Näsbenet (latin Os nasale) är en del av ryggradsdjurens skelett, placerad på skallbenet. Näsbenet tillhör ansiktsskelettet.

Näsbenet har i bilden nr. 3
Skalle av ett får, näsbenet markerat med ljusblå färg