Nämnden för hemslöjdsfrågor

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd.[1] Myndigheten fördelar statliga bidrag till hemslöjdsfrämjande verksamhet.[2]

Nämnden för hemslöjdsfrågor
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-4144
InstruktionSFS 2007:1193
Webbplatswww.nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor inrättades 1981 som en självständig myndighet efter förslag av 1977 års hemslöjdsutredning. Nämnden tillhörde Industridepartementet fram till 1992, då hemslöjdsfrågorna flyttades över till Kulturdepartementet. Tillväxtverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Myndigheten stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del i arbetet är information, utbildning och samordning av ett 70-tal hemslöjdskonsulenter runt om i landet.

KällorRedigera

  1. ^ 1 § förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor.
  2. ^ 2 § förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor.