N/A är en engelsk förkortning och betyder not applicable ("inte tillämplig") eller not available ("inte tillgänglig" eller "finns inte", i betydelsen "ingen uppgift"). Det kan även förkortas med det äldre svenska ordet ej.Förkortningen används ofta i svarsformulär, faktatabeller med mera.

Förkortningen kan skrivas n/a, n / a eller N/A, och förekommer allt oftare även i svenska texter.