikoptrar till Tolgfors”. Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article2485913.ece. 
 90. ^ Sten Tolgfors (9 april 2011). ”USA-helikoptrar stärker Sveriges försvarsförmåga”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/usa-helikoptrar-starker-sveriges-forsvarsformaga. 
 91. ^ ”Sweden NH90 Anti-Submarine Warfare handover” (Film). Airbus Helicopters. 18 december 2015. https://www.youtube.com/watch?v=130XCovElbo. 
 92. ^ FVI Sekreterare (30 december 2015). ”Helikopterflottan växer!”. Försvarsmakten. http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2015/12/30/helikopterflottan-vaxer-2/. 
 93. ^ ”Sista Helikopter 14 levererad till FMV”. Försvarets materielverk. 27 juni 2017. http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Sista-Helikopter-14-levererad-till-FMV/. 
 94. ^ ”Budgetunderlag 2014, underbilaga 1.1”. HKV 23 383:53446. Försvarsmakten. sid. 8-11. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2014/hkv-2013-02-28-23-383.53446-underbilaga-1.1-bu-14.pdf. 
 95. ^ ”Kraftigt försenad helikopterleverans”. Svenska dagbladet. 17 mars 2015. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraftigt-forsenad-helikopterleverans_4416577.svd. 
 96. ^ ”Krav på besked om sen helikopter”. Svenska dagbladet. 18 mars 2015. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/h14krav_4420003.svd. 
 97. ^ ”Widman kräver granskning av helikopteraffär”. Svenska dagbladet. 24 mars 2015. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/widman-kraver-granskning-av-helikopteraffar_4434565.svd. 
 98. ^ ”Miljardköpen som är på gång till försvaret”. Svenska dagbladet. 28 september 2015. http://www.svd.se/miljardkopen-som-ar-pa-gang-till-forsvaret#sida-8. 
 99. ^ ”Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten”. RiR 2011:13. Riksrevisionen. sid. 57. http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/rapporter/eff/2011/leverans-pa-utsatt-tid-en-granskning-av-forsvarets-internationella-materielsamarbeten-/. 
 100. ^ ”Helikopter 14 på plats i Luleå”. fmv.se. http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Helikopter-14-pa-plats-i-Lulea/. Läst 5 september 2019. 
 101. ^ Nina Karlsson (12 april 2011). ”Ett riktigt lyft”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Helikopterflottiljen-Hkpflj/20864/Ett-riktigt-lyft/. 
 102. ^ Anders Silwer (12 april 2011). ”Ett stort lyft”. Försvarsmakten. https://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2011/04/12/ett-stort-lyft/. 
 103. ^ ”NH90 takes off in Sweden under HKP 14 designation”. HeliHub.com. 15 april 2011. http://helihub.com/2011/04/15/nh90-takes-off-in-sweden-under-hkp-14-designation/. 
 104. ^ Nina Karlsson (11 maj 2011). ”Nytt helikoptersystem överlämnat”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/05/nytt-helikoptersystem-overlamnat/. 
 105. ^ Magnus Westerlund (11 maj 2011). ”HKP14 + Hkpflj = Sant”. Försvarsmakten. https://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2011/05/11/hkp14-hkpflj-sant/. 
 106. ^ Mats Eriksson (8 februari 2018). ”Politiker kräver utredning av helikopter 14”. Sveriges radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6882525. 
 107. ^ Mats Eriksson (8 februari 2018). ”Försvarsmaktens nya helikopter - ett sorgebarn”. Sveriges radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6881746. 
 108. ^ TT (8 februari 2018). ”Försvarets nya helikopter kostar 200 000 i timmen”. Svenska dagbladet. https://www.svd.se/forsvarets-helikopter-dyr-att-flyga. 
 109. ^ Anders Bolling (8 februari 2018). ”Försvarets nya helikopter dyr att flyga”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarets-helikopter-dyr-att-flyga/. 
 110. ^ ”NHI delivers the first Swedish ASW NH90”. NHIndustries. 17 december 2015. http://www.nhindustries.com/website/en/press/NHI-delivers-the-first-Swedish-ASW-NH90_9.html. 
 111. ^ Lasse Jansson (17 december 2013). ”Nytt helikoptersystem överlämnat”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/12/nya-helikoptern-har-landat/?section=1695. 
 112. ^ ”Sweden takes delivery of first International Mission NH90”. HeliHub.com. 23 december 2013. http://helihub.com/2013/12/23/sweden-takes-delivery-of-first-international-mission-nh90/. 
 113. ^ ”Airbus delivers first Swedish ASW NH90”. HeliHub.com. 17 december 2015. http://helihub.com/2015/12/17/airbus-delivers-first-swedish-asw-nh90/. 
 114. ^ ”Första sjöoperativa helikoptern överlämnad”. Försvarsmakten. 27 januari 2016. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/01/forsta-sjooperativa-helikoptern-overlamnad/. 
 115. ^ Patrik Rolander. ”Den nya tunga resursen i Helikopterflottiljen”. Helikopterflottiljnytt (2/2001) (Försvarsmakten). 
 116. ^ ”Ny undsättningsförmåga i Försvarsmakten”. Försvarsmakten. 29 maj 2018. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/05/ny-undsattningsformaga-i-forsvarsmakten/. 
 117. ^ ”Brandbekämpning med helikopter i sommar”. Försvarsmakten. 2 juli 2015. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/07/brandbekampning-med-helikopter/. 
 118. ^ ”Sweden NH90 Anti-Submarine Warfare training” (Film). Airbus Helicopters. 17 december 2015. https://www.youtube.com/watch?v=HF1iTj6Zy0I. 
 119. ^ ”Extrema kostnader för försvarets nya ess”. Svenska Dagbladet. 11 april 2018. https://www.svd.se/extrema-kostnader-for-forsvarets-nya-ess. 
 120. ^ ”Helikopter 14 och datalänkar - ÖB:s 4T borde vara ledstjärna”. Skipper (blogg). 3 april 2016. http://navyskipper.blogspot.se/2016/04/helikopter-14-och-datalankar-obs-4t.html. 
 121. ^ ”Funktionsövning i ubåtsjakt visar att ubåtsjaktförmågan har stärkts”. Försvarsmakten. 15 april 2018. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/04/funktionsovning-i-ubatsjakt-visar-att-ubatsjaktformagan-har-starkts/. 
 122. ^ Potent helikopter kan få torped om nio år”. Officerstidningen (Officersförbundet) (2): sid. 26-27. 2016. https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2015-2016/web_ot2_16.pdf. 
 123. ^ ”Ministern om nya torpeden: ”Väldigt viktigt””. Svenska Dagbladet. 20 maj 2016. https://www.svd.se/ministern-om-nya-torpeden-valdigt-viktigt. 

Tryckta källor

Internetkällor

Externa länkarRedigera