Muskar XII är en seriefigur som är skapad av tecknaren Hergé och som medverkar i ett av Hergés verk om Tintin. Muskar XII omnämns första gången på sida 21 i Kung Ottokars spira som först publicerades 1939. Han gör sedan debut på sidan 38 i samma bok. Kung av Syldavien. Är namngiven efter första syldaviska kungen.

Tintin läser om honom i en informationsbroschyr som han finner på flygplanet till Syldavien. Under ett framträdande av Bianca Castafiore - näktergalen från Milano - på slottet i Klow rusar Tintin in i salen för att varna kungen om en komplott mot hans makt. Tintin fängslas men lyckas fly. Vid ett senare tillfälle råkar kungens bil köra på Tintin och i och med denna olycka lyckas Tintin vinna Muskars förtroende och varningen om kuppförsöket når fram. När kungen skall undersöka huruvida hans spira - en spira som är av stor vikt för den monarkistiska auktoriteten - fortfarande finns kvar i fästningen Kropow upptäcker kungen och hans följe att spiran redan har hunnit bli stulen. Lagom till den nationella högtiden Vladimirdagen återfår Muskar spiran som har återtagits av såväl Tintin som Milou. Som tack för detta dubbar Muskar Tintin till riddare av Gyllene Pelikanorden.