Murtomäki järnvägsstation

järnvägsstation i Kajana i Finland

Murtomäki järnvägsstation ligger i Murtomäki by cirka 20 km söder om KajanaIdensalmi-Kontiomäki-banan i Finland. Otanmäkibanan och den nya Talvivaarabanan börjar från Murtomäki.

Murtomäki stationshus (Bruno Granholm)