Musikarrangörer I samverkan – MAIS är ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svenska jazzriksförbundet, Sveriges Körförbund och Sveriges Orkesterförbund.

De sju förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1 400 arrangerande musikföreningar i Sverige. I föreningarna finns 120 000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10 000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

MAIS inledde sin verksamhet 1996, på initiativ av Anders Jansson, och var från början en informell grupp av representanter från de ingående förbundens styrelser. Från 2005 är MAIS en förening som har ett mindre verksamhetsstöd från Kulturrådet. I övrigt finansieras verksamheten av de sju medlemsorganisationerna och i vissa fall av projektbidrag.

VerksamhetRedigera

MAIS utbildar arrangörer och arbetar för att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till ideellt arbetande arrangörsföreningar. MAIS har också tagit fram en internetbaserad arrangörshandbok arrangorshandboken.se, för de arrangerande musikföreningarna.

Externa länkarRedigera