Näsbenet (latin os nasale) är en del av ryggradsdjurens skelett, placerad på skallbenet. Näsbenet tillhör ansiktsskelettet. Näsbenet består egentligen av två näsben som växer ihop.

Näsbenet har i bilden nr. 3
Skalle av ett får, näsbenet markerat med ljusblå färg