Mur

vertikalt byggnadsverk, ofta fast, som definierar och ibland skyddar ett område
(Omdirigerad från Murliv)
För floden Mur, se Mura. För andra betydelser, se Mur (olika betydelser).

En mur (av latinets murus, "mur") är ett byggnadsverk eller en byggnadsdetalj, vanligen av staplade stenar eller tegel eller en gjuten massa som betong, eller en kombination av dessa, avsett som försvar eller avgränsning samt gränsmarkering. För att öka en stenuppbyggd murs täthet och styrka kan stenarna förenas med murbruk. En mur utan murbruk kallas kallmur.

En Stenkasse eller Gabion är en mur konstruerad av stålkorgar fyllda med grov stenkross, på bilden en nybyggd vid en tullstation i Ystads nya hamn.
Stödmur.
Muren runt Skogskyrkogården.
Tegelmur i Ungern

En mur består av på varandra i skikt lagda regelmässigt ordnade stenar. Murens styrka beror på murens tjocklek i förhållande till längd och höjd, stenarnas form, tyngd, täthet, hårdhet, porositet och hur de läggs i murförband samt eventuellt murbruks egenskaper. Murar kan till sin funktion ha olika uppgifter, till exempel utgöra stödmur eller beklädnadsmur (skalmur). En bärande mur kan vara hålmur eller massivmur. Murar som bär upp valv kallas för vederlagsmurar. En mur av rätvinkliga stenar och genomgående skift kallas kvadermur. Saknar muren genomgående skift kallas den rubbelmur.

I ett hus delar man in murarna i grundmur, sockelmur och väggmur. En väggmur kan i sin tur vara en yttermur eller innermur. En innermur som går i byggnadens längdriktning kallas för hjärtmur, annars är det en skiljemur. Den del av väggen som befinner sig mellan sockel och takfot kallas murliv.

I Sverige är en mur oftast bygglovspliktig[1]. Många kommuner har arbetat fram egna riktlinjer för vad som är en bygglovspliktig mur eller en bygglovsbefriad "kantsten".

Murar, staket och stängsel för att stoppa migranter hade blivit mångdubbelt fler åren fram till 2017 och uppnådde då antalet 70.[2] Det kan vara effektivt på kort sikt, men kräver tätt posterade vakter vilket ofta medför en hög kostnad.[2]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Allmänna källor redigera