Ett mudderverk är en teknisk utrustning som används för att muddra, det vill säga gräva eller suga upp bottensediment i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Ett mudderverk kan bestå av en pråm eller ponton försedd med anordning för muddring. Denna anordning är i de enklaste mudderverken en grävmaskin, ett så kallat enskopeverk. Andra varianter är flerskopeverk (till exempel paternosterverk) och sugmudderverk. Mudderverken är dessutom försedda med stödben som nedsänks i sjöbottnen, för att kunna ligga still under muddringen.

Exempel på mudderverk från sekelskiftet 1900 utrustat med skopor.

Muddermassorna transporteras iväg med lastbil eller pråm. Om tillstånd ges, kan de dumpas till sjöss på bestämd plats. I smalare vattendrag och kanaler kan muddring utföras från land med grävmaskin.

Bilder redigera