Multilevel Feedback Queue (MFQ) kan på svenska översättas till "flernivåskö med återkoppling" och är en schemaläggningsalgoritm som används inom datavetenskap.

Algoritmen fungerar så att alla processer blir placerade i en baserat på den prioritet den har. Första processen i kön får sedan köra en viss tidsperiod. När denna tidsperiod uppnåtts flyttas inte processen längst bak i kön, som i fallet med Round Robin, utan placeras in i kön på den plats där dess ursprungliga prioritet placerar den. Därefter ökas alla processers prioriteter på med ett och nästa process får köra.

ExempelRedigera

Fyra processer har olika prioriteter och ska köra:

Process Ursprungsprioritet Prioritet
  5 5
  4 4
  3 3
  1 1

  kör först en stund. Sedan ökas alla prioriteter på och   sätts in igen, fortfarande på första plats:

Process Ursprungsprioritet Prioritet
  5 5
  4 5
  3 4
  1 2

Efter att   fått köra igen ökas alla prioriteter på igen, och   sätts in. Nu hamnar den däremot på andra plats, och   får därför köra.

Process Ursprungsprioritet Prioritet
  4 6
  5 5
  3 5
  1 3

Därefter ökas prioriteterna, och   hamnar ända nere på 3:je plats.   får köra igen.

Process Ursprungsprioritet Prioritet
  5 6
  3 6
  4 4
  1 4

Och så vidare. Resultatet kommer att bli följande ordning:

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   osv...