Musikhögskolan i Piteå

svensk musikhögskola i Piteå

Musikhögskolan Piteå är en del av Luleå tekniska universitet och här ges utbildning och forskning inom musik och medier i Piteå. Skolan grundades 1978 och är en av Sveriges sex statliga musikhögskolor.

Musikhögskolan Piteå grundades som en vidareutveckling av musikverksamheten vid Framnäs folkhögskola. Organisatoriskt är den sedan starten en del av nuvarande Luleå tekniska universitet. Hit förlades efterhand alltmer verksamhet inom ljudteknik och media- och kommunikationsvetenskap. På grund av detta bytte institutionen 2006 namn till Institutionen för musik och medier. Nu ingår den i Avdelningen för musik och dans inom Institutionen för konst, kommunikation och lärande. På universitetsområdet i Piteå finns även Avdelningen för medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater.

Idag ges följande utbildningar på universitetsområdet i Piteå: musiklärare, danslärare, kompositör, kyrkomusiker (organist), studiomusiker, klassisk musiker, jazzmusiker, rockmusiker, journalistik och ljudtekniker. Därutöver finns det en forskningsavdelning med doktorandutbildning inom institutionens ämnesområden. På området finns sedan 2003 även företagsbyn Acusticum med bland annat konserthus.

Några av professorerna inom musikområdet är Sverker Jullander, kompositören Jan Sandström, organisten Gary Verkade samt dirigenterna Petter Sundkvist och Erik Westberg – samtliga professorer inom musikalisk gestaltning.

Externa länkarRedigera