N-terminal, eller den N-terminala änden, är den ända av en peptidkedja eller ett protein som slutar med en aminosyra med en fri aminogrupp (-NH2). Den motsatta änden kallas C-terminal.

Strukturformel för en tetrapeptid (Val-Gly-Ser-Ala) med N-terminalen (valin) markerad i grönt och C-terminalen (alanin) markerad i blått.

Konventionen är att skriva aminosyrasekvensen för en peptid från N-terminalen till C-terminalen.