Tupolev Tu-95 med motroterande propellrar.

Motrotation innebär att två objekt roterar i motsatt riktning längs samma axel.